Wrzesień

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ
GRUPA IV
Temat I Moje przedszkole
PP I 5,7; II 3,7; III 2,3,5,7,8; IV 2,3,5,7,12,13
• Zabawa zapoznawcza ,,Witaj Trampolinku!” – wykonanie kukiełki Trampolinka
• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość ,,Magiczna chusta”
• Kodeks przedszkolaka, zapoznanie z zasadami funkcjonowania w przedszkolu. Wysłuchanie
wiersza Iwony Rup ,,Kodeks przedszkolaka”
• Zabawa matematyczna ,,Jak daleko jest do……?” – ćwiczenie spostrzegawczości, określenie
pomiaru długości
• Opowiadanie ,,Gdzie jest piła Zajączka?” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
• Tyle figur jest wkoło – zapamiętanie położenia figur w ciągu, układanie przeciętych figur zgodnie
z podanym rytmem
• Poznanie piosenki Trampolinek i my, nauka 1 zwrotki i refrenu piosenki
• Zabawy integrujące ,,Powitanka”, ,,To co lubię najbardziej”
• Zabawa twórcza ,,Włóczkowa opowieść” – rozwijanie wyobraźni słuchowej
• Zabawa relaksacyjna ,,Przedszkolne masażyki”
• Wysłuchanie utworu Danuty Wawiłow ,,Chcę mieć przyjaciela” – rozmowa na temat
przedstawionej historii. Wymyślanie dalszego ciągu opowieści
Temat II Ja i Ty to my
PP II 1,4,9; III 8; IV 1,2,3,4,7,8,14
• Zabawa integrująca ,,Uśmiechnięta Ola” – powitanie i wyrażanie nastroju
• Zabawa społeczna ,,Tacy sami”
• Zabawa integrująca ,,Lubię Cię, bo…”; ,,Smutno mi, gdy….”
• Praca plastyczna ,,Jak się dzisiaj czuje?: Rysowanie swojej twarzy przedstawiającej nastrój, jaki
dominuje
• Zabawa matematyczna ,,Małe-duże” – określanie wielkości figur geometrycznych
• Nasze rady dla Karoliny – odczytanie tekstu i omówienie jego treści
• ,,Jak pomóc Karolinie?” – podawanie propozycji pomocy w trudnej sytuacji
• Praca plastyczna – ,,Obrazek dla Karolinki” – rozwijanie ekspresji plastycznej
• A jak alfabet – zapoznanie z obrazem graficznym litery A, poznanie pojęcia alfabet
• Ćwiczenie artykulacyjne ,,Mówimy aaaaa….”
• Zabawa matematyczno-plastyczna, dopasowywanie ciepłych i zimnych kolorów do emocji,
wskazywanie prawej i lewej strony ręki
Temat III To jestem ja
• Zagadki słowne ,,Czy wiesz, kto to jest?” – rozpoznawanie kolegów po opisie słownym
• Mój portret – zapoznanie się z pojęciem autoportret oglądanie autoportretów Stanisława
Wyspiańskiego
• ,,Urodziny” – wysłuchanie i omówienie wiersza Doroty Gallner. Pogadanka na temat urodzin.
• Zabawa matematyczna – poznajemy cyfrę 1 – ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie kształtu i zapisu
cyfry 1, wyklejanie szablonu cyfry 1

• Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i instrumentów
perkusyjnych – rozwijanie wyobraźni słuchowej
• Ćwiczenia relaksacyjne ,,Odpoczynek w lesie”
• Ćwiczenia oddechowe ,,Gasimy świecę” – regulowanie oddechu
• Zabawa ,,Gorąca piłka”
• Wysłuchanie wiersza Doroty Gallner ,,Piłka”, rozmowa na temat treści
Temat IV lecą liście kolorowe
PP I 6,7,9; II 3,5; III 5,8,9; IV 1,2,3,5,8,11,12,18
• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość ,,Jesienne memory” – grupowanie obiektów w sensowny
sposób
• Zabawy matematyczne ,,Czego jest więcej?”, ,,W moich koszykach” – przeliczanie elementów
zbiorów
• Rozmowa na temat ulubionych owoców
• Wsłuchanie i omówienie treści opowiadania Urszuli Piotrowskiej ,,W poszukiwaniu skarbów
jesieni”
• Zapoznanie z obrazem graficznym litery O, zabawa słowna
• Ćwiczenia oddechowe z piłeczką ,,Piórka”
• Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem liści – rozwijanie sprawności manualnej
• Wysłuchanie wiersza Iwony Rup ,,Kasztanowe zabawki”
• Praca konstrukcyjna z wykorzystaniem kasztów, żołędzi ,,Jesienne stworki” – rozwijanie
motoryki małej i wyobraźni
• Rozmowa ,,Co lubię robić w parku jesienią?” – formułowanie dłuższych wypowiedzi na podany
temat
• Zabawa ,,Gdzie mieszka owoc?” – dopasowywanie owoców drzew do liści
Rozwijanie sprawności ruchowej:
• Ćwiczenia poranne
• Zabawy ruchowe w sali i ogrodzie
Praca na rzecz grupy:
• Obserwacja dzieci
Współpraca z rodzicami:
• Kontakty telefoniczne – rozmowy na temat funkcjonowania dzieci


Ewa Kalińska-Walczak