Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ LUTY GRUPA II

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, PATRYCJA GOŁĄB

 

Temat I Śmiech to zdrowie

– Zabawa skoczna „Wyścigi królików”- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, w zabawach ruchowych reagowanie na umówiony sygnał (PP I 5)
– Zabawa oddechowa „Bańki mydlane”- aktywne uczestnictwo z zabawach kształtujących prawidłowy oddech (PP I 9)
– Zabawa słowna „Nazwij rzeczy”- rozpoznawanie i nazywanie przyborów higienicznych, omówienie sposobu ich używania (PP I1)
– Zabawa plastyczna „Wesołe buzie”- sprawne posługiwanie się pędziłem podczas malowania farbami plakatowymi (PP I7, IV 8)
– Zabawa dydaktyczna „Co jest w naszej łazience?”- poprawne wypowiedzi na temat poznanych przyborów higienicznych, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi (PP IV 2)
– Praca z historyjką obrazkową o porannej higienie- próby połączenia przyczyny ze skutkiem (PP IV 5)
– Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Myjemy ręce”- słuchanie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i zrozumienie go  (PP IV 2)
– Pokaz mycia rąk w łazience przedszkolnej z zachowaniem kolejnych etapów mycia, zapamiętanie etapów mycia rąk, korzystania z mydła i ręcznika (PP I 1)
– Zabawa pantomimiczna „Pokaż, jak…” – próby recytowania krótkich wierszyków ilustrowanych gestem i ruchem (PP IV 1)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Pasterz i owieczki”- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, w zabawach ruchowych reagowanie na umówiony sygnał (PP I 5)
– Praca plastyczna „Przybory higieniczne”- dopasowywanie szablonu obrazka do odpowiadającego mu konturu, kolorowanie rysunków kredkami (PP IV 11)
– Zabawa matematyczna „Ile jest…?” próby poprawnego liczenia minimum 3 przedmiotów (PP IV 15)
– Zabawa plastyczna „Zdrowy ząbek”- uzupełnianie szczegółów rysunku zgodnie z poleceniem i wskazówkami nauczyciela (PPIV 5,8)
– Zabawa gimnastyczna „Rybka”- wyjaśnienie powiedzenia zdrowy jak ryba- przestrzeganie zasad obowiązujących podczas uczestnictwa w zabawach ruchowych (PP I 5)

 Temat II Eksperymentujemy   

– Ćwiczenia orientacji przestrzenne „Ciepło- zimno”- aktywne współdziałanie podczas  zorganizowanych zabaw ruchowych, uważne słuchanie poleceń i wskazówek (PP III 5)
– Zabawa oddechowa „Piórko”- aktywne uczestnictwo z zabawach kształtujących prawidłowy oddech (PP I 9)
– Zabawa plastyczna „Balony”- rysowanie różnego rodzajów wzorów flamastrem na balonie według własnego pomysłu- ćwiczenia kreatywności i poznania nowych technik plastycznych (PP IV 8)

– Zabawy badawcze „Co pływa, a co tonie?”, „Dlaczego plastelina nie tonie?”- wnioskowanie, chętne wykonywanie prostych doświadczeń (PP IV 19)
– Praca plastyczna „Mokry obrazek”- malowanie farbami techniką „mokre na mokrym”- poznanie i stosowanie nowych technik plastycznych (PP IV 8)  – Zabawa czuciowa „Jak pachnie powietrze?”- wypowiedzi dzieci na temat powietrza, próby połączenia przyczyny ze skutkiem (PP IV 13)
– Zabawa- ciekawostka „Czarowanie wodą”- wypowiedzi na temat właściwości wody poznanych w czasie zabaw badawczych (PP IV 2,19)
– Zabawy badawcze „Parująca woda”, „Para wodna”, „Co to jest lód?’, „Kolorowa woda”- poznanie właściwości wody i jej stanów skupienia; wnioskowanie, zabawy z farbami, otrzymanie barw pochodnych (PP IV 19)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Woda- lód”- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, w zabawach ruchowych reagowanie na umówiony sygnał (PP I 5)
– Zabawa eksperyment „Tańczące szpileczki”- chętne wykonywanie prostych doświadczeń, dzielenie się swoimi odczuciami związanymi z eksperymentowaniem  (PP IV 19)
– Zabawy eksperymentalne „Nasączona gąbka”, „Magnesy”- doświadczalne poznanie właściwości gąbki i magnesu- zdobywanie wiedzy o działaniu magnesu- wypowiadanie się na temat właściwości magnesu i gąbki obserwowanych w czasie zabaw badawczych (PP IV 2, 19)
– Zabawa matematyczna „Ile rybek złapałeś?”- grupowanie przedmiotów według kryterium koloru, przeliczanie, porównywanie liczebności (PP IV 12)
– Praca plastyczno- techniczna „Wiatraczek”- próby wykonania wiatraczka zgodnie z instrukcją i niewielką pomocą nauczyciela (PP I 6, IV 11)

Temat III Idziemy na sanki  
-Zabawa ruchowa „Jedziemy na nartach”- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, naśladowanie nauczyciela (PP I 5)
– Zabawa rzutna „Złap śnieżkę” próby rzucania do wyznaczonego celu i łapania oburącz (PP I 5)
– Rozmowa na temat różnych sportów zimowych, oglądanie zdjęć- nazywanie sprzętu do sportów zimowych- narty, łyżwy, sanki- powiedzenie do czego służą wymienione sprzęty (PP IV 2)
– Opowiastka ruchowa „Idziemy na narty”- aktywne uczestnictwo w zabawach organizowanych w formie opowieści ruchowej (PP IV 1)                              – Zabawa słowna „Jak lubisz bawić się na śniegu?”- dzielnie się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami (PP II 4, Iv 2)
– Zabawa matematyczna „Liczymy”- nauka szacowanie, utrwalenie pojęcia para, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów: dużo, mało, tyle samo (PP IV 13, 15)
– Praca plastyczno- techniczna „Śniegowa chmura”- wyklejanie szablony chmury kawałkami waty- sprawne posługiwanie się klejem (PP III 5)
– Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na śniegu-  wypowiedzi dzieci, podanie dobrych przykładów jak bezpiecznie bawić się zimą (PP III 5)
– Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Dzień Wesołego Bałwanka”- uważne słuchanie krótkich opowiadań, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu (PP III 8, IV 3)
– Zabawa matematyczna „Małe- duże”- lepienie z plasteliny różnej wielkości kulek, segregowanie, porównywanie, próby klasyfikowania przedmiotów według cech jakościowych (PP IV 12)
– Zabawa ruchowa przy muzyce „Taniec Bałwanków”- podejmowanie zabaw rytmicznych przy akompaniamencie instrumentu muzycznego (PP IV 7)
– Zabawa „W co się ubrać na zimowy spacer?”- nazywanie ubrań zimowych, uzasadnienie konieczności dostosowania ubioru do pogody (PP IV 2, 18)
– Zabawa ortofoniczna „Dźwięki przyrody”- chętne uczestnictwo w zabawach doskonalących prawidłową wymowę (PP I 9)

 

Temat IV Poznajemy różne zawody                                                                                                                            

– Ćwiczenia poranne- zestaw XXIV-  aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, zachowanie zasad bezpieczeństwa  (PP I 5)
– Zabawa oddechowa „Piłeczki pingpongowe”- próby wykonywania ćwiczeń kształtujących prawidłowy oddech (PP I 9)
– Zabawa przy muzyce „Taniec z chustkami”- aktywny udział w zabawach rytmicznych przy muzyce z wykorzystaniem rekwizytu (PP IV 7)
– Zagadki obrazkowe „W kuchni”- rozpoznawanie i próby nazywania spożywanych potraw, próbowanie nowych wartościowych potraw, określanie ich smaku i zapachu. Rozumienie, że jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie  (PP IV 2, 18,19,  III 5)
– Poznanie pracy lekarza, próby wymienienia czynności jakie wykonuje lekarz, wypowiadanie się na temat konieczności leczenia w przypadku choroby (PP IV 20, III 5)
–  Burza mózgów na temat tego, jak powinniśmy dbać o zdrowie, żeby nie chorować- uświadomienie, że niektóre codzienne zachowania mogą mieć wpływ na zdrowie, np. regularne spożywanie posiłków, zabawy na powietrzu, właściwe odżywianie się (PP III 5)
– Zabawa tematyczna „W gabinecie lekarskim”- aktywny udział w zabawach tematycznych, próby odrywanie scenek (PP III 5, IV 1)
– Ćwiczenia w odwzorowywaniu kształtów „Patyczkowe układanki”- układanie prostych kształtów z patyczków zgodnie ze wzorem (PP IV 1)
– Zagadka obrazkowa „Znajdź postać strażaka”- wypowiadanie się na temat treści ilustracji, poznanie zawodu strażaka i wymienienie jego atrybutów (PP IV 2,5, 20)
– Zabawa dramowa „Strażacy”- próby odgrywania ról w zabawach parateatralnych (PP IV 1)
– Wycinanka „Serwetka”- nauka prawidłowego trzymania nożyczek i cięcia, próby wycinania nożyczkami prostych kształtów (PP I 7)
– Zabawa dydaktyczna „Co potrzebne jest fryzjerowi do pracy?”- poznanie zawodu fryzjera i wymienienie jego atrybutów (PP IV 2, 20)
– Ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej „Zdania”- budowanie dłużysz wypowiedzi na określony temat (PP IV 2)
– Oglądanie prezentacji multimedialnej na temat pracy piekarza i wyrobu pieczywa, poznanie zawodu piekarza i jego atrybutów (PP IV 2, 20)
– Praca plastyczno- techniczna „Chlebki i bułeczki”- wykonanie czynności manipulacyjnej lepienie z masy solnej określonego kształtu (PP I 6,8)
– Zabawa ruchowa „Biegi z woreczkami”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5, III 8)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

  • Rozmowy indywidualne z dziećmi
  • Rozmowy telefoniczne z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu