Grudzień

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

GRUDZIEŃ  2020      GRUPA V

Tematy tygodniowe:

         Tydzień I 

          List do Mikołaja

 • „Kiedy przyjdzie Mikołaj” D. Laszczyk-omówienie wiersza, doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania tekstu, poznanie postaci Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem prezentami (PP IV, 2)
 • Zajęcia plastyczne „Mikołaj”- kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej (PP IV,1)
 • Zabawa „Jedzie Mikołaj” (PP I, 5)
 • Zabawa „Gdzie Mikołaj schował prezenty?”- Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyimkami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni oraz umiejętności pantomimicznych (PP IV, 14)
 • Historyjka obrazkowa- doskonalenie umiejętności wypowiedzi na dany temat (PP IV,2,5)
 • Zajęcia przyrodnicze- „Warto pomagać” na podstawie fragmentu opowiadania F. Kobryńczuka „Zimowe pogotowie”- wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć na podstawie wysłuchanego utworu (PP IV 8, 19)
 • Zajęcia matematyczne- „Worek z prezentami”- kształtowanie pojęcia liczby 3 i zapisu cyfrowego, stosowanie liczebników porządkowych, utrwalenie pojęcia „para” (PP IV 8, 5)
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej „Gdzie słyszysz dzwonek?” (PP IV 7)
 • Zabawa ruchowo- muzyczna „Dzwonki” (PP IV 7, I 5)

 

              Tydzień II Zapraszamy na przedstawienie       

 • „Łańcuch ” wykonanie łańcucha z papieru (PP IV 11)
 • „Mój teatr” D. Laszczyk- wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń (PP IV 2, 3,5)
 • Zabawa „Kręgle”- ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej (PP I, 5)
 • Zajęcia plastyczne „Kukiełki”- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, doskonalenie sprawności manualnej (PP IV 1,11)
 • Zajęcia społeczne z wykorzystaniem baśni H. CH. Andersena „Brzydkie Kaczątko”- kształtowanie nawyku aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności społecznych, empatii, dostrzegania potrzeb innych, wzmacnianie poczucia własnej wartości(PP II 1,2.3)
 • Zabawa naśladowcza- „Cień na ścianie” (PP III 5)
 • „Bajkowy dzień”- wzbogacenie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, rozpoznawanie i nazywanie bohaterów wybranych bajek (PP IV 2,6)
 • Zabawa „Zaczarowany dzwoneczek”- ćwiczenie orientacji przestrzennej (PP I 5)
 • Zabawa „Co zniknęło?” Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej (PP III 5)
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Latawce” (PP I 5)
 • Zajęcia matematyczne „Obrazek z figur”- wyodrębnianie kształtu z innych cech przedmiotów i nazywanie ich; dopasowywanie kształtów, wielkości i kolorów (PP IV 12)
 • Zajęcia kulturowe „Oglądamy przedstawienie”- rozumienie wieloznaczności słowa „kultura”, doskonalenie umiejętności odczytywania symboli graficznych (PP II 6)
 • Zabawa „Pokaż to miną” ( PP IV 1)

             Tydzień III Ślady na śniegu

 • Zabawa słowna „Lubię zimę, bo…”- prawidłowe budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym (PP IV 2, 5)
 • „W lesie biało”- zajęcia przyrodnicze, dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych, poznanie sposobu przygotowywanie się zwierząt do zimy (PP IV 2, II 10,11)
 • Zabawa ruchowa „Śniegowe kule” (PP I 5)
 • Zajęcia plastyczne „Mieszkańcy lasu”- stwarzanie okazji do wypowiedzi na określony temat w formie pracy plastycznej (PP IV 1,11)
 • Dokarmianie ptaków-kształtowanie postaw opiekuńczych wobec zwierząt, utrwalenie nazw ptaków (PP II 10,11)
 • Zabawa tropiąca „Szukamy zwierząt w lesie” poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną (PP IV 14, III 5)
 • „Pada śnieg”- poznanie literki p, P drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, utrwalenie kształtu poznanej litery (PP IV 4)
 • Rysowanie gwiazdek po śladzie- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (PP IV 8,11)
 • „Czyja jest jarzębina?” Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie nazw i wyglądu wybranych gatunków ptaków i rośli, bogacenie słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania na podstawie opowiadania M. Kownackiej (PP IV 4, 18)
 • „W stajni”- utrwalenie pastorałki, zabawy rytmiczne, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. Uwrażliwienie na rejestry brzmieniowe (wysoko, nisko, średnio (PP IV 7)
 • Zabawa oddechowa „Fruwające płatki śniegu”- wydłużanie fazy wydechowej (PP IV 7)
 • „Dziwne bałwanki”- doskonalenie analizy wzrokowej, nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, rozumienie poleceń zabaw (PP III 5)
 • Zajęcia plastyczne „Mróz na szybie” zapoznanie dzieci z techniką plastyczną, rozwijanie wyobraźni, poznanie właściwości kredy (PP IV 5)

           Tydzień IV Świąteczne drzewko

 

 • Jak to z narodzeniem Pańskim było?- Historia obrazkowa (PP IV 5)
 • „Przy wigilijnym stole” omówienie tradycji bożonarodzeniowych (PP IV II)
 • Praca z obrazkiem „Choinki w lesie” zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami drzew iglastych (PP IV 2)
 • Zabawa ruchowa „Wędrówka marszem” (PP I 5)
 • „Przedświąteczne porządki” wdrażanie dzieci do pomagania w pracach domowych, utrwalanie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas ich obsługi (PP IV 2)
 • Zajęcia kulinarne „Pierniczki na choinkę” przygotowywanie i ozdabianie pierników (PP IV 11)
 • Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy- lodową rzeźbą jesteś ty” (PP I 5)
 • Zabawa dydaktyczna „Sześć piłek mam- ile tobie dam?”- ćwiczenie w liczeniu i ustalaniu wyniku odejmowania (PP IV 5)
 • Zajęcia matematyczne- „Ile bombek? Ile prezentów?” Doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach (PP IV 15)
 • Zabawa oddechowa „ Płynące barwy” (PP IV 2)
 • Zabawa ruchowa „Zimowa choinka” (PP I 5)
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Krasnale i wielkoludy” (PP I 5)

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 • dekorowanie sali i kącików tematycznych
 • wykonanie pomocy do zajęć
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • zabawy z Mikołajem
 • rozmowy z rodzicami, dotyczące spraw wychowawczo-dydaktycznych
 • umieszczanie prac dzieci na stronie internetowej przedszkola
 • udział w konkursach i projektach przedszkolnych

Opracowała:

B.Słomczyńska

B.Pakulska