Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ GRUPA II

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, PATRYCJA GOŁĄB

 

Temat I Czekamy na Mikołaja

– Zabawa ruchowa „Wesołe kółeczko”- aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych , zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)
– Zabawa dydaktyczna „Co jest w worku?”- rozwijanie mowy i myślenia, poprawne odpowiadanie na zadawane pytanie, skupienie uwagi na temacie przewodnim rozmowy (PP III9,IV 2)
– Prezentacja ilustracji przedstawiających Mikołaja; odszukiwanie na mapie Laponii- próby opisanie wyglądu Świętego Mikołaja, wypowiadanie się na temat tradycji rozdawania prezentów przez Świętego Mikołaja (PPIV 2, III 2,5,6, IV 2)
-Zabawa plastyczna „Mikołaj”- kolorowanie konturowej sylwety Mikołaja, uzupełnianie elementów stroju, wykonanie pracy plastycznej z różnorodnych materiałów z wykorzystaniem kleju (PP IV 8)
– „Obserwacje przyrodnicze”- dostrzeganie zmian, jakie zaszły w ogrodzie przedszkolnym zimą, dostrzeganie zmian jakie zachodzą w najbliższym środowisku przyrodniczym związane z porą roku- zimą (PP IV 16,18)
– Zabawa emocjonalna „Dotknij i powiedz, co to jest”- rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozpoznawanie i nazywane znanych przedmiotów za pomocą zmysłów (PPIV 13)
– Zabawa matematyczna „Liczymy Mikołaje”- liczenie obiektów w zakresie 3 (PP IV 15)
– Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Orszak mikołajowy”- słuchanie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom, dzielenie się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu (PP III 8, IV 2,3)
– Zabawa na czworakach „Renifery pędzą po Świętego Mikołaj”- poruszanie się na czworakach, wspieranie się na całych dłoniach i palcach stóp (PP I5)
– Zabawa plastyczna techniką kolaż „List do Mikołaja”- próby tworzenia prac plastycznych na podany temat, próby wycinania nożyczkami, doskonalenie prawidłowego trzymania nożyczek podczas wycinania (PP I 7,9)

 Temat II Teatrzyk przedszkolaka  

– Zabawa słowna „Jestem wesoły, kiedy…”- aktywny udział w proponowanych zabawach i aktywnościach (PP I 5)
– Zabawa słowna „Układamy opowiadanie”- rozwijanie mowy imyślenia, zadawanie pytań związanych z tematem, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi  i uważne słuchanie odpowiedzi (PP III 8, IV 2)
– zabawa ruchowa z parasolami „Pod parasolem:- aktywny udział w zabawach parateatralnych prowadzonych przez nauczyciela (PP IV 1)
– Oglądanie teatrzyku kukiełkowego do tekstu Urszuli Piotrowskiej „Ratujemy kotka”- uczestnictwo   w przedstawieniach teatralnych przygotowanych wspólnie z nauczycielem (PP IV 1)
– Zabawa plastyczna „Dorysuj coś wokół Trampolinka”- – uzupełnianie obrazka, dorysowywanie brakujących elementów (PP IV 5,8)
– Zabawa oddechowa „Dmuchaj mocno”- aktywne uczestnictwo w zabawach kształtujących prawidłowy oddech (PP I 9)
– Zabawa ruchowa „Raz na morzu, raz na brzegu”- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, w zabawach ruchowych reagowanie na umówiony sygnał (PP I 5)
– Ćwiczenia graficzne „Trampoline z kropek”- ćwiczenia wzmacniające motorykę małą, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki (PP IV 8)
– Zabawa „Różny czy identyczny?”- dostrzeganie wyraźnych różnic, porównując dwa obrazki, ćwiczenia skupiające koncentrację i uwagę (PP IV 12)

Temat III Zwierzęta zimą
-Swobodne rozmowy na temat zwierząt prezentowanych na ilustracjach- wypowiadanie się na temat ilustracji, nazywanie wybranych zwierząt i wskazywanie szczegółów (IV 2,5)
– Ćwiczenia oddechowe „Zapach zimowego lasu”- aktywne uczestnictwo w zabawach kształtujących prawidłowy oddech (I 9)
– Zabawa ruchowa „Zbieramy śniegowe gwiazdki”- aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)
– Zabawa plastyczna „Plastelinowe zwierzęta”- lepienie z plasteliny, wykonywanie czynności manipulacyjnych- toczenie z plasteliny wałka i próby nadania mu pożądanego kształtu (PP I 7)
– Nauka piosenki- zabawy „Ptaszki zimową porą”- zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek o prostej linii melodycznej (PPIV 7)
– Oglądanie zdjęcia sikorki, opisywanie wyglądu ptaka, poznanie trybu życia, odżywiania- próby rozróżniania ptaków, żyjących w najbliższym środowisku (PP IV 18)
– Zabawa matematyczna „Ile ptaków jest w karmiku?” próby liczenia i porównywania liczebności zbiorów: dużo, mało, tyle samo (PP IV 15)
– Oglądanie ilustracji przedstawiających zimowe krajobrazy i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, wypowiadanie się na temat elementów zimowej pogody, zwrócenie uwagi na potrzebę dokarmiania  i troszczenia się o zwierzęta w okresie zimowym (PP IV 18,10)
– Zabawa ruchowa na czworakach „Głodne dziki”- próby naśladowania poruszania się wybranych zwierząt, pamiętanie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  sali ( PP IV 1)
– Zabawa dydaktyczna „Znajdź zgubę”- uważne słuchanie poleceń nauczyciela i działanie zgodnie za słowną instrukcją (PP III 5,8)
– Zabawa plastyczna „Magiczny rysunek”- próby eksperymentowania w trakcie malowania techniką malowanie farbą akwarelową na podkładzie rysunku wykonanego kredkami świecowymi (PPIV 8)

Temat IV Wesoła choinka

– Zabawa ruchowa, naśladowcza w parach- „Zrób to co ja”- odtwarzanie ruchów kolegi, aktywne uczestnictwo w zabawach polegających na powtarzaniu gestów (PP IV 1)
– Rozmowa na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia; wyjaśnienie znaczenia słów tradycja i zwyczaj ,wypowiedzi dzieci na temat zbliżających się świąt (PP IV 2)
– Słuchanie kolęd przy choince, wspólny śpiew znanych dzieciom kolęd, uważne słuchanie opowiadań i wierszy o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem (PP III 2,5,6,8)
– Ćwiczenia oddechowe „Wąchamy choinkę”- aktywne uczestnictwo z zabawach kształtujących prawidłowy oddech(PPI9)
– Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Na złotym dywanie”- uważne słuchanie opowiadania,  zadawanie pytań o niezrozumiałe fakty (PP III 8,9)
– Zabawa dramowa „Wesoła choinka”- uczestnictwo we wspólnym dekorowaniu choinki bombeczkami i świątecznymi ozdobami (PP III 5)
– Zabawa plastyczna „Aniołek”- modelowanie aniołka z masy solnej, tworzenie prostych prac plastycznych przestrzennych z masy solnej (PP I 6, IV 19) – Rozmowa na temat wysyłania do bliskich kartek świątecznych z życzeniami, prezentowanie świątecznych pocztówek; opisywanie ich wyglądu, odczytanie przez nauczyciela życzeń- słuchanie opowiadań o tradycjach i zwyczajach związanych za świętami Bożego Narodzenia ( III 8)                          – Zabawa badawcza „Dlaczego śnieg się topi?”- próby podejmowania zabaw badawczych polegających na poznawaniu właściwości śniegu i lodu I 6, IV 19)
– Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Śniegowe płatki na choinkę”- dzielnie się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu (PP IV 2)
– Zabawa „Dziecięcy łańcuch”- wykonanie choinkowego łańcucha- próby wykonania pracy plastycznej zgodnie za wzorem, czerpanie radości z efektów wspólnie wykonanej pracy (PP IV 8, II 3, 4, III 5)
– Zabawa logopedyczna „Minki”- aktywne uczestnictwo w zabawach kształtujących prawidłową artykulację (PP I 9)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RDZICAMI:

  • Rozmowy indywidualne z dziećmi
  • Rozmowy telefoniczne z rodzicami na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
  • Świąteczna dekoracja sali, wspólne ubieranie choinki
  • Zmiana dekoracji kącika przyrody z aktualna porą roku