Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY

GRUPA IV

TYDZIEŃ 1

TYDZIEŃ UŚMIECHU

 

P.P1,2,4,5,7,9

P.P2 1,2,3,5,6,7,9

P.P3 1,2,5,8,9

P.P4 1,2,3,5,7,11,12,14,15,18,19,20

– Zabawa badawcza „Jak uzyskać dźwięki?”

– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Bocian śpi, bocian spaceruje”

– zabawa integrująca „Wesoły czy smutny”, „Uśmiechnij się do mnie”, „Jaki kolor?”, „Kto kogo rozśmieszy?”

– lepienie z plasteliny wymarzonego zwierzaka,

– zabawna bieżna „budujemy mur”,

– zabawa ćwicząca aparat mowy „jak uśmiechamy i śmiejemy na co dzień,

– zabawa pantomimiczna w parach „uśmiechnij się do mnie”, tworzenie uśmiechniętych buziek,

– zabawa utrwalająca nazwy części ciała- poznanie korzyści z dobrego humoru i śmiechu

– zabawa plastyczna rozwijająca małą motorykę „dywan w paski”

– zabawa twórcza „guzikowe układanki”, z użyciem plasteliny „kosmiczny stworek”,„Nasz klaun”, „kolorowe domki”

– pogadanka na temat „dlaczego myjemy zęby”,

– rozwiązywanie zagadek,

– zabawa plastyczna „A za oknem nadal zima”

 

TYDZIEŃ 2

MALI BADACZE

P.P1 2,4,5,6,7,9

P.P2 3,8,

P.P3 1,2,5,8,

P.P4 1,2,3,4,5,7,8,12,15,18,19

– Ćwiczenie małej motoryki „Sznurowadła”,

– zabawa integrująca „Tacy sami”

– „Rymowane masażyki”

– sylabizowanie wyrazów

– poznanie litery F,

– zabawa „Literkowe kamyczki”- analiza głoskowa wyrazów,

– zabawa „Magiczny kapelusz”- analiza wyrazowa zdań,

– samodzielne układanie zdań z podanym wyrazem,

– „Moje ślady”- odbijanie stóp na śniegu,

– zabawa matematyczna – „Kolorowe paski”- układanie od najkrótszego do najdłuższego, przeliczanie,

– eksperyment „Magiczny ocean”- wyciąganie wniosków, klasyfikacja przedmiotów

– przypomnienie nazw i rodzajów instrumentów muzycznych

– zabawa w skojarzenia „Woda”, „Burza mózgów”

– zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Co by było?”

– „Kolorowa woda- mieszanie farb w wodzie

– „Mleczne drogi”- eksperyment

– zabawa z szalem „Do mnie i do Ciebie”

– zabawa konstrukcyjna „Ciemność”

 

TYDZIEŃ 3

ZABAWY NA ŚNIEGU

P.P1 2,4,5,6,7,8,9,

P.P2 3

P.P3 1,2,5,8

P.P4 1,2,3,4,5,7,8,11,12,15,17,18,19,20

– Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Co się zmieniło w sali?”,

– zabawa rozwijająca prawą i lewą półkulę mózgowe- zabawy rączek,

– wysłuchanie wiersza wprowadzającego „Wędkarz Wincenty”, omówienie treści,

– zabawa pod lupą- wyszukiwanie i wskazywanie palcem litery W,

– zabawa utrwalająca znajomość liter,

– grupowanie obiektów,

– zabawa matematyczna „Obliczeniowe zagadki”,

– zabawa doskonaląca pamięć,

– Burza mózgów „jak ubieramy się zimą”?

– zabawa rozwijająca logiczne myślenie „ Tak czy nie?”

– wycinanie i naklejanie ubrania dla Trampolinka

– wymienianie nazw sportów zimowych,

– zabawa z określaniem miejsca na kartce,

– ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej,

– gdzie można znaleźć ślady zwierząt?- prezentacja obrazków przedstawiające zwierzęta leśne w naturalnym środowisku,

– „Kolorowe ślady”- odbijanie dłoni pomalowanych farbą

– utrwalenie wiadomości o zimie,

– wyjaśnienie, na czym polega zawód prezentera pogody,

– zabawa „jaka dzisiaj jest pogoda?”,

– zapoznanie z wyglądem termometru,

– zabawa z odgrywaniem ról pogodynka

 

TYDZIEŃ 4

POZNAJEMY ZAWODY

P.P1 2,3,4,5,7,8,9

P.P2 2

P.P3 1,2,3,4,5,8,9

P.P4 1,2,3,5,8,9,11,12,14,15,16,18,20

– Wysłuchanie i omówienie wiersza A. Fronczek o zawodach „A ja?”

– rozmowy kierowane, burza mózgów,

– zabawa dydaktyczna wspierana ilustracjami : „kto to robi?”,

– zabawa pantomimiczna „zawody”, z wykorzystaniem obrazków,

– ćwiczenie plastyczne „kim będę w przyszłości?”,

– rozwiązywanie zagadek,

– rozmowy na temat policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

– zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni „jak dojść do lekarza?”, numery alarmowe-powtórzenie,

– wprowadzenie- przeliczanie w zakresie 1-6,

– prezentacja cyfry 6,

– zabawa „czy jest tyle samo?”- porównywanie liczebności zbiorów,

– puzzle- układanie obrazka pociętego na kilka części,

– przypomnienie nazw różnych zawodów,

– rozmowa kierowana na temat powstawania chleba,

– zabawa twórcza „pieczywo- lepienie z plasteliny”,

– oglądanie ilustracji przedstawiających wyroby cukiernicze

Opracowały:

Karolina Łabęda

Ewa Kalińska-Walczak