Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD GRUPA II

OPRACOWAŁA: PATRYCJA GOŁĄB, AGNIESZKA OLSZEWSKA

 

Temat I Kapryśna pogoda

 • Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wiatr – słońce”- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy (PP I 5)
 • Ćwiczenia oddechowe „Fruwające piórka”- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach oddechowych (PP I 9)
 • Zabawa dydaktyczna „Dobierz obrazki”- dobieranie dwóch jednakowych lub różniących się jednym szczegółem obrazki (PP IV 12)
 • „Zjawiska atmosferyczne”- rozmowa na temat zjawisk atmosferycznych (PP IV 18)
 • Zabawa graficzna „Połącz kropki” – próby rysowania po śladzie (PP I 7,9)
 • Zabawa słuchowa „Szum wiatru” – rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia (PP IV 7)
 • Praca plastyczna „Deszcz” – malowanie farbami inspirowane muzyką(PP IV 1,7,8)
 • Zabawa ruchowo- muzyczna „Jesienny deszcz” – aktywnie uczestniczy w zabawie (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa „Ciepło –zimno” – aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody (PP I 2; III 5; IV 18)
 • Zabawa plastyczna „Plastelinowe kropelki” – bezpiecznie lepi z plasteliny na określony temat (PP III 5; IV 8)
 • Zabawa dydaktyczna „Przyczyna i skutek” – oglądanie obrazków przedstawiających różną pogodę (PP III 5; IV 18)
 • Zabawa ruchowa „Mały deszcz, duży deszcz, burza” – aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa na czworakach „Kasztanowy konik” – aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)
 • Zabawa badawcza „Wiatrak” – odczuwa siłę wiatru i określa ją słownie: lekki wiaterek, silny wiatr (PP IV 12, 18)
 • Zabawa manualna „Chmurka” – próba wycinania nożyczkami (PP I 7)
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej z wykorzystaniem szablonu chmurki (PP IV 14)
 • Zabawa organizacyjno –porządkowa „Moja para!”- Reagowanie na umówiony sygnał (PP I 5)

Temat II Mali konstruktorzy

 • Zabawy manualne –układanie dowolnych kompozycji z mozaiki geometrycznej (PP IV 8,11)
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Znajdź różnice” – dostrzeganie różnic między obrazkami (PP IV 12)
 • Zabawa dydaktyczna „Liczymy„ – przeliczanie zabawek w sali (PP IV 15)
 • „Konstruktor”- rozmowa na temat, co to znaczy konstruować i kim jest konstruktor (PP IV 2)
 • Zabawa konstrukcyjna „Domek dla Trampolinka”- budowanie prostych konstrukcji z klocków, (PP IV 11)
 • Zabawa bieżna „Wiewiórki do dziupli” – aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)
 • Zabawy konstrukcyjne – budowanie wieży z klocków (PP III 5)
 • Zabawa ruchowa „Wysoka – niska wieża” – uczestniczy aktywnie w zabawie, rozumie pojęcie wielkości i ich używa (PP IV 12, 13)
 • Zabawy paluszkowe – ćwiczenie małej motoryki (PP I 5)
 • Zabawa matematyczna – segregowanie szablonów figur geometrycznych (PP IV 12)
 • Zabawa ruchowa z mocowaniem „Ciągnij wózek” – współdziałanie z dziećmi w zabawie (PP III 5)
 • Zabawa z chustą animacyjną „Muzyczna chusta” – wykonywanie ruchów zgodnie z instrukcją nauczyciela (PP IV 2, 5)
 • Zabawa dydaktyczna „Skrzynia skarbów”- określanie przeznaczenia przedmiotów codziennego użytku (PP IV 2)
 • Zabawa w kole „Wpadłem do studni”- aktywne uczestniczenie w zabawie (PP I 5)
 • Praca plastyczna „Trójkątny obrazek” – układnie dowolnej kompozycji z trójkątów różniej wielkości (PP IV 11)

 

Temat III Mój przyjaciel zwierzak

 • Oglądanie zdjęć, książek przedstawiających różne rasy psów – krótkie wypowiedzi dzieci, pogadanka na temat jak należy dbać o zwierzęta (PP II 10; IV 18)
 • Wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „O Jasiu i Pikusiu” – wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu oraz ilustracji (PP IV 2, 3, 5)
 • Zabawa zręcznościowa „Rzucanie do celu”- ćwiczenie umiejętności rzutu jedną ręką (PP I 5)
 • Zabawa grafomotoryczna „Mały kotek” -rysowanie po śladzie, ćwiczenia wzmacniające mięśnie i motorykę małą (PP IV 8)
 • Wysłuchanie bajki „Kot w butach”- uważne słuchanie, rozmowa na temat przygód bajkowego kota, krótkie wypowiedzi dzieci (PP III 8; IV 3)
 • Zabawa plastyczna „Miseczka dla kotka” – Wyklejanie plasteliną, ćwiczenie motoryki małej (PP IV 8, 13)
 • Zabawa matematyczna „Zwierzęce rytmy” – układanie prostych rytmów w regularnych układach (PP IV 13)
 • Zabawa ruchowa „Pchełki” – aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela (PP I 5)
 • Zabawa dydaktyczna „Kolory papugi”- rozmowa na temat zwierząt domowych, oglądanie ilustracji (PP IV 18)
 • Zabawa ruchowa „Spacer sikorek”- naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt (PP IV 1)
 • Zabawa bieżna „Bieg slalomem”- aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela (PP I 5)
 • Zabawa dydaktyczna „Co jedzą zwierzęta?”- Dobieranie w logiczne pary: zwierzę-jego pokarm (PP IV 12)

 

 

Temat IV Dzień Pluszowego Misia

 • Zabawa dydaktyczna „Tajemniczy przedmiot”- rozwijanie zmysłu dotyku (PP IV 12)
 • Zabawa ruchowa w parach „Odbicie w lustrze” – podejmuje proste zabawy pantomimiczne (PP IV 1)
 • Dzień Pluszowego Misia – wprowadzenie w tematykę zajęć- uczestniczenie w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela (PP III 8, 9; IV 2)
 • Zabawa plastyczna „Malujemy misia”- wyklejanie sylwetki misia ziarnami kaszy (PP IV 8)
 • Zabawa matematyczna „Segregacja” – grupowanie obiektów według podanych kryteriów (PP IV 12)
 • Słuchanie fragmentów książki A. A. Milne’a „Kubuś Puchatek” – uważne słuchanie opowiadania (PP IV 3)
 • Zabawa „Czarny!” – Rozwijanie percepcji wzrokowej (PP IV 12)
 • Zabawa ruchowa rzutna „Kręgle – aktywne uczestniczenie w zabawnych ruchowych (PP I 5)
 • Zabawa matematyczna „Policz misie” – próby podejmowania liczenia (PP IV 15)
 • Zabawa oddechowa „Wiatraczek” – uczestniczenie w ćwiczeniach oddechowych (PP I 9)
 • Wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu” – rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania (PP IV 2)
 • Zabawa słowna „Zdrobnienia” – wyszukiwanie zdrobnienia wyrazu miś (PP IV 2)
 • „Tańczące ciało” – swobodna ekspresja ruchowa przy muzyce (PP I 5; IV 1)
 • „Leśne misie” – ilustrowanie ruchem opowiastki (PP I 5; IV 1)
 • Lepienie sylwetki misia z masy solnej – ćwiczenie motoryki małej (PP I 6, 7; IV 8, 19)
 • Zabawa ruchowa „Złap piłkę”- usprawnianie zręczności (PP I 5)