Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK GR. I

 

Temat Tygodnia: Moja rodzina

Cele:

– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji, wzmacnianie więzi rodzinnych – wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „ Portret rodzinny”

– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – rozwijanie umiejętności własnej samooceny

– uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc

– używanie zwrotów oznaczających stopnie pokrewieństwa : babcia, dziadek, siostra, brat

– zabawa tematyczna z rekwizytami „ Rodzina”- rozwijanie mowy dialogowej

– dzielenie słów na sylaby poprzez wyklaskiwanie – zabawa” sylaby”

– poznanie różnych domów, w których mieszkają udzie

– doskonalenie sprawności manualnych – ćwiczenia graficzne „ domek”, zabawy konstrukcyjne z małymi i dużymi klockami

– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej- zabawy rytmiczne przy muzyce

– tworzenie obrazka z gotowych elementów – układanie domku

– dostrzeganie szeregów powtarzających się elementów, ruchów, rozwijanie poczucia rytmu- zabawa ruchowa „ po drabinie do domu”

– rozwijanie aparatu artykulacyjnego mowy – zabawa ortofoniczna „ Jedzie pociąg”

– kształtowanie reakcji na sygnał/ciszę w muzyce oraz wyobraźnię ruchową – zabawy rytmiczne

– rozwijanie umiejętności liczenia – zabawa matematyczna „ policz członków rodziny”, zabawa „moje palce”

– poznawanie sposobów i możliwości stosowania plasteliny

 

 

Temat tygodnia: Światło czerwone, światło zielone

Cele:

– poznawanie zasad ruchu drogowego i zawodu policjanta – spacer na skrzyżowanie

– rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na słuchaniu – omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola

– doskonalenie chwytu pęsetkowego i prawidłowego trzymania kredki

– rozwijanie sprawności manualnych – zabawa manualna „ulica”

– rozumienie znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej – zabawa dydaktyczna : sygnalizacja świetlna”

– doskonalenie znajomości kolorów – czerwony, zielony, żółty

– poznanie podstawowych znaków drogowych- oglądanie ilustracji , zabawa dydaktyczna „ kształty znaków drogowych”

– zapoznanie z kształtem koła, trójkąta, kwadratu – zabawa „ co to za znak?”

– rozwijanie sprawności malowania farbami

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej – zabawy ruchowe : „ wywrotka”, „samochody”

– doskonalenie aparatu mowy – ćwiczenia logopedyczne „ naśladujemy dźwięki”

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 

Temat tygodnia: Jesień za oknem

Cele:

– dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym związanych z jesienią

– rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi – rozmowy na temat jesieni

– grupowanie przedmiotów według podanego kryterium – układanie i segregowanie darów jesieni

– kształcenie sprawności manualnej – praca plastyczna: pani Jesień”

– doskonalenie narządów mowy – ćwiczenia oddechowe „ jesienne drzewo”

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej – zabawy ruchowe: „kałuże”, „jeżyki”, „listek do listka”

– pobudzanie wyobraźni poprzez eksperymentowanie z mieszaniem kolorów

– kształtowanie umiejętności odtwarzania i kontynuowania prostych rytmów- zabawa „ jesienny szal Pani Jesieni”

– rozwijanie umiejętności tworzenia własnych układów rytmicznych

– dostrzeganie rytmu w krótkich wierszykach

– nauka słuchania krótkich opowiadań – słuchanie opowiadania „ Magiczna różdżka”

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów – zabawa „ kolorowe liście”

– doskonalenie wrażliwości słuchowej – zabawa słuchowa „ Co słyszysz?”- wysłuchiwanie odgłosów z otoczenia i wskazywanie ich źródła, rozpoznawanie odgłosów przyrody

– rozwijanie sprawności pamięciowej – zabawa „ Co zniknęło?”

– kształtowanie sprawności grafomotorycznej – kolorowanie, doskonalenie umiejętności mieszczenia się w konturze

 

 

 

 

Temat tygodnia: Nasze zabawki

Cele:

– nauka zgodnej zabawy z innymi dziećmi

– rozumienie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami

– kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami

– kształtowanie nawyku odkładania zabawki na swoje miejsce

– doskonalenie składania pociętych na części obrazków

– doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek obrazkowych

– zachęcanie do spontanicznego dzielenia się swoimi przeżyciami i odczuciami

– rozwijanie kreatywności werbalnej- zabawy twórcze w skojarzenia

– rozwijanie mowy i myślenia

– poznanie dawnych zabawek i sposobów bawienia się nimi

– rozwijanie umiejętności liczenia – zabawa „ policz ile…”

– poznanie zabaw tradycyjnych, czyli sposobów zabaw bez zabawek

 

 

Wydarzenia:

9 października– Światowy dzień drzewa

12 października – Dzień bezpiecznego komputera

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

14 października – LABOLO ODKRYWCY – „Pisanie prądem”

 

 

 

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– bieżące informacje o postępach lub ewentualnych problemach dziecka,

– przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

– wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń,

– dostarczanie atrakcyjnych pomocy do zabaw i zajęć z dziećmi,

– wspólne zagospodarowanie i wzbogacanie kącika przyrody w sali.

 

Hanna Woźnicka