Listopad

PLAN WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY

LISTOPAD GR III

 

 

Temat tygodnia: Kap, kap, kap

Podstawa programowa: I 2,5,6 II 4, 11 III 8, IV 1,2,5,7,8,11,12,15,16,18

Cele:

 • Wzbogacenie wiadomości na temat pogody
 • rozumienie pojecia prognoza pogody
 • słuchanie wiersza Maciejki Mazan „Deszcz”
 • poznanie słowa parasolka w języku angielkim umbrella
 • zabawa „Chmurki” – ćwiczenie w rysowaniu po śladzie
 • ćwiczenia oddechowe – regulowanie oddechu „Zdmuchnik kropelkę”
 • wyrażanie własnych emocji i obserwacji w różnych formach plastycznych – malowanie farbami deszczowej pogody przy dźwiękach muzyki
 • utrwalenie kształtów figur geometrycznych „trójkąt”
 • zabawa rytmiczna do wiersza Maciejki Mazan „Kap, kap, kap” – rozwijanie poczucia rytmu
 • rozróżnianie przeciwieństw: szybko – wolno, cicho – głośno oraz coraz głośniej, coraz szybciej – coraz wolniej
 • zabawa ruchowa „Deszczowy spacer” – kształtowanie ruchowej wyobraźni
 • poznawanie zjawisk przyrody na podstawie wiersza Maciejki Mazan „Wiatr”
 • rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody
 • doskonalenie syntezy i analizy sylabowej w zabawie „Ubierz misia”
 • zabawa dydaktyczna ‚kolorowe parasolki” – tworzenie zbiorów, doskonalenie umiejetności liczenia
 • obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym – obserwowanie wiatru, chmur, okreslenie pogody

 

Temat tygodnia: Jakie to ciekawe!

Podstawa programowa I 5,6 II 4,11, III 8, IV 1,5,11,19

Cele:

 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt
 • motywowanie do logicznego myślenia i wypowiadania się – słuchanie opowiadania Maciejki Mazan „Jacuś i zgadywanki”
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • ćwiczenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów – „Rzeźby z gazety”
 • Zabawa „Zaczarowana postać” – ćwiczenie koncentracji uwagi i zręczności oraz zmysłu równowagi
 • ćwiczenia artykulacyjne „cicho – głośno” – ćwiczenie mieśni narządów oraz określenie natężenia dźwięków.
 • Zabawa „Listopadowe zagadki” – rozpoznawanie odgłosów wydobywanych z różnych przedmiotów
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej „Co można rozpuścić w wodzie?”
 • wielozmysłowe poznawanie wody – próby wyciagania wniosków
 • Zabawa „Czary mary” – zapamiętywanie kolejności poszczególnych ruchów i odwzorowywanie
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

 

 

Temat tygodnia: Nasze zwierzaki

Podstawa programowa: I 5,7,8, II4,10 III 6 IV 1,5,7,11,12,13,14,15,20

Cele:

 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych
 • oglądanie teatrzyku według aranżacji nauczyciela na podstawie opowiadania Maciejki Mazan „Remont”
 • wzdażanie dzieci do opiekowania się zwierzętami
 • uwrazliwienie na potrzeby zwierząt
 • zabawa ortofoniczna „Bawimy się ze zwierzątkami” – ćwiczenie narządów mięśni mowy
 • poznawanie nazw zwierząt domowych w języku angielskim
 • ćwiczenia oddechowe „Rośniemy, malejemy”- regulowanie siły i długości wdechu i wydechu
 • zabawa dydaktyczna – układanie przedmiotów według rytmu podanego przez nauczyciela, próby samodzielnej kontynuacji rytmu
 • zabawa ruchowa na czworakach „Zabawa kotów z piłkami”
 • „Mój piesek” – dostrzeganie szczegułów w wyglądzie psa
 • doskonalenie umiejetności plastyczno – technicznych – wykonanie pieska
 • stosowanie okresleń dotyczacych długości: długi, krótki, krótrzy od, dłuższy od w zabawie „Droga do domu”
 • Słuchanie i nauka piosenki Doroty Gellner „Popatrzcie na jamniczka”
 • Poznanie pracy weterynarza
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym „Slalom między drzewami”, „Idź i wróc”, „Górska wspinaczka” „Rzuć orzeszek do kosza”, „Kto skoczy najdalej”

 

 

 

Temat tygodnia: Idę z misiem do przedszkola

Podstawa programowa: I 2,3,5,8 II 1,2,6,10 III4,6 IV2,5,7,12,14,15,18

Cele:

 • wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt (niedźwiedzi)
 • rozwijanie umiejetności wypowiadania się na okreslony temat na podstawie wiersza Agnieszki Frączek „Mis”
 • zabawa dydaktyczna „Co lubią zwierzęta?” – doskonalenie umiejetności łączenia w pary
 • ćwiczenie logopedyczne w zabawie ‚Miś lubi miód”
 • „Co z tym miodkiem” – badanie zjawiska rozpuszczalności substancji, próby wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i doświadczeń
 • „Urodziny misia” – nauka kulturalnego zachowania się przy stole, doskonalenie prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • utrwalenie kształtu figury geometrycznej koła – wykonanie pracy plastycznej z kół origami „Mój miś”
 • wdrażanie do porzadkowania miejsca pracy po jej skończoniu
 • zabawa „Wesołe i smutne misie” – nazywanie i wyrażanie uczuć
 • uświadomienie dzieciom prawidłowości, które muszą być przestrzegane podczas liczenia, odróżnienie błędnego liczenia od poprawnego w zabawie „Liczymy misie”
 • rozwijanie aparatu mowy, ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne oparte na piosenkach o misiach
 • zabawa „Tańczymy z misiami” – twórcze interpretacje ruchowe do muzyki
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zabawa na orientację w przestrzeni „Droga do misia”

 

 

Praca na rzecz grupy współpraca z rodzicami:

 • Dzień Pluszowego Misia – zabawy w grupie
 • udekorowanie kącika przyrody zgodnie z aktualną porą roku
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • wysyłanie na stronę internetową przedszkola prac plastycznych dzieci
 • rozmowy telefoniczne z rodzicami

 

 

Opracowała:

Anita Olszewska

Anna Stępniewska