Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ LUTY 2021 GRUPA VI

OPRACOWAŁA:

PAULINA DĄBKOWSKA,ANNA KASPERSKA

 

TYDZIEŃ 1: TYDZIEŃ UŚMIECHU

   Dbamy o zęby

 • Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie kulek z waty. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw I PP I 5,III 2,7
 • Ćwiczenia artykulacyjne „Jest nam wesoło”. Ćwiczenia w analizie i syntezie wyrazów. PP I 9,IV 2,5
 • Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „Z wizytą u stomatologa”. PP I 1
 • Zabawa ruchowa „Uśmiechnij się”. PP I 5
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3 s. 46–47. PP IV 5
 • Zajęcia plastyczne – „Przybory do mycia zębów” – wycinanie z kolorowego papieru. PP I 6,7
 • Zajęcia w ogrodzie: Lepienie bałwana lub zabawy z piłkami czy skakankami. Zabawa równoważna „Wirujące płatki śniegu”. PP I 5, 6; III 5

Śmiech to zdrowie

 • Zabawa integracyjna „Podaj i nie upuść”. PP III 5
 • Ćwiczenia oddechowe „Statek do portu”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw I. PP I 5 ; III 5
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie wzorów po śladzie. PP I 9; IV 1
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – opowiadanie Urszuli Piotrowskiej Czarodziejska kostka mydła. Słuchanie nagrania odgłosów śmiechu. PP IV 2,5
 • Zabawa „Wesoła buźka”. PP I 5
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 48–49. PP I 9 ;IV 2 ,5,8
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw I. I 5 ;III 5
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa „Co narysowałem?” – zagadki rysunkowe na śniegu lub piasku. Zabawa „Uśmiechnij się”. Zabawa bieżna „Zaprzęgi”. Zabawa ruchowa skoczna „Utrudnione skoki”. PP I 5, 9; III 5

Zabawy z literami

 • Zabawa dydaktyczna „Gra w sylaby” – ćwiczenia w syntezie sylabowej wyrazów. PP IV 2,III 5
 • Ćwiczenia grafomotoryczne. PP IV 8
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw I. PP I 5;III 5
 • Zabawa dydaktyczna „Czy dobrze znasz swoje części ciała?” – kształtowanie orientacji w schemacie ciała. PP IV 14
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Zabawy z literami” – utrwalenie poznanych liter. PP IV 2,4,15
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 50–51. PP IV 4,5
 • Zajęcia umuzykalniające – „Wycieczka do cyrku”. Nauka piosenki Zostanę klaunem. Określanie nastroju muzyki, kształtowanie poczucia rytmu. PP IV 7
 • Zajęcia w ogrodzie: Wysłuchiwanie odgłosów przyrody. Zabawy z elementami wspinania się z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa bieżna „Biegnij! Stój!”.PP I 5; III 5; IV 18

W cyrku

 • Zabawa dydaktyczna „Złap piłkę i dokończ słowo” – ćwiczenie w dzieleniu słów na sylaby. PPII 8;III 2,7; IV 2
 • Ćwiczenia graficzne – rysunek postaci. PP I 9;IV 8
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw I. PP I 5;III 5
 • Zabawa dydaktyczna „Powtórz to, co ja”.PP I 9
 • Zajęcia matematyczne – „Kolorowe piłki” – układanie rytmów.PP IV 12
 • Zabawa ruchowa „Piłki skaczą”. PP I 5;III 2,7
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 52–53.PP IV 12,15
 • Zajęcia plastyczne – „Wesoły klaun” – malowanie farbami plakatowymi. PP IV 1,2,5
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa rzutna „Rzuć i złap” – rzucanie śnieżkami lub małymi piłkami. Obserwacje przyrodnicze – jakie ptaki przylatują do naszego karmnika? Zabawa ruchowa skoczna – przeskakiwanie przez śniegowe kule. PP I 5, 9;II 8;III 5; IV 18

 W wesołym miasteczku

 • Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów „Kolekcja”.PP IV 2
 • Wycinanie elementów z KA, k. 21 – robienie zwierząt-harmonijek. PP IV 8,12
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw I. PP I 5; III 5
 • Układanie dowolnego obrazka z części. PP IV 12
 • Zabawa dydaktyczna – „W wesołym miasteczku” – wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 54–55. IV 2, 8, 12, 15
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw I. PP I 5, 9; III 5
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawy z sankami lub z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa rzutna „Smażone placuszki”. PP I 5, 9; III 5
 • TYDZIEŃ 2: MALI BADACZE

Ziemia i ziemia

 • Ćwiczenia w czytaniu „Wędkarz wyrazów”. PP IV 4
 • Kolorowanie obrazka według danego kodu.PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5,III 5
 • Zajęcia zwykorzystaniem utworu literackiego – „Ziemia i ziemia” – wiersz U. Piotrowskiej Ziemia w KP3, s. 56. PP IV 2,5, 18 ,19
 • Zabawa ruchowa „Krążymy jak nasza planeta Ziemia”.PP I.5; III 2, 5, 7
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 57.PP I 9
 • Zajęcia plastyczne – „Nasza Ziemia” – rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, zachęcanie do eksperymentowania kolorami. PP IV 1,18
 • Zajęcia w ogrodzie: Ćwiczenia wyprostne „Śnieżynka chodzi po linie”. Ćwiczenia rzutne – rzucanie śnieżkami lub piłkami nad liną. PP I 5, 9; III 2, 5

Przygoda Trampolinka

 • Układanie dowolnych wyrazów z liter.PP IV 4
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5; III 5,IV 7
 • Wylepianie plasteliną dowolnej, poznanej litery. PP I 9
 • Ćwiczenia w analizie sylabowej wyrazów „Sylabowe pudełka”.PP IV 2
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Przygoda Trampolinka”. Poznanie litery f, F. PP IV 4,5,8
 • Zabawa ruchowa „Poza”.PP I 5;III 5;IV 7
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 58–60.PP IV 2,4,5,8
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw II.PP I 5,III 5;
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa równoważna „Gniazdko dla wróbelka”. Zabawa skoczna „Zmarznięte wróbelki”. PP I 5; III 5

 Będę malarzem

 • Rozsypanka wyrazowa – ćwiczenia w czytaniu. IV 4
 • Gry planszowe z pionkami. II 8;III 5
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw II. I 5,III 5
 • Podkreślanie danej litery w czasopismach dziecięcych. IV 4,I 9
 • Zajęcia badawcze – „Będę malarzem” na podstawie opowiadania Maciejki Mazan Mama czarodziejka. PP IV 2,8
 • Zabawa „Kolory”. PP IV 8
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 61-62. IV 4,5
 • Zajęcia umuzykalniające – „Zabawy z cyrkowym klaunem” – utrwalenie piosenki Zostanę klaunem. Rozpoznawanie nastroju muzyki, zmiany tempa, rozwijanie poczucia rytmu. PP IV 7
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa zręcznościowa „Śnieżne rabatki”. Zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego. PP I 5, 6, 9; III 5

Nasza orkiestra

 • Domino obrazkowe – ćwiczenie spostrzegawczości. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5;III 5
 • Układanie zdań z danym wyrazem. PP IV 2,15
 • Zajęcia matematyczne – „Nasza orkiestra” – zabawy z liczeniem.PP I.9 IV 7,15
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Orkiestra”. PP I 5; III 5; IV 7
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 63. PP IV 7
 • Zajęcia plastyczne – grzechotka – przygotowywanie instrumentu muzycznego. PP IV 1
 • Zajęcia w ogrodzie: Obserwacje przyrodnicze – szukanie tropów zwierząt na śniegu. Zabawa ruchowa „Ptaki”. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe koła”.PP I 5, 9; III 5; IV 18

Woda to skarb

 • Zabawa dydaktyczna „Odczaruj kolegę”. PP IV 18
 • Zabawa „Bingo wyrazowe” – ćwiczenia w czytaniu. PP IV 4
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5;III5
 • Zabawa „Ciepło-zimno”. PP IV 14
 • Rysowanie po śladzie szlaczków PP I.9; IV 8
 • Zabawa dydaktyczna – „Woda to skarb”. PP IV 2
 • Zabawa ruchowa „Leci woda”. PP I 5
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 64–65.PP IV 2,5,15
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw II.PP I 5
 • Zajęcia w ogrodzie: Chodzenie zgodnie z instrukcją. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa skoczna „Kto dalej?”. PP I 5, 9; III 5

TYDZIEŃ 3: ZABAWY NA ŚNIEGU

My się zimy nie boimy

 • Zabawa integracyjna „Kto ma zabawkę?”. PP III 5
 • Oglądanie książek o zimowej tematyce. Przedstawienie aktualnej pogody w „Kalendarzu pogody”. PP IV 19
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5;III 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory na miejsca”. PP I 5, I.9
 • „Wszędzie biało” – omówienie zasad bezpieczeństwa. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem. Obserwacja przyrody zimą.PP IV 18
 • Wykonywanie ćwiczeń wKP3, s. 66-67. PP IV8,18
 • Zajęcia plastyczne – „Zimowy obrazek” – malowanie białą farbą na kolorowym tle.PP IV 1
 • Zajęcia w ogrodzie: Tradycyjna zabawa „Gąski, gąski do domu”. Odczytywanie temperatury powietrza na termometrze. Zabawa skoczna „Kto dalej?”.PP I 5, 6, 9; III 5; IV 18

Przygoda Trampolinka

 • Rozsypanka wyrazowa – ćwiczenia w czytaniu. PP IV 4
 • Ćwiczenie graficzne – rysowanie po śladzie.IV 8
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5; III5
 • „Śniegowe płatki” – ćwiczenia oddechowe.PP I 9
 • Zabawa „Głuchy telefon” – rozwijanie wrażliwości słuchowej.PP IV 7
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Przygoda Trampolinka” –wprowadzenie litery w, W. PP IV 4
 • Zabawa ruchowa „ Na jednej nodze”.PP I.5
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 68–70. PP I.9;IV 2,4,5,8
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw III.PP I.5;III.5
 • Zajęcia w ogrodzie: „Zimowa olimpiada sportowa” – zawody sportowe na śniegu. PP I 5, 9; II 8; III 5

Sporty zimowe

 • Rozwiązywanie rebusów PP IV 5
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5,III 5
 • Zabawa dydaktyczna „Co ukryło się w kopercie?”. PP  9; IV 8 ,12
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 71-72 PP IV 8
 • Granie w gry planszowe w zespołach.PP III.2,7
 • Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „Sporty zimowe” – rozmowa na temat zimowych dyscyplin sportowych. IV 2,5,18
 • Zabawa ruchowa „Na saneczkach”.PP I 5
 • Zajęcia umuzykalniające – „Spotkanie z bałwankową rodziną” – nauka piosenki Bałwankowa rodzina. Zabawy rytmiczne. IV 7
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa orientacyjna „Wirujące płatki”. Ćwiczenie równoważne z elementem wyprostnym.PP I 5, 9; III 5

Lepimy bałwana

 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego PP I.9
 • Lepienie z plasteliny na temat dowolny. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5;III 5
 • Zabawy konstrukcyjne z klocków. IV 11
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 73–76. PP IV 8
 • Zajęcia matematyczne – „Szalik dla bałwanka” – układanie rytmów.PP IV 12
 • Zabawa ruchowa „Szalik”. PP I 5
 • Zajęcia plastyczne – „Bałwanek” – wycinanie z białego papieru. PP IV 1
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa ze skłonami w przód „Podaj dalej”. Zabawa bieżna „Zaprzęgi”. PPI 5, 9; III 5

Galeria sztuki

 • Ćwiczenia matematyczne z KP3, s. 77. PP IV 5,8,15
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5,III 5
 • Zabawa dydaktyczna „Niezwykły sklep”. PP IV 2,5,15
 • Zabawa dydaktyczna inspirowana tekstem opowiadania Maciejki Mazan Grzesiek w galerii. Oglądanie reprodukcji obrazów. Wykonanie zadań związanych z treścią obrazów – poznanie znaczenia słowa galeria. PP IV 2,15,19
 • Zabawa ruchowa „Jaki masz kolor?”.PP III 5
 • Składanie obrazka z części – KP3, s. 87. PP IV 1
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw III. PP III 5
 • Zajęcia w ogrodzie: Ćwiczenia rozgrzewające. Zabawy rzutne śnieżkami lub piłkami.

PP I 5, 9; III 5

      TYDZIEŃ 4: POZNAJEMY ZAWODY

       Łeci rakieta

 • Zabawa integracyjna „Szukamy kręgli”. III 5
 • Zabawa artykulacyjna „Dźwięczące przedmioty”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw IV.PP I 5;III 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory na miejsca”. P I 5, I.9
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz Maciejki Mazan Wyprawa. PP IV 2,5
 • Zabawa ruchowa „Samoloty”.PP I 5
 • Zajęcia plastyczne – „Rakieta” – praca zbiorowa. PP I 9;III2,7;IV 1
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa tropiąca „Szukamy bałwanka”. Lepienie bałwana. Zagadki rysunkowe na śniegu. PP I 5, 6, 9; III 5; IV 8

Lubimy pieczywo

 • Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Kto pokazał?”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw IV.PP I 5;III 5
 • Zabawa dydaktyczna „Dwa wyrazy” – ćwiczenia w globalnym czytaniu. PP IV 4
 • Zabawa „W piekarni” – KP3, s. 78–79.PP IV 2, 19,20
 • „W piekarni” – obserwowanie pracy piekarza. IV 2
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw IV. PP I 5
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Celowanie śnieżkami do obręczy. Obserwowanie ptaków w ogrodzie. PP I 5, 9; III 5; IV 13, 18

Kiedy dorosnę, będę…

 • Zabawa „Muzyka uczuć”. PP II 1,2
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw IV. PP I 5 ;III 5
 • Zabawa twórcza „Gdy słyszę słowo…, to myślę o…”. PP IV 2
 • Zabawa „Zgadnij, kim chciałbym zostać, gdy dorosnę? IV 2
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania – „Kiedy dorosnę, będę…”.PP IV 2,20
 • Zabawa ruchowa „Kierowcy”. PP I 5
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s.80- 81. PP IV 8
 • Zajęcia umuzykalniające – „Żegnamy zimę”. Poznanie zabawy muzycznej Przyszedł nocą miś. Interpretacja ruchowa zwrotek utworu – kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych. IV 7
 • Zajęcia w ogrodzie: Bieg do wyznaczonego celu. „Narciarze” – chód krokiem narciarskim. PP I 5, 9; III 5

Kostka do gry

 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kalkowanie. PP IV 8
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw IV. PP I 5 ;III 5
 • Zabawa „Czytamy sylaby” . PP IV 2
 • Działania plastyczne „Stoisko w sklepie” – praca techniką kolażu. PPI.9;IV 1
 • Zajęcia matematyczne – „Kostka do gry” – wprowadzenie cyfry 6. PP I 9; IV 15
 • Zabawa ruchowa „Zrób to, co ja”. PP I.5
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 82–84. PP IV 8,IV 15
 • Zajęcia plastyczne – „W sklepie” – lepienie z masy solnej. IV 1,8
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa ruchowa „Leniwe ósemki na łyżwach”. Zabawa naśladowcza „Jazda z cieniem”. PP I 5, 9; III 5

            Zgadnij,kim będę?

 • Zabawa „Literkowa kostka”.PP IV 4
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 85. PP IV 15
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw IV. I 5 III 5
 • „To już umiemy” – praca z ilustracją na wewnętrznej stronie okładki w KP3. Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 86. PP I.9;IV 8
 • Zabawa dydaktyczna – „Na ratunek!” – układanie obrazków z części. PP IV 12
 • Poznanie zawodów: strażaka, policjanta, lekarza pogotowia. Poznanie numerów telefonów alarmowych. PP IV 20
 • Zabawa ruchowa „Na pomoc!”.PP I 5
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw IV. PP I 5;III 5
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa bieżna „Slalom między chorągiewkami”. Zabawa równoważna „Wirujące płatki śniegu”. PP I 5, 9; III 5; IV 13

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Rozmowy indywidulane z dziećmi
 • Kontakt telefoniczny/ indywidualny z rodzicami