Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

LUTY GR. III

 

  1. Temat tygodnia: Lubimy się śmiać

Podstawa programowa: I 4, 5, 6, 7, 9; II 1, 10; III 2, 5, 8; IV 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19;

 

Cele:

– ćwiczenie orientacji przestrzennej i kierunku: na prawo, na lewo

– wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej pt. „Jak Trampolinek nauczył  

  dzieci dbać o zabawki”.

– wdrażanie do porządkowania sali po skończonej zabawie

– rozmowa o konieczności sprzątania i tego, że bałagan może być przyczyną wypadków

– wyjaśnienie pojęcia ład

– utrwalenie umiejętności stosowania określeń położenia przedmiotów w przestrzenie- zabawa dydaktyczna „Jaka to zabawka?”

– ćwiczenie spostrzegawczości – zabawa dydaktyczna „Która zabawka zmieniła miejsce?”

– zabawa według Weroniki Sherborne „Rolowanie dywanu”

– klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem – wykonanie ćwiczenia z KP2

– rozwiązywanie zagadek o zabawkach

– rozwijanie wyobraźni twórczej przy tworzeniu kompozycji płaskich – wykonanie tabliczki z różnorodnego materiału plastycznego do przyozdabiania drzwi pokoju

– usprawnianie rąk poprzez przyklejania drobnych elementów

– rozwijanie poczucia własnej wartości

– wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan pt. „O zabawkach”, rozmowa na temat treści  utworu

– segregowanie według określonego kryterium i przeliczanie zabawek

– motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków

– wykonanie pracy plastyczno-technicznej – zabawa „Gdzie jest duszek”

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 4 – zabawa „Tyle nas w gromadce, ile kropek na kartonie”

– oglądanie i segregowanie przedmiotów na metalowe oraz niemetalowe

– pokaz magnesu, doświadczalne poznawanie jego właściwości oraz sposobów wykorzystania przez człowieka

– ćwiczenie logicznego myślenia – rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

– zabawy magnesami

– rozwijanie świadomości własnego ciała – zabawa „Klej czarodziej”

– ćwiczenie percepcji wzrokowej „Czym się różnią te obrazki?”

– wysłuchania wiersza Moniki  Niewielkiej pt. „Kodeks czterolatka”

– rozmowa na temat przestrzegania przyjętych w grupie zasad zachowania

– ćwiczenie orientacji położenia przedmiotów w przestrzeni – zabawa dydaktyczna „Jaka to zabawka?”

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

– zabawa „Dokończ zdanie: Dbamy o zabawki  w sali, bo…

– opowiadanie historyjki obrazkowej z KP2

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego –  przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: Lubimy eksperymentować

Podstawa programowa: : I 4, 5, 6, 7, 8, 9; III 5, 8; IV 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19;

Cele:

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści literackich – opowiadanie Urszuli

Piotrowskiej pt. „Trampolinek lubi eksperymenty” połączone z oglądaniem ilustracji

– kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń

– poznawanie znaczenia pojęć: naukowiec, eksperyment i wyjaśnienie ich własnymi słowami

– budzenie zainteresowania czytaniem

– doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami – zabawa „Miotła”

– wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan pt. „Śnieg”

– wnioskowanie o właściwościach śniegu

– obserwowanie topniejącego śniegu

– rozwijanie zainteresowań badawczych i próby szukania własnych rozwiązań –

obserwowanie przez lupę płatków śniegu

– motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków

– rozumienie zakazu jedzenia śniegu

– doświadczalne poznanie właściwości różnych materiałów

– wnioskowanie o tym, co pływa, a co tonie w wodzie

– poznawanie właściwości gliny – zabawa sensoryczna „Zaczarowana masa”

– rozwijanie ciekawości badawczej

– rozwijanie sprawności manualnej

– poznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez różne przedmioty – zabawa  „Jak na tym zagrać?”

– wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów codziennego użytku

– reagowanie na sygnał dźwiękowy – zabawa „Znajdź i zagraj”

– określanie natężenia muzyki: cicho-głośno

– wprowadzenie w zabawie pojęcia pojemność naczyń – zabawy badawcze: „Gdzie jest mniej, a gdzie więcej?”, „Przelewamy wodę”, „Basen dla kaczuszki”

– stwarzanie okazji do samodzielnych doświadczeń

– nabywanie umiejętności szacowania „na oko”

– wdrażanie do uważnego obserwowania

– ćwiczenie percepcji wzrokowej

– stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz

eksperymentowania z ich mieszaniem i łączeniem

– przyswajanie zasad zdrowego odżywiania się

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: Zimowe zabawy

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 9;  II 2, 9;  III 1, 5, 8;  IV 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19;

Cele:

– grupowanie obiektów w logiczny sposób – zabawa dydaktyczna „Co nie pasuje do kolekcji?”

– wyrabianie koncentracji uwagi – wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej pt.  „Trampolinek na feriach zimowych”

– próba określenia nastroju opowiadania i zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na temat treści utworu

– przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy na sankach

– wskazywanie gór na mapie Polski – praca z mapą

– zabawa plastyczna „Moja wyprawa na saneczkach” – uzupełnianie obrazka

– liczenie w zakresie 5 – ćwiczenie percepcji słuchowej „Słuchaj, słuchaj”

– reagowanie na zmianę tempa – zabawa „Jadą saneczki”

– utrwalanie określeń stron: prawa – lewa – zabawa paluszkowa „Nasze rączki”

– wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem – wiersz Danuty Wawiłow i Olega Usenko pt. „Trójkątna bajka”

– ustalenie na poziomie intuicji, czym jest trójkąt i dostrzeganie jego cech – zabawa plastyczno –  matematyczna „Trójkątne królestwo”

– kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach dwuosobowych

– rozwijanie aparatu głosowego – nauka i śpiew piosenki pt. „Zabawa na sankach”

– kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na zmianę tempa (wolno – szybko) – zabawa z piosenką

– utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie – zabawa „Dokończ  zdanie: Bezpieczna zabawa to …”

– zabawa ruchowa „Bałwanek” do piosenki pt. „Zabawa na sankach”

– poznawanie właściwości lodu – doświadczenia „W co zamieni się lód?”, „Jaki jest  

  lód?”, „Czy lód umie pływać?”

– kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania

wniosków z zaobserwowanych zjawisk

– rysowanie po śladzie sylwety bałwanka – ćwiczenie grafomotoryczne

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

  1. Temat tygodnia: Kim będę, gdy dorosnę?

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 9;  II 3, 7, 11;  III 1, 5, 8;  IV 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20;

Cele:

– wdrażanie do uważnego słuchania ze zrozumieniem utworu literackiego – wiersz Danuty Wawiłow pt. „A jak będę dorosła”

– poznawanie nazw i podstawowych czynności związanych z wybranymi zawodami

– rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia przedmiotów z właściwym zawodem, rozwijanie słownictwa – przygotowanie gazetki tematycznej zawodach i przedmiotach z nimi związanych

–  stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się na określony temat –  zabawa dramowa „Kim będę?”

– utrwalanie orientacji kierunkowej – zabawa paluszkowa „Szewczyk”

– ćwiczenie logicznego myślenia – burza mózgów „Do czego służy wiatr?” inspirowana wierszem Danuty Gellnerowej pt. „Wiatr”

– prowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji zjawisk przyrody

– utrwalenie sprawności liczenia w zakresie 5 przez odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków – zabawa słuchowa „Ile słyszysz dźwięków?”

– kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami

– wdrażanie do wystukiwania rytmów i dostrzeganie rytmów w otoczeniu, rozwijanie wrażliwości słuchowej

– nauka piosenki pt. „W kapeluszu mego taty” i improwizacje muzyczno-ruchowe

– kształtowanie umiejętności manualnych, tworzenie kompozycji według własnego pomysłu – malowanie palcami swojego wymarzonego zawodu – wykonanie pracy plastyczno – technicznej „Kiedy będę duży…”

– łączenie opisu słownego z obrazkiem, próby wyciągania właściwych wniosków –  zabawa „Szukamy zawodu”

– utrwalenie wiadomości o różnych zawodach, określanie cech charakterystycznych dla danego zawodu – quiz tematyczno – dydaktyczny „Jak dorosnę, to będę…”

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

 

 

Praca na rzecz grupy, współpraca z rodzicami:

  • rozmowy telefoniczne z rodzicami na tematy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
  • praca indywidualna z dzieckiem
  • wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia
  • realizowanie modułu: Misiowe laboratorium „Czterech żywiołów” ( do 26.02.2021) w ramach projektu „Mały Miś świecie wielkiej literatury”

 

Opracowały:

Anna Pirim

Anita Olszewska