Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ 2021 GRUPA VI
OPRACOWAŁY:
PAULINA DĄBKOWSKA
ANNA KASPERSKA
TYDZIEŃ 1 : Dawno, dawno temu
Przygoda Trampolinka
Zabawa „Dobieranka sylabowa” – utrwalanie poznanych liter. PP IV 2
Zabawa „Czego tu brakuje?” – wdrażanie do poprawnego stosowania form gramatycznych i składniowych. PP I 9
Ćwiczenia poranne – Zestaw X. PP I 5
Zabawa „Pociąg miesięcy”– poznanie nazw miesięcy i ich kolejności w cyklu rocznym. PP I 5; IV 16
Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Przygoda Trampolinka” – poznanielitery b, B. PP IV 4,8
Zabawa ruchowa „Litery” PP I 5, IV7
Wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 2–4 . PP I 9
Zajęcia plastyczne – wydzieranie z papieru. PP IV 8
Zajęcia w ogrodzie : „Czy ogród śpi?” – obserwacje roślin i zwierząt y zabawa ruchowa „Bieg z piłką”. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 18

A było to tak…
Ćwiczenia poranne – Zestaw X . PP I 5
Rysowanie wzorów literopodobnych na karcie. PP IV 8
Ćwiczenia słuchu fonematycznego, wyodrębnianie głosek w nagłosie i w wygłosie. PP IV 2
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory na miejsca”. PP I 5, 8; III 5
Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – czytanie bajki „O rybaku i złotej rybce” (KP3, s. 7) . PP II 1, 2, 6; IV 2,5
Zajęcia w ogrodzie: zabawa tropiąca „Gdzie pod śniegiem ukryty jest skarb?”, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa „Kto wyżej?”. PP I5,
6; III 5

Moja ulubiona bajka
Gra rysunkowa – rozwijanie umiejętności dostrzegania kierunków na powierzchni płaskiej. PP IV 1, 14
Ćwiczenia poranne – Zestaw X. PP I 5
Zabawa „Głoskowe memo”. PP IV 2
Ćwiczenia oddechowe. PP I 9
Zajęcia matematyczne – „W lesie” – poznanie cyfry 4. PP IV 8,12,15
Zajęcia umuzykalniające – „Zimowe zabawy z przyjacielem psem”. Nauka układu ruchowego do piosenki Mój przyjaciel. PP III 5; IV 7
Zabawy rytmiczne uwrażliwiające na brzmienie dzwonków diatonicznych, doskonalące umiejętności posługiwania się rekwizytem. PP I 8, IV 7
Zajęcia w ogrodzie: zabawa rzutna „Zmarznięta piłka”, zabawa bieżna „Biegnij! – Stój!”. PP 5, 6, 8, 9; III 5

Lubimy bajeczki
Mierzenie przedmiotów w sali za pomocą sznurka i porównywanie długości. PP IV 13
Wylepianie plasteliną litery b, B. PP I 9; IV 4
Ćwiczenia poranne – Zestaw X . PP I 5
Ćwiczenia grafomotoryczne – kopiowanie przez kalkę techniczną. PP IV 8
Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy – zagadki obrazkowe. PP III 2,7; IV 2,5
Zajęcia plastyczne – „Moja ulubiona bajka” – malowanie farbami plakatowymi. PP I 7; IV 1
Zajęcia w ogrodzie : zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego y zabawa ruchowa „Stop! Podaj piłkę”. PP I 5, 8, 9; III 5

Zaczarowany świat bajek
„Jesteśmy aktorami” – odgrywanie scenek z ulubionych bajek. PP III 5; IV 1
Zabawa „Gdzie ukrył się kwadrat?” – spostrzeganie figury w tle. PP IV 8,12
Ćwiczenia poranne – Zestaw X . PP I 5
Zabawa „Raz, dwa, trzy – jaką cyfrą jesteś ty?” – utrwalenie cyfr, wykonywanie ćwiczenia z KP3, s. 13. PP I 9; IV 8
Urządzamy przedstawienie – wykorzystanie kukiełek z KA, k. 13, 14. PP IV 5
Zabawa dydaktyczna – „Zaczarowany świat bajek” . PP IV 2, 3, 5
„Niedokończona opowieść” – zabawa twórcza, tworzenie i prezentacja reklamy w zespołach. PP III 8, 9; IV 2,5
Zajęcia w ogrodzie: zabawa rzutna „Kto trafi?” y zabawa równoważna „Kto dłużej wystoi?”. PP I 5, 8, 9; III 5

TYDZIEŃ 2 Zabawa karnawałowa
Przygoda Trampolinka
Wypełnianie plasteliną dowolnych kształtów – doskonalenie sprawności manualnej. PP I 7,9
„Zabawy z misiem” – ćwiczenie orientacji w schemacie ciała w stosunku do siebie i osoby stojącej naprzeciw . PP IV 11,14
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Zabawa „Kalkowanie” – ćwiczenie sprawności ręki. PP I 8; IV 8
Zabawa ortofoniczna „Dziwne rozmowy”. PP I 9
Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Przygoda Trampolinka” – poznanie litery l, L, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 14–16. PP IV 2,4
Zabawa ruchowa „Lustra”. PP I 5
Zajęcia plastyczne – bałwanek. Zapoznanie dzieci z tematem i zademonstrowanie sposobu ułożenia płatków (pionowo). wycinanie i doklejanie elementów. wypowiedzi dzieci – opisywanie swoich bałwanków, zorganizowanie wystawy prac PP IV 2,5,8
Zajęcia w ogrodzie: zabawa badawcza „Jak szybko zamarza woda?”, obserwacja ptaków przy karmniku „Które ptaki pozostały na zimę?”, zabawa ruchowa „Bieg
slalomem”. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 18, 19

Taniec bałwanków
Zabawa integracyjna „Kot i myszki”. PP III 5
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
„Literkowy detektyw” – utrwalenie poznanych liter, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 17 . PP IV 4
Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz J. Papuzińskiej Bal bałwanków. PP IV 2,5
Zabawa ruchowa „Tańczą bałwanki”. PPI 5; IV 1
Zajęcia w ogrodzie: obserwacje „Co słychać w przyrodzie?”, lepienie bałwana, zabawa ruchowa – zjazdy na sankach. PP I 5, 6, 8, 9; III 5; IV 18 Na balu
Zabawa „Czy obrazków jest tyle, ile wskazuje cyfra?”. PP III 2,7; IV 8
Zabawa „Bingo wyrazowe” – ćwiczenia w czytaniu. PP IV 4
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Komponowanie rytmów z figur. PP IV 12
Ćwiczenia oddechowe „Piórko”. PP I 9
Zajęcia matematyczne – „Na balu” – porównywanie liczebności zbiorów. PP IV 12,15
Zajęcia umuzykalniające – „W tanecznym kręgu”. Słuchanie muzyki poważnej
Ćwiczenie układów tanecznych z szarfą do utworu C. Saint-Saënsa Akwarium – rozwijanie umiejętności posługiwania się rekwizytem. PP IV 1,7
Zajęcia w ogrodzie: rysowanie patykiem na śniegu lub piasku , zabawa w „Dwa ognie” lub „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”, zabawa bieżna „Ogonki”. PP I 5, 6; III 5; IV 1

Zgadnij kim jestem
Zabawa integracyjna „Deszczyk imion”. PP IV 4
zabawa „Dzień – noc” – układanie ciągów rytmicznych z dostrzeganiem przemienności dnia i nocy. PP IV 16
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „Bal przebierańców”, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 21. PP IV 2,5
Zabawa przy muzyce. PP IV 7
Zajęcia plastyczne – „Maska karnawałowa ” – KA, k. 15. PP IV 1
Zajęcia w ogrodzie: zabawa badawcza „Dlaczego chodniki posypuje się solą?”, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa – rzucanie śnieżkami do celu. PP I 5; III 5; IV 18, 19 Tańczę ja, tańczysz Ty
Zabawa dydaktyczna „Pod którym pudełkiem ukryty jest miś?” – rozumienie i stosowanie praktycznych określeń kierunku, utrwalenie liczebników porządkowych. PP IV 11,14
Wylepianie plasteliną litery l, L. PP I 9; IV 4
Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII. PP I 5
Zabawa dydaktyczna „Układamy zdania” – doskonalenie syntezy i analizy zdań. PP IV 4,9
Gra dydaktyczna – „Karnawał to czas wesołych zabaw”, konstruowanie w grupach gier planszowych. Ustalenie reguł gry. Przeprowadzenie rozgrywek – kształtowanie odporności emocjonalnej, doskonalenie umiejętności liczenia. PP II 1, 2, 4, 6, 8; IV 5,15
Zajęcia w ogrodzie: obserwacja chmur na niebie – odwołanie się do obserwacji w innych porach roku y zabawa ruchowa „Koniki” – ciągnięcie sanek. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 18, 19


TYDZIEŃ 3 Święto Babci i dziadka

Serduszko dla dziadków
Konstruowanie gier planszowych w zespołach. PP III 5
Układanie dowolnych wyrazów z poznanych liter. PP IV 2,9
Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5
Zabawa „Policz, ile jest liter w wyrazach”. PP IV 4
Ćwiczenia oddechowe „Pilnuj piłeczki”. PP I 9
Zajęcia matematyczne – „Serduszka” – poznanie cyfry 5, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 24–25. PP IV 8,12,15
Zajęcia plastyczne – „Kwiaty dla babci” – malowanie farbami plakatowymi. PP IV 1
Zajęcia w ogrodzie: opieka nad ptakami – dosypywanie karmy do karmnika, zabawa ruchowa „Na drugą stronę po kładce”. PP I 5; III 5; IV 18

Kocham moją babcię
Zabawa integracyjna „Chmurka nastrojów”. PP III 5
Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5
Zabawa dydaktyczna „Co się dzieje na obrazku?” – ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem, wykonywanie ćwiczenia 3 w KP3, s. 27. PP IV 4.8
Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Kolory na miejsca”. PP I 5,8
Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz D. Laszczyk Moja babcia, rozmowa na temat treści wiersza. PP IV 2,5
Scenki dramowe „Co powiem starszej pani, gdy…” – kształtowanie umiejętności okazywania szacunku osobom starszym. PP III 4,6
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Wirujące płatki śniegu”, obserwacja ptaków przy karmniku, zabawa ruchowa „Biegnij! – Stój!”. PP I 5; III 5; IV 18

Zabawy z babcią i dziadkiem
Zabawa z treningu twórczości „Jedno okno”. PP III 5
Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5
„Kolorowy szlaczek” – rysowanie po śladzie. PP I 7; IV 8
Zabawa ortofoniczna „Głosy zimowego lasu”. PP I 9
Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Zabawy z babcią i z dziadkiem”, utrwalenie poznanych liter. PP III 6; IV 4
Zajęcia w ogrodzie: budowanie ze śniegu lub piasku y zabawa z elementem rzutu „Traf i zdobądź punkty”. PP I 5, 6; III 5

Kocham mojego dziadka
Układanie puzzli, gry planszowe z wykorzystaniem pionków. PP I 9; IV 5
Zabawa „Dziadek potrzebuje…” . PP II 8; III 1, 5, 8
Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5
Zabawy konstrukcyjne – budowanie z kloców. PP I 6; IV 1
Zajęcia społeczne – „Mój dziadzio”, rozmowa o ginących zawodach na podstawie zdjęć z KP3, s. 28–29. PP IV 2,5,20
Zajęcia plastyczne – „Serduszko dla dziadka” – ozdabianie według własnych pomysłów. PP IV 8,11
Zajęcia w ogrodzie: zabawa z podskokami i elementem wyprostnym „Bałwanki”, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa „Przeskocz przez
kałużę”. PP I 5, 8, 9; III 5

Będzie słodko
Kreślenie wzorów literopodobnych. PP IV 8
Wyszukiwanie danej litery w wyciętych z gazet tytułach. PP IV 4
Ćwiczenia poranne – Zestaw II. PP I 5
Wylepianie plasteliną cyfry 5, PP IV 8
Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kawałki bibuły. PP I 9
Zajęcia umuzykalniające – „Liczymy muzykę”, nauka piosenki „Zajączek odwiedza znajomych”. PP IV 7
Zabawy rytmiczne – uwrażliwienie na akcent metryczny, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki. PP IV 7
Zajęcia w ogrodzie: rzuty śniegowymi kulami lub piłkami,„Czy dzisiaj ulepimy bałwana?” – poznawanie właściwości śniegu w zależności od temperatury powietrza, zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory na miejsca”. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 18


TYDZIEŃ 4 Gdzie mieszkasz?

Dom moich marzeń
Ćwiczenia grafomotoryczne – obrysowywanie szablonów, kolorowanie konturów. PP IV 8
Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5
„Sznurówki to wspaniała zabawa” – doskonalenie umiejętności wiązania sznurowadeł. PP I 2,9
„Bałwanek” – przygotowanie do nauki pisania. PP I 7; IV 12
Zajęcia z wykorzystaniem wiersza D. Gellnerowej Obrazek, omówienie wieloznaczności słowa dom, wzbogacanie słownictwa – tworzenie określeń przymiotnikowych, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 34–35. PP IV 2
Zajęcia plastyczne – „Dom moich marzeń” – malowanie farbami plakatowymi. PP IV 1
Zajęcia w ogrodzie : zabawa na sankach „Zaprzęgi”, „Zimowe drzewa” – obserwowanie przyrody, zabawa ruchowa „Biegnij! – Stój!”. PP I 5, 8, 9; III 5; IV 18

Dom i domek
Oglądanie zdjęć budynku przedszkola i jego okolicy w kronikach przedszkolnych – ustalanie, co się zmieniło w okolicy. PP IV 2,12
Układanie wyrazów z liter – ćwiczenia w czytaniu. PP IV 4
Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5
Zabawa dydaktyczna „Memo kształtów”. PP IV 12
Zabawa ortofoniczna „Maszyny na budowie”. PP IV 2
Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Dom i domek” – poznanie litery d, D, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 36–38. PP I 9; IV 2,4,5,7,8
Zajęcia w ogrodzie: „Czy dzisiaj jest duży mróz?” – próby odczytywania na termometrze temperatury powietrza y zabawa ruchowa „Traf i zdobądź punkty”. PP I
5; III 5; IV 18, 19


Urządzenia elektryczne
Wylepianie plasteliną litery d, D, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 39. PP I 9; IV 4
Układanie dowolnego obrazka z części. PP IV 5
Ćwiczenia poranne – Zestaw III . PP I 5
„Zabawa wyrazami” – analiza i synteza słuchowa. PP I 9; IV 2.
Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie. PP IV 8
Zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „Urządzenia elektryczne”, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 40. PP IV 4
Zajęcia umuzykalniające – „Gdzie mieszkają zwierzęta?”, nauka piosenki „Zajączek odwiedza znajomych”. PP IV 7
Zabawy rytmiczne – uwrażliwienie na akcent metryczny, rozwijanie poczucia rytmu. PP IV 7
Zajęcia w ogrodzie : poznawanie właściwości śniegu – stosowanie określeń: puszysty, mokry, lepki, sypki, zabawa „Wędrujemy po śladach”. PP I 5, 6; III 5; IV 5,
18


Budujemy dom
Zabawy z kartami 18 i 19 z KA. PP IV 5,14
Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5
Zabawa „Zrób to, co ja”. PP IV 1
Zabawa dydaktyczna „Bieg sztafetowy” – ćwiczenia w liczeniu. PP IV 15
Zajęcia matematyczne – „Budujemy dom”. PP IV 12
Zajęcia plastyczne – „Urządzenia elektryczne”, wycinanie z kolorowego papieru. PP I 7; IV 1
Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Wyścig zaprzęgami”, zabawa ruchowa „Na drugą stronę po kładce”. PP I 5; III 5


Wycieczka do zoo
Zabawa dydaktyczna „Ile dni jest w tygodniu?” – rozumienie pojęć: wczoraj, dzisiaj, jutro. PP IV 16
Zabawy z sylabami – ćwiczenie słuchu fonematycznego. PP I 9
Ćwiczenia poranne – Zestaw III. PP I 5
Zabawa dydaktyczna „Przewidywania” – rozwijanie logicznego myślenia , wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 45. PP IV 5,12,15
Przygotowanie do nauki czytania i pisania – „Wycieczka do zoo” – poznanie litery t, T, wykonywanie ćwiczeń w KP3, s. 42–44. PP III 9; IV 2,4,5
Zajęcia w ogrodzie :„Goście w naszym ogrodzie” – oglądanie tropów na śniegu y zabawa ruchowa „Rzuć i łap”. PP I 5; III 5; IV 18, 19.

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Rozmowy indywidualne z dziećmi.
Kontakt telefoniczny/ indywidualny z rodzicami