Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PAŹDZIERNIK GRUPA II

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, PATRYCJA GOŁĄB

 

Temat I Moja rodzina

– Zabawa tematyczna z rekwizytami „Rodzina” – próby podejmowania prostych zabaw tematycznych, integracja z rówieśnikami (PP I 5)

– zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Ptaszki w gniazdach”- aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych , zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)

– Zajęcia plastyczne- rysowanie członków najbliższej rodziny- aktywny udział w czynnościach kreatywnych i manualnych- rozwijanie motoryki małej (PP IV 8)

– Zabawa słowna w parach „Dialogi”- uważne słuchanie innych, próby  prowadzenia rozmowy na podany temat związany z najbliższą rodziną, (PP III )

– wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Portret rodziny”- uważne Suchanie krótkich opowiadań o tematyce bliskiej dzieciom (PPIII, 8, IV 3)

– Zabawa rytmiczno słuchowa „Sylaby”- dzielenie słów na sylaby- próby dzielenia prostych słów na sylaby poprzez wyklaskiwanie (PP IV 2)

– Zabawa twórcza „Szal Pani Jesieni”- układanie kompozycji z liści według własnego pomysłu z materiału przyrodniczego (PP IV 11)

– Ćwiczenia graficzne „Domek”- rysowanie po śladzie, ćwiczenia wzmacniające mięśnie i motorykę małą (PP IV 8)

– Zabawa ruchowa „Kopczyki dla jeża” – aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych , zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5, 8)

– Rozmowa na temat obrazków przedstawiających mamę i tatę podczas wykonywania różnych czynności domowych- wypowiedzi na temat swojej rodziny (PP III 2, IV 2)

– Zabawa ortofoniczna „Jedzie pociąg”- rozwijanie aparatu artykulacyjnego mowy (PP I 9)

– Zabawa matematyczna „Policz członków rodziny”- próby podejmowania liczenia (PP IV 15)

 

 Temat II Światło czerwone, światło zielone

– Zabawa „Niebieski” – rozwijanie percepcji wzrokowej, poprawne nazywanie podstawowych i wybranych kolorów (PP IV 12)                                                                                                                                                                            – Zabawa ruchowa „Przedszkolaki- samochody” – aktywne uczestnictwo w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola- poznanie zasad  bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i przestrzeganie ich, zwrócenie szczególnej uwagi na stosowanie się do poleceń nauczyciela (PP III 5,7)                                                                                             – Spacer na najbliższe skrzyżowanie, praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię; rozmowa na temat doświadczeń zdobytych podczas spaceru (PP III 8)                                                                            – Praca plastyczna „Radiowóz”- próby prawidłowego trzymania kredki podczas rysowania i kolorowania (PP I 7,9)                                                                                                                                              – Zabawa manualna „Ulica”- układanie makiety ulicy z klocków i patyczków- przypomnienie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej (PP III 5, 7, IV 9)     –  Zabawa dydaktyczna „Światła sygnalizacyjne”- rozmowa i udzielanie odpowiedzi na pytania związane z tematem ruchu drogowego (PP IV 2)                                                                                                 – Zabawa orientacyjna „Znajdź kolor”- przestrzeganie określonych reguł i zasad w zabawach ruchowych, uważne słuchanie poleceń nauczyciela (PP III 5)                                                                           – Zabawa plastyczna „Wyklejamy sygnalizator”- wykonywanie prac plastycznych zgodnie z instrukcja nauczyciela (PP IV 8)                                                                                                                                                  – Zabawa dydaktyczna „Kolory znaków drogowych”- segregowanie szablonów znaków drogowych zgodnie z kolorami tła, poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych  (PP IV 9)

Temat III Jesień za oknem

-Zabawa ruchowa „Kałuże”-  aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych , zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)

– Ćwiczenia oddechowe „Jesienne drzewo”-  wykonywanie ćwiczeń regulujących fazę wdechu i wydech (PP I 9)

– Rozmowa kierowana na temat kolorów jesieni- zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w związku z nadejściem jesieni (PP IV 18)

– Zabawy w kąciku przyrody- układanie i segregowanie darów jesieni- grupowanie przedmiotów według podanych kryteriów (PP IV 12)

– Słuchanie opowiadania „Magiczna różdżka”- uważne słuchanie i próby odpowiedzi na proste pytania dotyczące wysłuchanego tekstu związanego z jesienią (PP IV 2)

– Zabawa słuchowa „Co słyszysz?”- wysłuchiwanie odgłosów z otoczenia i wskazywanie ich źródła jak również próby nazywania co to za dźwięki  (PP IV 7)

– Zabawa ćwicząca narząd mowy „Dmuchane wzorki”- próby wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych zgodnie z poleceniami (PP I 9)

– Praca plastyczna „Malowana jesień”- eksperymentowanie z mieszaniem kolorów związanych z jesienią (PP IV 8)

– Wysłuchanie wierszyka „Jesienne zabawy”- odtworzenia rytmu wiersza poprzez wyklaskiwanie, próby tworzenia własnych układów rytmicznych (PP IV 7, 12)

– Zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?” – rozwijanie percepcji wzrokowej, odgadywanie, który spośród prezentowanych przedmiotów schowano lub zamieniono miejscami (PP IV 12)

– Zabawa naśladowcza „Cień”- próby naśladowania ruchu drugiej osoby (PP IV 1)

 

Temat IV Nasze zabawki                                                                                                                          – Zabawa ruchowa „Powiedz i dotknij”- odkładanie zabawek po skończonej zabawie  na ich stałe          i wyznaczone miejsce (PP I 7, III 5)                                                                                                                           – Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zabawek, dzielenie się spontaniczne swoimi przeżyciami i uczuciami związanymi z ulubiona zabawką (PP III 9)                                                                   – Zagadki obrazkowe „Nazwij zabawkę”- próby rozwiązywania prostych zagadek obrazkowych (PP IV 5, 9)                                                                                                                                                                               – Zabawa w skojarzenia „Krzesło”- rozwijanie kreatywności werbalnej (PP IV 11)                                                     – Zabawa plastyczna „Projektujemy zabawki”- malowanie farbami na dużych arkuszach papieru, doskonalenie techniki malowania farbami pędzlem, ćwiczenia kreatywności i twórczości (IV 1,8)             – Zabawa matematyczna „Policz ile”- próby liczenia w zakresie 3 wszystkich zgrupowanych i uszeregowanych przedmiotów (PP IV 15)                                                                                                            – Zabawa orientacyjno- porządkowa „Samolot startuje i ląduje”- zgodne zabawy z rówieśnikami jak również próby przestrzegania zasad i reguł zabawy (PP III 5)                                                                           – Zabawa graficzna „Po śladach”-  rysowanie po śladzie prostych wzorów, wypełnianie kolorem konturów, zwrócenie uwagi na staranności wykonania pracy (PP I 9)                                                             – Zagadki słuchowe „Odgłosy zabawek”- wskazywanie przedmiotów kojarzących się z usłyszanym dźwiękiem (PP IV 12)                                                                                                                                                 – Praca techniczna „Grzechotki”- wykonanie prostego instrumentu muzycznego (PP IV 11)                       – Zabawy z chustą animacyjną „Skaczący kasztanek”- aktywne  uczestnictwo w zabawach ruchowych , zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych  (PP III 5)                  – Wysłuchanie opowiadania „Miś Wesołek”- słuchanie krótkich opowiadań ilustrowanych pacynką o treści znanej, bliskiej i lubianej dzieciom (PP III 8, IV 3)                                                                                     – Zabawa manualna „Co to jest?”- próby rozpoznania znanego przedmiotu, zabawki za pomocą zmysłu dotyku (PP IV 13)

WAŻNE WYDARZENIA

  • 12 października Dzień Bezpiecznego Komputera
  • 14 października Dzień Edukacji Narodowej
  • 14 października LABOLO ODKRYWCY- „Pisanie prądem”