Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

LISTOPAD  2020 GRUPA V

 

 

Temat I Piękna nasza Polska cała

–   Ćwiczenia słuchowo ruchowe przy utworach F. Chopina z płyty CD- próby określania własnego nastroju (radosny, ponury, smutny, szczęśliwy), wykonanie improwizacji ruchowej do utworów muzyki poważnej i klasycznej (PP IV 7)

Słuchanie  polskiej poezji, np. T. Kubiaka Syrena i Nike, C. Janczarskiego Nasza ziemia- uważne słuchanie dłuższych opowiadań i wierszy , wypowiadanie  się na temat wysłuchanego utworu, np. czy był ciekawy, jak się podobał (PP IV 10)

Zabawa dydaktyczna „Podróż po Polsce”- przestrzega wspólnie ustalonych zasad podczas zabaw i gier zespołowych (PP II 2)

– Oglądanie fizycznej mapy Polski z zaznaczonymi na niej krajobrazami-  rozpoznawanie  i nazwanie  krajobrazu nizinnego , nadmorskiego , górskiego .Poznanie jakimi kolorami zaznaczone są na mapie: góry, niziny, rzeki, jeziora i morze (PP IV 10,11)

– Układanie historyjki obrazkowej na podstawie legendy o syrenie, wspólne układanie opowiadania, porządkowanie  i opowiadanie historyjki obrazkowej, uwzględniając zauważone związki przyczynowo-skutkowe (PP IV 5)

– Zabawa ruchowa przy muzyce „Ryby w sieci”- przestrzeganie wspólnie ustalonych norm i zasad, zachowanie bezpieczeństwa (PP I 5)

– Zabawa dydaktyczna „Podróż po Polsce”- próby wymienienia  sławnych Polaków i orientowanie  się, kim byli, np. Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, Fryderyk Chopin. Wymienienie  najważniejszych  miejsc i zabytków  Warszawy (PP IV 1, 5, 7, 10)

– zapoznanie z symbolami narodowymi, przypomnienie jak wyglądają symbole narodowe: godło, flaga, rozumienie ich znaczenia i odnoszenie się do nich z szacunkiem (PP IV 10)

– Nauka hymnu narodowego, zwrócenie uwagi na właściwe przyjecie postawy podczas śpiewania hymnu, przypomnienie kiedy śpiewamy hymn podczas ważnych uroczystości (PPIV 10)

– Praca plastyczna- wykonanie serca i kotylionów w barwach narodowych ( PP IV 8)

 Temat II Jesienny deszcz

– Zabawa ruchowa „Listki”- aktywny udział z zorganizowanych zabawach muzyczno- ruchowych, zachowanie zasad bezpieczeństwa  (PP IV 7)

Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Deszcz”- uważne słuchanie czytanego tekstu, rozmowa na temat wiersza (PP IV 3)
Opowieść ruchowa „W deszczowe popołudnie”- próby poruszania się zgodnie z podaną instrukcją, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (PP I 5)
– Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Kolorowe listki”- ćwiczenie koncentracji i pamięci, cierpliwe czekanie na swoją kolej (PP I 5)
 – Zabawa usprawniająca mięśnie twarzy „Lusterko”- usprawnianie aparatu mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne i oddechowe (PP IV 2)
– Zabawa kształtująca orientację przestrzenna „Powiedz gdzie mam iść”- zaangażowanie podczas zdobywania nowych doświadczeń, aktywny udział z zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)
– Zabawa „Muzykalne kalosze”- sprawdzanie sposobów wywoływania dźwiękówka pomocą tupania w różne podłoża (PP IV 1, 7)
– Ćwiczenia oddechowe „Gasimy świecę”- próby regulowania fazy wdechu i wydechu (PP IV 2)

Temat III Mój zwierzak

– Zabawa rozwijająca percepcję słuchową „Bicie mojego serca”- słuchanie bicia swojego serca i próby opisania tempa jego bicia (PP IV 2, 7, 18)

– Ćwiczenia logopedyczne „Odgłosy zwierząt”- rozwijanie aparatu mowy poprzez aktywny udział w ćwiczeniach logopedycznych (PP IV 2)

– „Pluszakowa rodzina”- wykonanie pacynek na palce wykonanie pacynki pluszakowej (PP I 6, IV 8)

– Rozmowa kierowana „Co potrzebuje zwierze?”- poznanie potrzeb zwierząt związanych z ich żywieniem, pielęgnacją (PP II 10, IV 18)

– Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt domowych „O jakim zwierzątku mówię?”- wspólne rozwiązywanie zagadek (IV 2,5)

– „Jak wygląda pies?”-opisywanie budowy psa, opisywanie czynności pielęgnacyjnych wobec pas, poznanie zawodu weterynarza, czym się zajmuje (PP IV 20)

– Wykonanie sylwet zwierząt z figur geometrycznych, ćwiczenie wyobraźni i kreatywności podczas zabaw z figurami (PP IV 8,12)

– Nauka piosenki „A ja mam psa”- zapoznanie z melodią i nauka tekstu (PP IV 7)

 

Temat IV Dzień Pluszowego Misia

– Zabawa integrująca „Misiowanka- przywitanka”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Praca plastyczna „Mój Miś”- malowanie farbami swojego ulubionego misiaczka (PP IV 8)

– Zabawa rozwijająca analizę sylabową wyrazów „Imiona misiów”- dzielenie wyrazów na sylaby ( PP IV 2)

– Zabawa tropiąca „Gdzie się ukrył Miś”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (PP III 5, IV 18)

– Zabawy kulinarne „Kanapeczki dla Misia”- wspólne przygotowanie poczęstunku, dbałość o higienę i estetykę podczas zabaw kulinarnych (PP I 3, III 2,5)

– Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy mały Miś patrzy”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (PP III 5)

– Ćwiczenia oddechowe „Przenosimy Misie”- udział w ćwiczeniach regulujących fazę wdechu i wydech (PP IV 2)

– Zabawa projektowa „Szyjemy misia”- wybieranie materiałów, rysowanie sylwet, nadawanie imion swoim misiom (PP II 3, III1)

-Ćwiczenia emisyjne „Misiowa mruczanka”- rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów niedźwiedzia (PP IV 2,7,18)

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

-gromadzenie pomocy do zajęć

-udział w konkursach i projektach

-wykonanie dekoracji tematycznych

-rozmowy z rodzicami- kontakt telefoniczny i mailowy

-umieszczanie zabaw i prac wykonanych z dziećmi na stronie internetowej przedszkola

 

OPRACOWAŁA:

B.Pakulska i B.Słomczyńska