Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUDZIEŃ  GR. I

 

Temat Tygodnia: Czekamy na Mikołaja

Podstawa programowa: I 5,7,9 II 1,4,6 III 2,5,6,7,8,9 IV 2,5,8,12,16,18

Cele:

– poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią świętego Mikołaja

– doskonalenie umiejętności plastycznych- praca plastyczna „Mikołaj”

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej podczas zabaw m.in.: „sanie Mikołaja”, „śladami świętego Mikołaja”

-rozwijanie pomysłowości w zabawach: „list do Mikołaja”

-kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób i przedmiotów : relacja wysoki -niski

-rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie określeń „tyle samo” w zabawie matematycznej „liczymy mikołaje”

-doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej- zabawa z rymowanką z pokazywaniem

-słuchanie wiersza ze zrozumieniem Doroty Grllner „orszak mikołajowy”

-wprowadzenie do odróżnienia melodii opadającej i wznoszącej, kształtowanie poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence „Mikołaj jedzie samochodem”

-rozwijanie umiejętności pracy w grupie

-doskonalenie sprawności manualno-plastycznych w zabawie „Szalik Mikołaja”

 

 

Temat tygodnia: Teatrzyk przedszkolaka

Podstawa programowa: I 5,9 II 4, III 4,5,7,8,9 IV 1,2,3,8,12

Cele:

– poznawanie teatru i obowiązujących  w nim zasad zachowania

-poznanie pojęć związanych z teatrem; widownia, scena, kurtyna, aktor, aktorka

-rozwijanie ekspresji twórczej: słownej i ruchowej – zabawa w  teatr

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-rozwijanie wyobraźni językowej, wymyślenie tytułu teatrzyku

-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas oglądania teatrzyku kukiełkowego na podstawie tekstu Urszuli Piotrkowskiej „Trampolinek ratuje kotka”

-doskonalenie znajomości nazw kolorów w zabawie plastycznej „maski”

-rozwijanie umiejętności łączenia czynności i ich skutków – układanie historyjek obrazkowych

-rozwijanie mowy narracyjnej i dialogowej w zabawie dramowej „Moja rola”

-rozwijanie spostrzegawczości w zabawie „różny czy identyczny”

-pobudzenie wyobraźni twórczej, ekspresji językowej i plastycznej w zabawie plastycznej „symetryczne odbijanki”

 

Temat tygodnia: Zwierzęta zimą

Podstawa programowa: I 5,9 II 10 III 5,8 IV 1,2,7,12,15,18,19

Cele:

– poznawanie charakterystycznych cech zimy

-rozwijanie mowy i myślenia skojarzeniowego – zimowe zagadki, praca z ilustracją, zabawa „z czym kojarzy się zima?”

-rozwijanie umiejętności plastycznych podczas zabaw i prac plastycznych

– poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę oraz tych , które trzeba dokarmiać o tej porze roku

– rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów równolicznych – zabawa matematyczna „ Ile ptaków jest w karmniku?”

– rozwijanie analizy słuchowej wyrazów ( dzielenie na sylaby)

– utrwalanie nazw zwierząt, które zasypiają na zimą i aktywnych o tej porze roku

– segregowanie elementów według określonej cechy

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w zabawach ruchowych

 

Temat tygodnia: Wesoła choinka

Podstawa programowa: I 5,9 II 3,4,6 III 2,5,6,8,9 IV 1,2,7,8,12,19

Cele:

– poznanie znaczenia słów: tradycja, zwyczaj

– poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– poznawanie właściwości śniegu ( lodu)

– kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego

– rozbudzenie ciekawości poznawczej

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat opowiadania : Urszuli Piotrkowskiej „śniegowe płatki na choinkę”

– rozwijanie umiejętności odwzorowywania rysunków

– doskonalenie umiejętności plastyczno-konstrukcyjnych

– doskonalenie mowy i myślenia

– rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia zdań prostych

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– rozmowy indywidualne według bieżących potrzeb

– rozmowy telefoniczne z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

– pomoc w dekorowaniu choinki grupowej ( dzieci przynoszą ozdobę choinkową)

– zmiana dekoracji kącika przyrody zgodnie z aktualną porą roku

 

Hanna Woźnicka