Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ GRUPA II

OPRACOWAŁA: PATRYCJA GOŁĄB, AGNIESZKA OLSZEWSKA

 

Temat I W Krainie bajek

 • Zabawa ruchowa „Baletnica”- poruszanie się prawidłowo, zachowując równowagę (PP I 5)
 • Praca plastyczna „Stemplowany kapturek”- ozdabianie rysunku za pomocą stempelków (PP IV 18)
 • Zabawa ruchowa „Wilk przyjacielem Kapturka”- chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa bieżna „Kto pierwszy na mecie”- chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (PP I 5)
 • Zabawa matematyczna „Segregowanie”- segregowanie obiektów zgodnie z podanych kryterium (PP IV 2)
 • „Kot w butach”- słuchanie bajki, oglądanie ilustracji przedstawiających bohaterów, znajdowanie różnic pomiędzy prawdziwym a bajkowym kotem (PP III 8; IV 2, 3)
 • Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Jestem kotem”- naśladowanie sposobu poruszania się kota (PP IV 1)
 • Zabawa głosowa „Mruczanka”- chętnie uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego (PP IV 7)
 • Zabawa dydaktyczna, „Do czego służy…?”- Wypowiadanie się na temat przeznaczenia przedmiotów codziennego użytku (PP IV 2,11)
 • Wspólne wymyślanie opowiadania rozpoczętego przez nauczyciela, inspirowanego bajką „ Jaś i Małgosia” (PP IV 2,3)
 • Zabawa plastyczna „Bajkowe postacie” (PP IV 5,8)
 • Zabawa, „Z której bajki jestem? –Wypowiadanie się na temat poznanych bajek (PP IV 2,3,5)

Temat II Bal karnawałowy

 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Woda-kamień” – chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zagadki obrazkowe „Balowe przebranie” – opisywanie strojów karnawałowych (PP IV 2)
 • Zabawa ruchowa na czworakach „Krety po ziemią” aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa przy muzyce „Maska karnawałowa” – czerpanie radości ze wspólnej zabawy (PP II 1,3,4,; III 5)
 • Zabawa ruchowa bieżna – „Slalom pomiędzy pachołkami” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa badawcza – „Jak napompować balon”- (PP IV 19)
 • Ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy na balony” – aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach ( PP I 9)
 • Zabawa dydaktyczna „Dwa rzędy”- nauka ustawiania się w rzędach, porównywanie długości, przeliczanie, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych (PP I 5; III 5; IV 12)
 • Zabawa plastyczna „Serpentyny”- próba wycinania nożyczkami (PP I 7)
 • Zabawa plastyczna „Kareta Kopciuszka” –ozdabianie karety według własnego pomysłu (PP IV 8)

Temat III Dzień Babci i Dzień Dziadka

 • Zabawa słowna „Kto to jest babcia i kto to jest dziadek?: Wyjaśnienie znaczenia słów babcia, dziadek (PP III 2)
 • Zabawa pantomimiczna „Pokaż, co robią babcia i dziadek” – chętne uczestniczenie w zabawach tematycznych (PP III 5, IV 1)
 • Wysychanie i omówienie wiersza D. Gellner Dla babć i dziadków (PP III 8, IV 2)
 • Wykonanie laurki dla Babci (PP II 1, 4; III 1)
 • Zabawa ruchowa „Śnieżynki” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa na czworakach „Zwiadowca” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa bieżna „Samochody” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa matematyczna „Babcia w parze z dziadkiem”- przeliczanie zbiorów (PP IV 5)
 • Zabawa ruchowa „Taniec babci i dziadka” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowo muzycznych (PP IV 7)
 • Zabawa manualna, „Nawlekanka”- ćwiczenie motoryki małej, nawlekanie koralików (PP I 7)

Temat IV Kto tu mieszka?

 • Zabawa logiczna, łączenie w pary: zwierzę – jego dom (PP IV 12,18)
 • „Kto mieszka w lesie?” – Prezentacja ilustracji lasu i rozmowa na temat jego znaczenia dla ludzi i zwierząt, pogłębianie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie (PP IV 2,5,18)
 • Zabawa ruchowa „Leśna polana” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Układanie sylwet zwierząt z pociętych elementów (PP IV 12)
 • Zabawa dydaktyczna „Tyle samo” i „Sprawdź czy tyle samo”- porównywanie liczebności zbiorów (PP IV 15)
 • Zabawa przy muzyce „Mocne i delikatne dźwięki” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowo muzycznych (PP I 5)
 • Zabawa „Czyje to ślady? – łączenie w pary, dostrzeganie podobieństw (PP IV 12)
 • Zabawa ruchowa równoważna „Po śladach” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa ortofoniczna „Zwierzątko” – wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową artykulację (PP I 9)
 • Zabawa ruchowa „Gniazdko ptaszka” chętne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Rozmowy indywidualne z dziećmi
 • Rozmowy telefoniczne z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • 21.01 Dzień Babci
 • 22.01 Dzień Dziadka