Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PAŹDZIERNIK 2020 GRUPA VI

OPRACOWAŁA:

MARTYNA MATLAKOWSKA,

PAULINA DĄBKOWSKA

 

TYDZIEŃ 1: Ja i moja rodzina

 

Przedstawiam moją rodzinę

 

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory na miejsca” PP I 5
 • Wypowiedzi dzieci na temat rodziny inspirowane pytaniami nauczyciela. PP III 8,9; IV5
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw V PP I 5
 • „Przedstawiam moją rodzinę” z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Album babci” – rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny , rodzeństwo PP III 2; IV 2,5
 • Zabawy badawcze – poznanie budowy i działania aparatu fotograficznego. PP IV 1,19
 • Zabawa plastyczna „Moja rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z różnych materiałów. PP IV 8
 • Rysowanie kredą na chodniku lub patykiem na ziemi – rozwijanie sprawności grafomotorycznej. PP I 7; IV 8
 • Obserwacja – „Co się zmieniło w przyrodzie?” PP  IV 18

 

     E jak Elf

 • Zabawa „ O którym obrazku mówię?” – rozwijanie umiejętności opisu obrazka, doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. PP IV 2,5
 • Zabawa „Dokończ zdanie” – doskonalenie umiejętności logicznego budowania zdań. PP IV 5
 • „E jak Elf” – historyjka obrazkowa :Przygoda Trampolinka” , poznanie kształtu litery E, e drukowanej i pisanej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. PP IV 2,4,5,8
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne zestaw V
 • Zajęcia w ogrodzie – zabawa równoważna, przejście z krążkiem na głowie po narysowanej linii PP I 4,5,8,9

Drzewo genealogiczne

 • Zabawa dydaktyczna „Mozaika” – rozwijanie wyobraźni przestrzennej, utrwalanie nazw i kształtu figur geometrycznych. PP IV 11
 • Zabawa „Kto mówi?” – rozwijanie wrażliwości słuchowej PP IV 2,7
 • Ćwiczenia poranne – zestaw V PP I 5
 • Praca z obrazkiem „Drzewo genealogiczne” – rozumienie relacji rodzinnych, stopnia pokrewieństwa, nazywanie członków rodziny. PP IV 5,9
 • Zajęcia w ogrodzie – zabawa bieżna „Slalom” – doskonalenie refleksu, reagowania na umówiony sygnał, zabawa z wykorzystaniem sprzętu terenowego, chodzenie po liniach narysowanych na chodniku/piasku – ćwiczenia równowagi. PP I 5,9; III 5,7
 • Zabawa integracyjna „Stonoga” – rozumienie i przestrzeganie zasad zabawy. PP I 5,9

Świat techniki w naszym domu

 • Zabawa „Co będzie następne?’ – dostrzeganie regularności. PP IV 16
 • Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania- rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach, rozwijanie umiejętności dostrzegania kierunków pisania od lewej do prawej, od góry do dołu. PP I 7
 • Ćwiczenia poranne – Zastaw V PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „ Świat techniki w naszym domu” – poznanie sprzętów gospodarstwa domowego używanych dawniej i dziś, wzbogacenie słownictwa, doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów. PP IV 2,4
 • Zabawa plastyczno-konstrukcyjna „Roboty dla mamy i taty” – kształtowanie umiejętności pracy w zespole. PP III 5,8; IV 1,8,19
 • Zajęcia w ogrodzie : zabawa ruchowa „Robot kuchenny”, „Tor przeszkód” – doskonalenie sprawności ruchowej zabawy z piłką – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej PP I 5,8,9; III 5

Polska kultura ludowa

 • Zabawa „Dzwoneczek” – ćwiczenie wyciszające, doskonalące koncentracje uwagi. PP I 5;III 5; IV 7
 • Taniec rzeszowski – Lasowiak – ogólne informacje dotyczące pochodzenia i nazwy. PP III 8; IV 2,6
 • „Tańczymy Lasowiaka” – zapoznanie z melodią i nauka tańca. PP IV 7,10
 • Śpiewanie piosenki na powitanie i pożegnanie do popularnej melodii Kółko graniaste. PP IV 7
 • Zabawa „Prawa i lewa ręka” przy akompaniamencie skocznej muzyki. PP III 5; IV 7,14
 • Ćwiczenia poranne zestaw V. PP I 5
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa ruchowa skoczna „Przeskocz przez kałużę” , zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego. PP I 5; III

TYDZIEŃ 2: Bezpieczna droga do przedszkola

Na skrzyżowaniu

 • Swobodne rozmowy z dziećmi na temat adresów zamieszkania – utrwalenie znajomości adresu, rozumienie konieczności znajomości miejsca zamieszkania . PP III 3
 • Składanie obrazków z części – rozwijanie sprawności analizatora wzrokowego.

PP IV 9

 • Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
 • Rozmowy z dziećmi na temat obrazków przestawiających prawidłowe i nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności przewidywania różnych zachowań. PP III 8; IV 1,2
 • Zabawa dydaktyczna – układanie modeli prostych zdań z kloców. Ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej. PP IV 2,4,7
 • „Skrzyżowanie” – doskonalenie umiejętności wypowiedzi na temat zaobserwowanych zjawisk. PP III 2,5,8; IV 2
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa terenowa „Uliczne sygnały”- doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego (hulajnogi, rowerki) – przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa. PP I 5; III 5,7

Kolorowe znaki

 • Układanie zagadek o uczestnikach ruchu drogowego oraz o pojazdach – dowolny wybór rodzaju ekspresji. PP IV 2, 5
 • Gra rysunkowa „ W prawo, w lewo, w bok”- ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania. PP I 9; IV 14
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
 • „Jaki to kształt?’ – utrwalanie znajomości figur geometrycznych i rodzajów znaków drogowych. PP III 5,7,8; IV 9,12
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym „ Kolorowe znaki” z wykorzystaniem wiersza M. Mazan Znaki drogowe. Opisywanie znaczenia i rodzajów znaków drogowych. PP III 8; IV 2,5,9
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa ruchowa „Na ulicy” – rozpoznawanie tempa, reagowanie na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie równowagi – chodzenie po wyznaczonej ścieżce stopa przed stopą, skoki obunóż i na jednej nodze, puszczanie baniek mydlanych – kształtowanie siły i i długości wydechu. PP I 5, 8; III 5

W lewo, w prawo

 • Czytanie i oglądanie książek związanych z tematyką ruchu drogowego – doskonalenie umiejętności wypowiedzi, rozwijanie słownictwa związanego z omawianym tematem. PP IV 2,19
 • Ćwiczenia poranne zestaw VI. PP I 5
 • Zabawa „Skojarzenia” – utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych. PP IV 12
 • Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów kloców – rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci , doskonalenie współdziałania w grupie. PP III 9; IV 11
 • Zabawa matematyczna „W prawo, w lewo” – kształtowanie świadomości własnego ciała i określenia stron ciała: prawa, lewa strona, rozumienie znaczenia symbolicznych zapisów. PP IV 14
 • Zajęcia w ogrodzie: Zabawa ruchowa „Prawa-lewa”, zabawy z wykorzystaniem piłek – rozwijanie umiejętności rzutu do celu i koordynacji wzrokowo-ruchowej, jazda na rowerkach – rozwijanie koordynacji ruchowej. PP I 5, III 5
 • Utrwalenie kroków tańca – laskowiak, gramy laskowiaka – doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych. PP IV 7

Co słychać na drodze?

 • Zabawa dydaktyczna „ Kogo wezwać na pomoc?” – rozwijanie umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia, utrwalenie znajomości służb ratowniczych, numerów telefonów alarmowych. PP  IV 4
 • Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne – makieta ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz  ich realizacji według ustalonego planu. PP III 5; IV 1,6
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
 • Zabawa „Ile głosek?” „Ile sylab?” – liczenia sylab i głosek w wyrazach, układnie obrazów graficznych. PP IV 2,4,12
 • Zabawa dydaktyczna „Znajdź taki sam znak” – utrwalenie znaków drogowych, rozwijanie spostrzegawczości. PP IV 12
 • Zajęcia w ogrodzie: rysowanie kredą na chodniku, patykiem po piasku , zabawa ruchowa „Kolorowe garaże”. PP I , III 5

Policjant na drodze

 • Układanie obrazków związanych z ruchem drogowym – rozwijanie wyobraźni. PP I 9
 • Zabawa „Dokończ wyraz” – ćwiczenie słuchu fonematycznego. PP IV 4,7
 • „Gdzie zaparkował samochód?” – określnie położenia przedmiotów w przestrzeni. PP IV 12
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
 • Zabawa słuchowa „Pojazdy” – rozwijanie percepcji słuchowej. PP I 5; III 5
 • „Policjant” – poszerzenie wiadomości na temat roli i zadań policjanta ruchu drogowego, utrwalenie telefonicznych numerów alarmowych i sposobów powiadamiania odpowiednich służb. PP III 8 , IV 20
 • Zajęcia w ogrodzie: jazda na hulajnogach, rowerkach – przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy, zabawa „policjant” – utrwalenie zasad ruchu drogowego. PP I 5; III 5
 • „Tropiciele liter” – rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie znajomości poznanych liter małych i wielkich. PP IV 4

TYDZIEŃ 3  Pobaw się ze mną

Indianin Igor

 • Zabawa „Okręt” – orientacja w schemacie ciała, szybka reakcja na sygnał słowny. PP IV 2
 • Zabawa „Gdzie słyszysz ma?” – ćwiczenia słuchu fonematycznego. PP IV 4
 • Ćwiczenia poranne – zestaw I. PP I 5
 • Zabawa słowna „Zapamiętywanka- dokładanka” – rozwijanie analizy słuchowej wyrazów, pamięci. PP IV 2,4
 • Zajęcia przygotowujące do czytania i pisania „ I jak Igor” – poznanie litery i I, drukowanej i pisanej. PP IV 4,8
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP, s.78-80
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa z elementem rzutu „Kolory”, zabawa ruchowa „samoloty”, zabawa ruchowa bieżna „Wyścig szyszek” PP I 5,8, III 5

W co się bawić?

 • Zabawa „Której zabawki brakuje?” – rozwijanie pamięci wzrokowej, umiejętność koncentracji. PP IV 2
 • Zabawa dydaktyczna „Tańcząca piłeczka” – rozwijanie umiejętności wyróżniania kierunków od siebie. PP IV 14
 • Ćwiczenia poranne – zestaw I. PP I 5
 • Zajęcia z wykorzystaniem wiersza D. Gellner Bajeczka – doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, rozumienie słowa rodzina, rozwijanie umiejętności grupowania. PP IV 2
 • Zajęcia rozwijające wyobraźnię i percepcję wzrokową – tangram z KP1 s. 87-88. PP IV 1
 • Zajęcia w ogrodzie: sprawdzenie skąd wieje wiatr – wykorzystanie wiatrowskazów, zabawa bieżna „Berek z piłkami”, obserwacja zmian w przyrodzie jesienią. PP I 5,8; III 5, IV 1,2,18

Mój kolega komputer

 • Zabawa „Obrazek do pary” – doskonalenie słuchu fonematycznego. PP IV 7,11
 • Zabawa plastyczna „Dorysuj fragment” – rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. PP IV 1
 • Ćwiczenia poranne – zestaw I. PP I 5
 • „Układamy litery” – utrwalenie kształtu i nazw liter. PP IV 8
 • Zabawa słowna „krąg skojarzeń” – rozwijanie twórczego myślenia. PP IV 2
 • Zajęcia z wykorzystaniem S. Karaszewskiego Mój kolega komputer – rozumienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera, kształtowanie umiejętności współpracy w parach, rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego. PP II 7,8; IV 2,3,19
 • Zajęcia umuzykalniające : „ Z piosenką na ustach” – zabawy przy muzyce, utrwalenie piosenki Trampolina, tematyki związanej z ruchem drogowym, uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy. PP II 8; III 5; IV 7
 • Zabawa plastyczna „Mój komputer” PP IV 8
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawy dowolne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zabawy z piłkami, rysowanie kreda po chodniku. PP I 5, 8; III 5,6,7,8

Układamy historyjki

 • Zabawa „Głuchy telefon” – rozwijanie wrażliwości słuchowej, koncentracji uwagi. PP IV 7
 • Wykonywanie ćwiczenia w KP1,s. 84 – doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów. PP IV 12
 • Ćwiczenia poranne zestaw I. PP I 5
 • Zabawa „Ilustracja” – rozwijanie orientacji na kartce papieru. PP IV 8
 • Zajęcia rozwijające umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi i logiczne myślenie – „Układamy historyjki”. PP IV 5
 • Zabawa badawcza „Rozmowa telefoniczna” – doświadczalne poznania zjawiska akustycznego – rozchodzenia się fal dźwiękowych. PP IV 7
 • Zajęcie plastyczne – „Rysujemy zakończenia historyjki” – rozwijanie wyobraźni, rozumienie, na czym polega rysowanie historyjki – zachowanie kolorów, kształtów, wyglądu bohaterów – KP1, s. 85. PP IV 5,8, 19
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Koło koło,- bawimy się wesoło” – rozwijanie wyobraźni, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „strażnik”, zabawa ruchowa z elementem rzutu „ Traf i zdobądź punkty” PP I 5,8; III 5,8

Bawimy się!

 • Zabawa „Czyj to głos” – rozwijanie wrażliwości słuchowej. PP IV 2,7
 • Zabawa w parach – KP1, s. 86.
 • Ćwiczenia poranna – zestaw I. PP I 5
 • Zabawa „Zwijamy wełnę” – ćwiczenie mięśni dłoni. PP I 7
 • Zajęcia matematyczne – „Bawmy się!” – zabawy z gazetami; stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rówieśników z grupą przedszkolną, kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo- zadaniowych. PP III 5,8; IV 11
 • Utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych – układanki geometryczne z wykorzystaniem figur z KA, k. 35,36
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „siłacze”, mandala – układanie kompozycji w kształcie koła z materiału przyrodniczego. PP I 5,8; III 5,8; IV 1

 TYDZIEŃ 4 Jesień w parku i ogrodzie

         Kolorowe liście

 • Praca z obrazkiem „Jak zbudowane jest drzewo?” – nazywanie części: pień korzeń, konary, gałęzie, liście, kwiaty, owoce. Swobodne wypowiedzi dzieci. PP IV 2,5,9
 • „Rysujemy drzewa” – dzieci rysują kredkami na kartkach drzewo/drzewa, wykorzystujące zdobyte wiadomości. PP IV 1,8
 • Zajęcia przyrodnicze – „Jesienne liście” – rozpoznawanie kształtu wybranych liści i nazywanie drzew z których pochodzą, odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu, poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych na podstawie wiersza i wycieczki do ogrodu przedszkolnego. PP IV 2,18
 • Zajęcia plastyczne – „Jesienny krajobraz” – malowanie farbami, kształtowanie umiejętności przestawiania rzeczywistości w formie plastycznej. IV 1,8
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Berek kucany” – rozwijanie refleksu, zabawy z piłkami, zabawa z wiatraczkami – obserwowanie siły i kierunku wiatru. PP I 5,9; III 5

   Jesień w sadzie

 • Ćwiczenia grafomotoryczne „Jesienna mgła” – ćwiczenia rozmachowe ręki, nabieranie śmiałości w kreśleniu kształtów. PP I 7
 • Zabawa matematyczna „Gra kostka inaczej” – rozwijanie koncentracji uwagi, zapamiętywania. IV 14
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
 • Zabawa „Idź za dzwonkiem” – ćwiczenie percepcji słuchowej. PP III 9, IV 7
 • Praca z obrazkiem „Jesień w sadzie” – rozumienie słowa sad , rozpoznawanie i nazywanie drzew i krzewów owocowych, rozwijanie zmysłów. PP IV 4,18
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa „obrazki z patyków” – rozwijanie pomysłowości, kształtowanie pojęć długi, krótki, dłuższy, krótszy, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy. PP I 5,8; III 5; IV 12

Orzeszki wiewiórki

 • Układnie ze sznurka kształtu liści – rozwijanie percepcji wzrokowej, sprawności manualnej. PP IV 1,8
 • „Jesienny rytm” – dostrzeganie i kontynuowanie regularności. PP IV 12
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VII. PP I 5
 • „Jesienna gra” – porównywanie liczebności, rozwijanie koncentracji uwagi. PP IV 15
 • Opowiadanie U. Piotrowskiej Dziesięć orzeszków wiewiórki – zapamiętywanie kształtów liści wybranych gatunków drzew, utrwalanie wyglądu liści wybranych gatunków drzew, poznawanie zwyczajów zwierząt ( przygotowanie do zimy, gromadzenie zapasów, zapadanie w sen, odloty), doskonalenie umiejętności liczenia. PP IV 4,9,15,18
 • Tańczymy z F. Chopinem – ćwiczenia rozwijające zainteresowania muzyką poważą, słuchanie muzyki F. Chopina. PP IV 7
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”, zabawa w berka kucanego – doskonalenie refleksu, zabawa „piłka krąży” – reagowanie na sygnał, rozwijanie pomysłowości, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. PP I 5,8; III 5,7

Jesienna pogoda

 • Zabawa „O którym obrazku mówię?” – doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności opisu słownego. PP IV 2
 • Zabawa „Co słyszysz?” – ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz syntezy i analizy słuchowej. PP III 9; IV 7
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VII
 • Zajęcia przyrodnicze – „Jesienna pogoda” – rozumienie znaczenia i odczytywania symboli, utrwalanie nazw i kolejności dni tygodnia, nabieranie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody, rozwijanie słownictwa. PP IV 16,18
 • Wysłuchanie wiersza U. Piotrowskiej Powietrze – rola powietrza i wiatru. Konstruowanie wiatrowskazu. PP IV 2,18
 • Zajęcia plastyczne – „Taniec kropelek deszczu” – malowanie poprzez rozdmuchiwanie farb. PP II 11; IV 8
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa „Labirynt” – doskonalenie orientacji w przestrzeni i schemacie ciała., wysłuchiwanie odgłosów otoczenia – ćwiczenia słuchowe, zabawa ruchowa „Znajdź kolegę” – ćwiczenie spostrzegawczości. PP I 5,8; II 11, III 5, IV 7,18.

Dwa liście, dwa kasztany…

 • Zabawa „Znam to drzewo” – utrwalanie nazw i wyglądu wybranych drzew. PP I 9, IV 5
 • Ćwiczenia poranne – zestaw VII
 • Zajęcia matematyczne „Dwa liście, dwa kasztany…” – wprowadzenie cyfry 2, rozumienie pojęcia cyfry 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, rozwijanie zmysłu dotyku. PP IV 15
 • Gra dydaktyczna „Ostatni przegrywa” – rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności przewidywania, planowania strategii gry. PP III 2
 • Wykonywanie ćwiczeń w KP1, s.77 i 74-76
 • Zajęcia w ogrodzie: zabawa ruchowa „Dwa orzechy w dziupli”, rysowanie kredą na chodniku lub patykiem na pisaku, ziemi – rozwijanie sprawności grafomotorycznych, zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego z zachowaniem bezpieczeństwa. PP I 5,8; III 5; IV 1

 WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE

02.10. – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy – rozmowa o prawach dziecka

09.10 – Światowy dzień drzewa

12.10. –  Dzień Bezpiecznego Komputera

14.10. – śpiewanie piosenek z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10 Labolo Odkrywcy – pisanie prądem

28.10. – Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rozmowy indywidulane z dziećmi

Kontakt telefoniczny/ indywidualny z rodzicami

Przeprowadzenie diagnoz gotowości szkolnej