Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ GRUPA VI

OPRACOWAŁA: MARTYNA MATLAKOWSKA,

PAULINA DĄBKOWSKA

 

TYDZIEŃ 1: Moje przedszkole

Wspominamy wakacje

 • zabawa integracyjna „Poznajmy się” – powitanie nowych dzieci w grupie – III 2, III 5
 • zapoznanie dzieci z nową salą, rozmieszczeniem zabawek oraz niezbędnych przedmiotów codziennego użytku oraz znaczkami identyfikacyjnymi – II 7, III 2
 • omówienie zasad obowiązujących w przedszkolu – III 5
 • zapoznanie z kartami pracy z pakietu Nowa Trampolina sześciolatka
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 2 – I 7
 • zabawa równoważna na dworze „Przejście po kamieniach” – I 5
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat treści listu od Trampolinka III 8, IV 3
 • zabawa ruchowa „Morze – góry”, reagowanie na sygnały IV 7
 • zajęcia plastyczne – wykonanie Trampolinka, KA, k. 1
 • zabawa „Mały – duży” – IV 12
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, omówienie zasad bezpieczeństwa – III 5

 

Wakacyjne przygody

 • „Muszelki” – kalkowanie różnych wzorów I 7, IV 8
 • zabawa dydaktyczna „Pilot w samolocie, ćwiczenia orientacji przestrzennej IV 14
 • lepienie z plasteliny na dowolny temat IV 1, IV 11
 • wykonanie ćwiczeń w KP1, 4 – I 7
 • zabawa ruchowa na dworze „Skaczące piłeczki” I 5
 • rozmowa na temat wakacyjnych wyjazdów, rozmowa o krajobrazach Polski IV 10, IV 18
 • zagadki obrazkowe IV 5
 • ćwiczenia w globalnym czytaniu IV 4
 • zabawa ruchowa na świeżym powietrzu „Kolory”, reagowanie na sygnały IV 7
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 3 – I 7
 • zabawa na dworze z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Złap piłkę” I 5
 • obserwacje przyrodnicze IV 18

 

Lubimy się bawić

 • wykonanie ćwiczeń w KP1, 5 – I 7
 • „Domino obrazkowe”  – przestrzeganie reguł gry – III 5
 • wykonanie ćwiczeń w KP1, 7 – I 7
 • zabawa ruchowa na dworze „Potocz piłkę” – I 5
 • ćwiczenia w liczeniu, klasyfikowaniu, porównywaniu liczebności zbiorów – IV 12, IV 15
 • zabawa ruchowa na dworze ”Znajdź sobie parę”, reagowanie na sygnały IV 7
 • wykonanie ćwiczeń w KP1, 6 – I 7
 • zajęcia umuzykalniające – „Skaczę wysoko na trampolinie z Trampolinkiem” – IV 7
 • nauka piosenki Trampolina (CD) IV 7
 • ćwiczenia utrwalające tekst i melodię piosenki IV 7
 • zabawa „Hop! Do góry!” – ćwiczenie skoczności, reakcji na zmianę rytmu IV 7
 • układanie kompozycji z materiału przyrodniczego – IV 8, IV 11

 

Mój przyjaciel

 • oglądanie w zespołach zdjęć z wakacji IV 2, IV 5
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 8. – I 7
 • „Loteryjka” – analiza słuchowa wyrazów.
 • kolorowanie obrazka według określonego kodu
 • zabawa skoczna na dworze „Na trzy w górę hop!”
 • zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz M. Mazan Przyjaciel – III 8, IV 3, IV 2, IV 3, IV 5
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 9 – I 7
 • zajęcia plastyczne – „Mój przyjaciel”, malowanie farbami, wypowiedzi na temat przedstawionych przyjaciół – IV 8
 • rysowanie kredą po asfalcie – swobodna ekspresja plastyczna – IV 8, I 7
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – I 5, III 5

 

Pory dnia

 • „Gdzie jest Trampolinek?” – chodzenie pod dyktando, zajęcia ruchowe na dworze I 5
 • gra planszowa –aktywność w zespole III 5
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 11 – I 7
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Latawce” na świeżym powietrzu – I 5
 • zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „W przedszkolu” – zabawa dydaktyczna – IV 4
 • omówienie obrazków, określanie pory dnia IV 16
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 10 – I 7
 • zajęcia ruchowe na dworze – I 5, I 8
 • zabawa na dworze z elementem rywalizacji „Przeciąganie liny” I 5, I 8
 • zabawa bieżna na dworze „Berek kucany” – I 5

 

TYDZIEŃ 2: Ja i ty to my

Nasza grupa

 • zabawa „Imiona” z wykorzystaniem wizytówek, znaczenie wielkiej litery IV 4
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 12 – I 7
 • wykonanie kostki z emocjami, KA, k. 2
 • „Moje imię” – kolorowanie pierwszej litery swojego imienia IV 4, IV 8
 • zabawa równoważna na dworze „Przejście przez kładkę” – I 5
 • zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz H. Łochockiej Ona i ja, swobodne wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza III 8, IV 2 , IV 5
 • zabawa „Mój najlepszy kolega z przedszkola jest…” II 9
 • odgrywanie scenek dramowych – IV 1
 • zabawa ruchowa na dworze „Ja i ty”, reagowanie na sygnały – I 5
 • wykonywanie ćwiczenia w KP1, 13 – I 7
 • zajęcia plastyczne – „Nasza grupa” – IV 8
 • rysowanie kredkami autoportretu, umieszczenie prac na tablicy – III 1, IV 1, IV 8
 • zabawa z chustą animacyjną – I 5, III 9
 • rysowanie kolorową kredą na asfalcie – I 7

 


Bawimy się razem

 • zabawa integracyjna „Kto mnie woła?” – IV 1, IV 5, I 9, III 2
 • zabawa dydaktyczna „Deszcz imion” – utrwalenie obrazu graficznego imienia – IV 4
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 16 – I 7
 • zabawa ruchowa na dworze „Omijanie przeszkód” – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 17 – I 7
 • zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „Zabawy w naszej sali” – IV 12
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 14–15 – I 7
 • odgrywanie scenek przedstawiających różne sytuacje w grupie przedszkolnej IV 1
 • zabawa ruchowa „Tańczą lale, tańczą misie”, reagowanie na sygnały – I 5
 • opracowanie Kodeksu Przedszkolaka – III 1, 5, 7
 • zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne na dworze, zestaw II – II 3; III 2, 5; IV 18
 • obserwacje chmur na niebie – porównywanie kształtu obłoków do znanych dzieciom przedmiotów – IV 2, IV 18
 • zabawa ruchowa rzutna „Rzuć woreczek” – I 5

 

Robimy zdjęcia

 • zabawa w parach „Lustro” – III 1
 • oglądanie albumów ze zdjęciami – III 2
 • ćwiczenia poranne na dworze – I 5
 • zabawa dydaktyczna „Szukamy misia” – ćwiczenie kierunków – IV 14
 • zabawa „Imię do imienia” – utrwalenie obrazu graficznego imienia – IV 4
 • zabawa ruchowa „Rzut do celu” – rzucanie piłkami do kosza – I 5
 • omówienie historyjki obrazkowej w KP1, 18–19 – I 9
 • wyróżnianie głoski w nagłosie – IV 2
 • budowanie modeli wyrazów aparat, Adam – IV 4
 • prezentacja litery a, A – IV 4
 • czytanie globalne – IV 4
 • zabawa ruchowa „Uwaga”, wyróżnianie głosek w nagłosie – IV 2
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 18–19 – I 7
 • nauka piosenki Dzień dobry – IV 7
 • utrwalenie zwrotów grzecznościowych – III 4
 • zabawa bieżna na świeżym powietrzu „Berek” – I 5
 • zabawa „Róbcie inaczej niż ja” – ćwiczenia poczucia stron i orientacji w schemacie ciała własnego i osoby stojącej naprzeciwko – IV 14
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego – I 5

 

Dyżurny

 • zabawa „Moje stopy” – ćwiczenia w rozpoznawaniu układu stóp: prawa – lewa – IV 14
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 20 – I 7
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 21 – I 7
 • ćwiczenia oddechowe – „Piłeczka”
 • zabawa równoważna na dworze „Złap równowagę i skocz” I 5
 • zabawa dydaktyczna – „Dyżurny”, omówienie obrazków – IV 12
 • rozmowa nt. czynności dyżurnych III 2, III 5
 • zabawa pantomimiczna „Co robię?” – IV 1
 • ustalanie i zapisanie obowiązków dyżurnych – I 7, III 2, III 6, III 7
 • zajęcia plastyczne – „Znaczek dyżurnego” IV 1, IV 8
 • ustalenie liczby i rodzajów dyżurów w grupie, projektowanie znaczków dyżurnych, wybór znaczków i wręczenie ich dyżurnym- IV 1, IV 8
 • zabawa ruchowa na dworze „Skakanka” – I 5
 • zabawa „Spadająca kometa” – ćwiczenie poczucia panowania nad ruchami przez rzuty skierowane do celu – I 5

 

Tydzień

 • ćwiczenia rozmachowe mięśni rąk „Rysuje ręką” – kreślenie w powietrzu – I 9
 • zabawa integracyjna „Kolorowa karuzela” – III 5
 • ćwiczenia poranne – Zestaw II – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 22 – I 7
 • „Co się zmieniło?” – ćwiczenia w używaniu określeń stosunków przestrzennych –
 • zabawa równoważna „Przejście po moście linowym”
 • utrwalenie nazw dni tygodnia, czytanie globalne IV 4, IV 16
 • przyporządkowanie liczebników do kolejnych dni tygodnia – IV 2, IV 16
 • zabawa ruchowa „Wróć na miejsce” – I 5
 • wykonanie ćwiczenia w KP1, s. 23 – I 7
 • zajęcia ruchowe –ćwiczenia gimnastyczne realizowane na dworze, Zestaw II – I 5
 • zabawa skoczna w ogrodzie przedszkolnym „Szczur” – I 5, I 8

 

 

TYDZIEŃ 3: To jestem ja

Radość i smutek

 • zabawa „Pokazuj to, co ja” – naśladowanie ruchów – IV 11
 • układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych – IV 12
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 24 – I 7
 • dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie sylab w wyrazie IV 2
 • zabawa ruchowa na dworze „Slalom na czworakach” I 5
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeżywanych emocji w różnych sytuacjach, zastanawianie się nad tym, czym jest radość II 1
 • zabawa ruchowa „Rozśmieszacze” – II 1
 • określanie nastroju za pomocą buziek II 1
 • tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem białego koła, plasteliny i krepiny IV 1, IV 8
 • zabawa „Szukamy pieska” – ćwiczenie spostrzegawczości – IV 2
 • zabawy ruchowe: „Kręta ścieżka”, „Rzucanie krążka na krążek” – I 5

 

Moje marzenie

 • „Moje marzenie” – wypowiedzi dzieci rozwijanie wyobraźni i fantazji – IV 2
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 25 – I 7
 • lepienie z plasteliny na temat dowolny – IV 1, IV 8
 • zabawa bieżna „Biegnij–Stój!” – I 4, I 5
 • wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie w nazwach obrazków – IV 2
 • zabawa w kole polegająca na podawaniu wyrazów rozpoczynających się głoską, która jest na końcu poprzedniego wyrazu IV 2
 • zabawa ruchowa „Piłka duża – piłka mała”, reagowanie na sygnały I 5
 • zabawa w parach „Podaj wyraz” I 5
 • zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw III – I 5,I 8
 • zabawa ruchowa na dworze „Podskakujemy jak wróbelki” I 8

 

Moja ulubiona zabawka

 • zabawa integracyjna „Przesyłamy pozdrowienia” III 2
 • kolorowanie obrazka wg określonego kodu – IV 8
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 28–29 – I 7
 • zabawa dydaktyczna „Piramida z kloców” – ćwiczenie stosunków przestrzennych, zręczności, porównywanie liczby elementów – IV 1, 8, 11, 14
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Konie na wybiegu”
 • zabawa „Co do czego pasuje?” IV 12
 • przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie liczebności IV 15
 • zapoznanie z cyfrą 1 (kreślenie palcem, układanie z drucika) I 7, 9; IV 8, 15
 • zabawa ruchowa „Zrób to, co ja” IV 1, 7
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 26–27 – I 7
 • zabawa „Kto najlepszą pamięć ma?” – zapamiętywanie ustalonych czynności i ich odtwarzanie IV 1
 • utrwalenie znajomości piosenki Dzień dobry, nauka zwrotek (CD) IV 7
 • zabawa ruchowa „Fruwająca piłka” I 5

 

Dzisiaj dobry humor mam

 • zabawa „Odczytywanie gestów” – ćwiczenie pamięci i percepcji wzrokowej IV 1
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 30–31 – I 7
 • ćwiczenia poranne – Zestaw III – I 9
 • gra planszowa z wykorzystaniem pionków – III 5
 • wykonywanie ćwiczenia w KP1, 32, ćw. 2 – I 7
 • zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Przepychanka” I 5
 • przeczytanie utworu Zły humorek Gellner IV 6
 • wypowiedzi dzieci nt. treści wiersza i sposobów radzenia sobie ze złością III 6
 • wykonywanie ćwiczenia w KP1, s. 32, ćw. 1 – I 7
 • „Co poprawia mi humor” –malowanie farbami, wypowiedzi dzieci nt. ich prac IV 8
 • zabawa ruchowa „Złap, bo upadnie” III 5

 

Oto ja

 • zabawa integracyjna „Wycieczka” – ćwiczenie w wybrzmiewaniu głosek w nagłosie IV 2, IV 4
 • układanie dowolnego obrazka z części – rozwijanie spostrzegawczości IV 1
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 33 – I 7
 • lepienie z plasteliny na temat dowolny IV 1, IV 8
 • zabawa skoczna na dworze „Kto wyżej” I 5, I 9
 • opisywanie swojego wyglądu IV 2
 • zabawa ruchowa na świeżym powietrzu „Figurki” I 5
 • rysowanie zgodnie z opisem i kolorowanie – IV 8
 • zebranie darów jesieni do kącika przyrody IV 18

 

TYDZIEŃ 4: Lecą liście kolorowe

Dary jesieni

 • w kąciku przyrody – układanie materiału przyrodniczego zebranego poprzedniego dnia, rozmowa nt. darów jesieni – IV 18
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 35 – I 7
 • wykonywanie ludzików z kasztanów i żołędzi IV 18
 • zabawa bieżna „Ogonki” I 5
 • zajęcia matematyczne – „Korale Pani Jesieni” IV 15
 • przeliczanie elementów i określanie miejsca danego elementu IV 15
 • zabawa ruchowa „Sznur korali” – reagowanie na sygnały, porównywanie długości – I 5, IV 13
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 34 – I 7
 • zajęcia plastyczne – „Jesienny liść”, wydzieranka z kolorowego papieru IV 8
 • rwanie papieru kolorowego na małe kawałki IV 8
 • zabawa ruchowa „Gąski, gąski do domu” I 5

 

O! Owoce

 • zabawa „Zapomniałam kupić” – analiza i synteza słuchowa obrazów IV 2, IV 4
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV – I 9
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 38 – I 7
 • zabawa na czworakach „Pająk i pająk akrobata” – I 5
 • omówienie historyjki obrazkowej w KP1, 36–37 – IV 2, 5
 • wyróżnianie głoski w nagłosie
 • budowanie modeli wyrazów: owoce, Ola
 • prezentacja litery o, O – I 7, 9; IV 4, 8
 • czytanie globalne IV 4
 • Zabawa ruchowa „Koła” – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 36–37 – I 7
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw IV – I 8
 • obserwacje „Szukamy Pani Jesieni” – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – IV 18

 

Bukiety z liści

 • zabawa „Ile wyrazów słyszysz?” IV 2, 15
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 39 – I 7
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV – I 5
 • wykonanie drzewa z KA, k. 3, 4 – IV 8
 • wylepianie plasteliną litery O – IV 8
 • zabawa skoczna „Zawody stóp” – I 5
 • zabawy przyrodnicze – rozpoznawanie gatunku drzewa po kształcie liścia – IV 18
 • zabawa „Nie upuść piłki” – III 5
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego III 5
 • zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz D. Gellnerowej Żołędzie, słuchanie wiersza i omówienie jego treści, wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza III 8, IV 3
 • Zabawa ruchowa „W parku”, reagowanie na sygnały – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1, s. 40–41 – I 7
 • zabawa „Deszcz i kałuże” – I 5
 • słuchanie muzyki poważnej Mazurka Chopina (CD) – IV 7
 • gra na instrumentach perkusyjnych do utworu – IV 7

 

Pogoda jesienią

 • zabawa integracyjna „Taniec z czapeczką” – IV 7
 • zabawa „Jaka pogoda?” IV 2
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 43 – I 7
 • zabawa „Połącz kropki” – ćwiczenie sprawności manualnej I 7; IV 1, 8
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Duża orbita, mała orbitka” – I 5
 • rozmowa na temat jesiennej pogody – IV I, IV 5
 • „Co to jest?” – opisywanie znaków synoptycznych, określanie za ich pomocą pogody IV 9, 18
 • zabawa ruchowa „Kropelki” – reagowanie na natężenie dźwięku
 • zabawa „Jak się ubiorę?” – dopasowywanie ubioru do pogody I 2; III 5, IV 9
 • słuchanie odgłosów deszczu i wiatru – IV 7
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, 42 – I 7
 • wykonywanie wiatraczka 5 z KA, mocowanie wiatraczka do patyczka – IV 8
 • dmuchanie na wiatraczki opisywanie zjawisk atmosferycznych, zabawy wiatraczkami – IV 2, IV 18
 • zabawa bieżna „Berek – I 5, II 3, III 2, 5, IV 18

 

Lubimy witaminy

 • „Zabawa wyrazami” – doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej – IV 2, 15
 • rozmowa o owocach i warzywach – źródło witamin – IV 18
 • ćwiczenia poranne – Zestaw IV – I 5
 • wykonywanie ćwiczeń w KP1, s. 44–45 – I 7
 • zabawa dydaktyczna „Ile w garści?” – dodawanie i odejmowanie na konkretach – IV 15
 • zabawa ruchowa „Zawody z dźwiganiem” – I 5
 • poznanie sposobów na zrobienie koktajlu – IV 18
 • zabawa ruchowa „Zrywamy owoce” I 8
 • Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw IV – I 5
 • zabawa skoczna „Podbijanie balonika” II 3, III 2, 5, IV 18