Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ GRUPA IV

TYDZIEŃ I:

DAWNO, DAWNO TEMU…

P.P I 2,5,6,7,8,9

P.P II 1,2,3,4

P.P III 1,2,5,8,9

P.P IV 1,2,3,4,5,7,8,12,14,15,18,19,20

 

– Zabawa słuchowa „Baranek i wilk”

– zabawa utrwalająca schemat ciała „głowa, oko, brzuch”

– zabawa utrwalająca „poszukiwacze litery B”

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej i słuchu fonematycznego

– zabawa słowna „co jest na B?”

– wysłuchanie wiersza D. Gellner „Bal”

– „kreacje na bal”praca plastyczna

– Nowy Rok- swobodne wypowiedzi na temat zwyczajów związanych z powitaniem  Nowego Roku

– praca plastyczna „moje życzenie”

– utrwalenie znajomości stosunków przestrzennych, porządkowanie elementów pod względem wielkości

– wysłuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”

-zabawa z chustą animacyjną „ Morskie fale”

– zabawa ruchowa „Ślizgi z odpychaniem”, „Cztery rączki”, „Podróż samolotem”, „Rycerze”, „Królewskie rytmy”

– praca plastyczna „Rękawiczki i rękawice”

– praca techniczna „Wielkie przygotowania do turnieju rycerskiego”- wykonanie mieczy, tarcz i chusteczek

– zabawa plastyczna „Złoty pierścień”

 

TYDZIEŃ II

ZABAWA KARNAWAŁOWA

P.P I 1,2,3,4,5,6,7,8

P.P II 3,4,7

P.P III 2,5,7,8

PP IV 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,14,16,17,20

 

– Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „gdzie są kasztany?”

– wspomaganie pracy półkul mózgowych zgodnie z kinezjologią edukacyjną Dennisona „leniwa ósemka”

– wyklejanie szablonu maski, rysowanie po śladzie

– rozmowy tematyczne na temat karnawału

– praca plastyczno- techniczna „maski karnawałowe”- wykonanie masek według pomysłów dzieci

– odgadywanie kto ukrył się pod maską

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz słuchu fonematycznego poprzez wyszukiwanie rymów

– zabawa ruchowa „utrudnione skoki w parach”

– odszukiwanie liter L na kartce z zapisanym wierszem

– pokazywanie litery ruchem ciała

– wypowiadanie wyrazów na l

– dokańczanie wyrazów

– zabawa „znam te wyrazy”

– „dlaczego śnieg topnieje?”- dostrzeganie różnic pogodowych, obserwowanie topnienia śniegu

– zabawa z mikrofonem „śpiewać każdy może”

– układanie historyjki obrazkowej”

– rozmowy o balu karnawałowym

– zabawa ruchowa „Balonowy taniec”, „Szukamy balonowych dźwięków”, „Na balonach z muzyką”, „Balonowa orkiestra”, „Slalomem przez ścieżkę”, „Trafiony”

– zapoznanie ze specyfiką pracy krawcowej

– praca artystyczna „zasłona na bal przebierańców”

– dowolne zabawy przy muzyce

 

TYDZIEŃ III

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

P.P I 2,4,5,6,7,8,9

P.P II 1,9

P.P III 1,2,5,6,7,8

P.P IV 1,2,3,4,5,7,8,11,12,15,18,19,20

 

– Opowieść ruchowa „Odwiedziny u babci”

– zabawa słowna „Kim jest dla mnie…”

– wysłuchanie wiersza „Ile wnucząt”- wdrażanie do dodawania

– „Wstążkowa piątka”- przechodzenie po kształcie cyfry stopa za stopą

– kolorowanie szablonu, rysowanie palcem, wskazywanie elementów, które występują po 5, liczenie kasztanów

– „poznajemy naszych bliskich”- oglądanie zdjęć rodzinnych

– zabawa „Pokrewieństwo”, „Cień”, „Siłujemy się”, „Raz, dwa, trzy- dziadek patrzy”

– praca plastyczna „wolny czas z babcią i dziadkiem”

– utrwalenie stronności ciała”- nalepianie i rysowanie w odpowiednich miejscach

– zabawa utrwalająca kierunki „Prawa- Lewa”

– zabawa kształtująca orientację na kartce papieru „W prawym górnym rogu”

– wysłuchanie utworu D.Gellner „Sąsiadka i dzień Dziadka”

– pogadanka na temat okazywania szacunku wobec starszych osób „Szanujemy starsze osoby”

– praca plastyczno- techniczna „Szanuję starszych”

– opisywanie treści obrazków, ocenianie zachowań dzieci, wyjaśnienie, dlaczego trzeba pomagać starszym osobom

– „Potrawy mojej babci”- rozmowy na temat potraw robionych przez babcię

– praca plastyczno-techniczna „Okładka na zeszyt z przepisami”

– składanie życzeń babciom i dziadkom oraz wręczenie upominków- lepienie zwierzaków z masy solnej- „Wesołe zwierzaki”

 

TYDZIEŃ IV

„GDZIE MIESZKASZ?”

P.P I 2,5,7,8,9

P.P II 3,5,10

P.P III 1,2,5,6,7,8

P.P IV 1,2,3,5,7,8,10,11,12,14,15,18

 

– zabawa integrująca „W moim domu każdy…”

– zabawa konstrukcyjna „Różne domy”

– kończenie wyrazów rozpoczynających się od podanych grup głoskowych

– dzielenie wymienionych wyrazów na sylaby

– zabawa utrwalająca analizę głoskową „Ile głosek ma wyraz”

– przeliczanie głosek za pomocą ruchów

– zabawa „wstążkowa litera”

– prezentacja kształtu litery D

– chodzenie stopa przed stopą po wstążce

– słuchanie wiersza H. Bechlerowej „Pokaż mi swój dom”

– praca plastyczna „Tak wyglądał dom”

– „Czy wszyscy mamy domy?”- rozmowy na temat bezdomnych zwierząt

– „Domy są różne”- zabawa rozwijająca logiczne myślenie i utrwalająca wiedzę o zwierzętach

– zabawa słowna „Co robi moja rodzina?”

– oglądanie mapy Polski i mapy świata

– „Palcem po mapie”- obrysowanie palcem granic Polski, wskazywanie włsnej miejscowości i innych miejsc

– „Czym podróżujemy po Polsce?”- wymienianie nazw środków transportu

– utrwalenie symboli narodowych- zapoznanie z globusem

– zapoznanie z wyglądam litery T

– swobodne wypowiedzi na temat wymarzonego domu

– konstruowanie domów z kartonowych pudełek

– co gdzie pasuje?- dopasowywanie obrazków przedstawiających przedmioty do tych
z wizerunkiem pomieszczeń

Opracowała:

Ewa Kalińska-Walczak

Karolina Łabęda