Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ  GR. I

 

Temat Tygodnia: W krainie bajek

Podstawa programowa: I 5,7, 9; III 1,5; IV 1,2,7,8,9,12,18

Cele:

– poznawanie przygód bohaterów bajki o  Czerwonym Kapturku

– rozwijanie kreatywności słownej- wspólne wymyślanie innego zakończenia bajki

– rozwijanie sprawności manualnych, próba mieszczenia się w konturze

– poznanie bajki o Kocie w butach

– rozwijanie sprawności mówienia, budowania zdań prostych

– poznanie bajki o Kopciuszku

– rozwijanie mowy, wypowiadania się na określony temat

– dostrzeganie dobra i zła w czynach postaci bajkowych

– rozwijanie doświadczeń plastycznych

 

Temat tygodnia: Bal karnawałowy

Podstawa programowa: I 5, III 1,5,8; IV 2,5,7,11,12,13,15

Cele:

– rozwijanie mowy i myślenia

– doskonalenie sprawności manualnych

– rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy

– doskonalenie myślenia skojarzeniowego

– rozwijanie myślenia matematycznego, porównywanie długości: krótszy, dłuższy

– doskonalenie sprawności oddechowej- zabawa „dmuchamy na balony”

– rozwijanie ciekawości badawczej – powietrze

– kształtowanie i rozumienie pojęcia „rząd” – zabawa „ dwa rzędy”

– rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej

– uwrażliwienie na charakter słuchanej muzyki i reagowanie na jego zmianę

– rozwijanie twórczej improwizacji ruchowej z rekwizytami do muzyki- zabawa z serpentynami

 

Temat tygodnia: Dzień Babci i Dziadka

Podstawa programowa: I 5,9 II 4, III 4,5,7,8,9,  IV 1,2,3,8,12

Cele:

– wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną

– kształtowanie szacunku dla dziadków

– rozwijanie mowy i myślenia

– rozwijanie ekspresji własnego ciała

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– wzbogacenie słownictwa czynnego – zabawa dramowa „ Miłe słowo”

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania – wysłuchanie wierszyka Doroty Gellner : Dla Babć i Dziadków”

– rozwijanie pamięci – nauka piosenki z okazji Dnia Babci i Dziadka

– rozwijanie umiejętności naklejania, posługiwania się klejem

– utrwalenie pojęcia para – zabawa matematyczna „ Babcia w parze z Dziadkiem”

– doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zabawach matematycznych

 

Temat tygodnia: Kto tu mieszka

Podstawa programowa: I 5,9 II 10, III 5,8,IV 1,2,7,12,15,18,19

Cele:

– poznanie domów niektórych zwierząt

– pogłębianie wiedzy na temat lasu i żyjących w nim zwierząt

– rozwijanie mowy i myślenia

– rozwijanie umiejętności liczenia

– stosowanie pojęć tyle samo

– rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na wysokie i niskie dźwięki

– doskonalenie sprawności manualnych i grafomotorycznych

– rozwijanie postrzegania wzrokowego – zabawa „ czyje to ślady”

– utrwalenie nazw domów zwierząt

– poznawanie ciekawostek na temat ptasich gniazd

– poznawanie sposobów i możliwości stosowania plasteliny

– rozwijanie sprawności manualnych

– rozwijanie pomysłowości i kreatywności myślenia

Wydarzenia w grupie:

– 21.01 Dzień Babci

– 22.01. Dzień Dziadka

– 31.01 Międzynarodowy dzień przytulania

 

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– rozmowy indywidualne z rodzicami według bieżących potrzeb

– bieżące informowanie o postępach lub ewentualnych problemach dziecka

– wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z rodzicami

 

Hanna Woźnicka