Październik

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

PAŹDZIERNIK     GRUPA  V

 

Temat I   Ja i moja rodzina

 • „My dzieci mamy swoje prawa”- Praca plastyczna (PP IV 8, III 7)
 • Zabawa, „Czego brakuje?”- ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia (PP I 5).
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kolory na miejsca”(PP I 5).
 • Zabawy badawcze – poznanie budowy i działania aparatu fotograficznego (IV 1,11).
 • Zajęcia przygotowujące do czytania i pisania – E jak Elf -„Przygoda trampolinka”- historyjka obrazkowa (PP IV 4,5,8).
 • Zabawa „O którym obrazku mówię?”- Rozwijanie umiejętności opisu obrazka, doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi (PP IV 2,5).
 • Drzewo genealogiczne – praca z obrazkiem- rozumienie relacji rodzinnych, stopnia pokrewieństwa- nazywanie członków rodziny (PP III 2,5).
 • Zabawa ruchowa „Robot kuchenny”(PP I 5).
 • Zabawa „Dokończ zdanie”- doskonalenie umiejętności logicznego budowania zdań (PP IV 2,5).
 • Zajęcia plastyczne- robot dla mamy i taty- kształtowanie umiejętności pracy w zespole (PP III 5,8).
 • Zajęcia matematyczne „Moje obowiązki domowe”- wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z utrzymywaniem porządku w najbliższym otoczeniu (PP III 5).
 • „Konstruuję dom”- układanie domu z figur geometrycznych (PP IV 8, 12).
 • Wysłuchanie wiersza Iwony Rup „Rodzina” omówienie treści wiersza (PP III 8).
 • Zabawa „listki kolorowe”- układanie w szeregu (PP IV 12)
 • Zabawa rytmiczno-ruchowa „Powitanka” (PP I 5)

Temat II Bezpieczna droga do przedszkola

 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Liczbowe koła z liści” (PP I 5)
 • Zabawa terenowa „Uliczne sygnały” (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa, „Jaki to znak? (PP III 5)
 • Zajęcia matematyczne „W prawo, w lewo” – kształtowanie świadomości własnego ciała, rozwijanie umiejętności określania stron ciała: prawa, lewa strona (PP IV 14)
 • Zabawa dydaktyczna, „Kogo wezwać na pomoc?” – utrwalenia znajomości nazw służb ratowniczych, numerów telefonów alarmowych (PP III 6)
 • Zabawa ruchowa „Kolorowe garaże” (PP I 5)
 • Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne „Makiety ruchu drogowego”, rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz ich realizacji według ustalonego planu (PP IV 1,8,12).
 • Wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Plakat o bezpieczeństwie na drodze” – rozmowa na temat opowiadania, odpowiadanie na pytania (PP III 8, IV 2,3)
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wiewiórki do dziupli” (PP I 5)
 • Wysłuchanie wiersza D. Gellnerowej „Światła sygnalizatora”- omówienie treści wiersza (PP III 8, IV 2,3)

 

Temat III Jesień w parku i w ogrodzie

 • Zabawa wprowadzająca „Przetwory”- rozwiązywanie rebusu wprowadzającego do tematu (PP IV 5)
 • „Ogórek” wysłuchanie wiersza Magdaleny Ledwoń i rozmowa na jego temat (PP IV 2)
 • „W sadzie i w ogrodzie”- ekspresja ruchowa przy muzyce (PP IV 7)
 • „Jak zbudowane jest drzewo?” – Nazywanie części: korzenie, pień, konary i gałęzie, korona, liście, kwiaty i owoce- swobodne wypowiedzi dzieci (PP IV 2,9)
 • Zajęcia plastyczne „Jesienny krajobraz”- technika malowania poprzez rozprowadzanie palcami opiłków z temperowanych kredek bezdrzewnych (PP IV 1, I 7)
 • Zabawa matematyczna „Gra kostką inaczej”- rozwijanie koncentracji uwagi, zapamiętywania (PP IV 1)
 • Praca z obrazkiem „Jesień w sadzie” – rozumienie pojęcia „sad”, rozpoznawanie i nazywanie drzew i krzewów owocowych, rozwijanie zmysłów (PP IV 2, 18)
 • „Jesienna gra” – porównywanie liczebności, rozwijanie koncentracji uwagi (PP IV 12)
 • Zabawa ruchowa „Kropelki” (PP I 5)
 • Zajęcia plastyczne – „Taniec kropelek deszczu”- technika malowania poprzez tworzenie kolorowych baniek mydlanych (PP III 5, IV 8)
 • Zajęcia matematyczne „Dwa liście, dwa kasztany…” wprowadzenie cyfry 2, rozumienie pojęcia liczb 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, rozwijanie zmysłu dotyku (PP IV 5, 15)
 • Zabawa ruchowa „Dwa orzechy w dziupli” (PP I 5)
 • Zabawa ruchowa „Liście na wietrze” (PP I 5)

Temat IV Pobaw się ze mną

 • Zabawa ruchowa rzutna „Rzucam-złap” (PP I 5)
 • Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej „Kornik i mól” – omówienie i rozmowa na temat wiersza (PP III 8)
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kamienne ludki” (PP I 5)
 • Zabawy przy muzyce: „Taniec liści”, „Taniec pór roku” (PP IV 1,7)
 • Eksperyment: rozpraszanie kolorów w tłuszczu płynem do naczyń (PP III 8; IV 13,19)
 • Malowanie techniką „mokre na mokrym” (IV 8,11)
 • Zabawa integrująco-matematyczna „Trzy roboty” (PP I 5)
 • Praca plastyczna „Jesienne widoki” (PP IV 8)
 • Zabawa dramowa „Sklep z zabawkami” (IV 1)
 • Ćwiczenia oddechowe „Bibułka” (IV 2)
 • Zajęcia rozwijające wyobraźnię i percepcję wzrokową – tangram (PP IV 2)
 • „I jak Igor”- zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania – poznanie liter i, I drukowanej i pisanej (PP IV 4)
 • Zabawa słowna „Zapamiętywanka – dokładanka”- rozwijanie analizy słuchowej wyrazów, ćwiczenie pamięci (PP IV 4)
 • „Mój kolega komputer”- omówienie wiersza S. Karaszewskiego, rozumienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera, kształtowanie umiejętności współpracy w parach, rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego (PP III 6,7,8)
 • Zabawa „Głuchy telefon”- rozwijanie wrażliwości słuchowej, koncentracji uwagi (PP III 8)
 • „Układamy historyjki” – zajęcia rozwijające umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi i logicznego myślenia (PP III 8,9)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

–    14.09  Dzień Edukacji Narodowej

–     LABOLO ODKRYWCY

-rozmowy  dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu

-udział w konkursach przedszkolnych

-umieszczenie  na stronie internetowej przedszkola aktualnych prac i działań dzieci .

OPRACOWAŁA:

 B.Słomczyńska

B.Pakulska