Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD  GR. I

 

Temat Tygodnia: Kapryśna pogoda

Podstawa programowa: I 5,7,9; III 1,5; IV 1,2,7,8,9,12,18

Cele:

– poznanie zjawisk atmosferycznych i ich cech charakterystycznych,

– rozwijanie wyobraźni słuchowej,

– rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej – zabawa ruchowa „ jesienny deszcz”,

– poznanie właściwości deszczu – zabawy badawcze, rozmowy z całą grupą,

– rozwijanie sprawności manualnych oraz ekspresji plastycznej podczas pracy plastycznej „Deszcz”,

– uświadomienie konieczności ubierania się adekwatnie do pogody,

– uświadomienie poprawnego zachowania się podczas burz, mgły czy silnego wiatru

– kształtowanie poczucia rytmu, reakcji na sygnał, rozwijanie aparatu głosowego na podstawie piosenki „ Tańczące kalosze”,

– ćwiczenie głębokie wdechu i wydechu,

– rozpoznawanie i nazywanie oznak wiejącego wiatru

– doskonalenie mowy i myślenia

 

Temat tygodnia: Mali konstruktorzy

Podstawa programowa: I 5;  III 1,5,8; IV 2,5,7,11,12,13,15

Cele:

– poznanie znaczenia słowa „konstruować” – zabawy manualne,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

– doskonalenie umiejętności konstruowania z klocków,

– poznanie różnego rodzaju wież- rozumienie pojęcia wielkości: duży-mały, większy-mniejszy, wysoki -niski,

– stosowanie wyrażeń przyimkowych: na wieży, pod wieżą, obok wieży

– doskonalenie sprawności manualnych – przeliczanie elementów zbiorów w zakresie minimum 3 ,

– poznanie figury geometrycznej – koła,

– wyszukiwanie kształtu koła w codziennych przedmiotach,

– kształtowanie poczucia rytmu, reakcji na sygnał,

– kształtowanie wyobraźni ruchowej,

– poznanie figury kwadratu, rozpoznawanie figury w codziennych przedmiotach,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,

– poznawanie figury geometrycznej trójkąta,

– doskonalenie percepcji słuchowej,

– rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na sylaby, z jednoczesnym ich wystukiwaniem klockiem o podłogę,

 

Temat tygodnia: Mój przyjaciel zwierzak

Podstawa programowa: I 5,7,8,9; II 10; III 1,3,4,5,8; IV 1,2,5,7,8,12,13,18

Cele:

– pogłębienie wiedzy o różnych zwierzętach domowych

-pogłębienie wiedzy o zwierzętach: psach i kotach

-pogłębianie wiedzy na temat ptaków hodowanych w domach

-rozwijanie mowy i myślenia

-rozwijanie percepcji wzrokowej

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-pogłębianie doświadczeń manualnych

-rozwijanie umiejętności układania rytmu, liczenia i porównywania liczebności na oko

-kształtowanie umiejętności  plastyczno-technicznych

-rozwijanie umiejętności równowagi w zabawach ruchowych

-rozwijanie umiejętności działania w grupie oraz zgodnej pracy w grupie

-utrwalenie przeliczania do 4

-rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji

-utrwalanie nazw kolorów w zabawach dydaktycznych min. ‘KOLORY PAPUGI”

-pogłębianie wiedzy na temat ryb akwariowych

-rozwijanie umiejętności: malowania, wycinania, naklejania

 

Temat tygodnia: Dzień Pluszowego Misia

Podstawa programowa: I 5,7,8,9; II 4,6; III 4,5,6,7,8,9: IV 1,2,3,5,7,11,12,15,19

Cele:

-poznawanie ciekawostek na temat niedźwiedzi – rozwijanie umiejętności zadawania pytań

-porównywanie wielkości – długi, krótki, wysoki, niski

-poznawanie bohaterów książki o Kubusiu Puchatku

-rozwijanie umiejętności opowiadania w rozmowie „mój miś”

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w zabawach ruchowych

-doskonalenie percepcji wzrokowej- rozsypanka obrazkowa

-rozwijanie umiejętności wyklejania rysunku konturowego – wyklejanie misia ziarenkami

-kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności elementów

-segregowanie elementów według określonej cechy w zabawie „Rodzinka misiów”

-zabawy rytmiczne rozwijające świadomość własnego ciała

-rozwijanie mowy dialogowej – zabawa dramowa w parach „rozmowa z misiem”

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu”

 

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– rozmowy indywidualne i konsultacje w zależności od potrzeb obydwu stron

– informowanie na bieżąco o postępach, bądź trudnościach dzieci

– zachęcanie rodziców do czytania książek dzieciom w domu

Hanna Woźnicka