Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

 WRZESIEŃ    GRUPA V

 

 

Temat I Moje przedszkole

–  Zabawa integrująca „Promyczek”- próby pokonywania nieśmiałości (PP II3,7)

– Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Magiczna chusta”- aktywne  uczestnictwo w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa naśladowcza „Tak jak Trampolinek”- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych (PP III 5)

– Rozmowa na temat zasad i norm funkcjonowania w przedszkolu, przypomnienie Kodeksu przedszkolaka- przestrzeganie reguł obowiązujących w świeci dziecięcym i przedszkolnym (PP III 5)

– Stworzenie makiety przedstawiającej przedszkole z wykorzystaniem różnego materiału plastycznego, tworzenie kompozycji według własnego pomysłu ( PP IV 8,11)

– Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Czy coś się zmieniło?”- ćwiczenie doskonalące percepcję wzrokową i koncentrację (PP IV 12)

– Zabawa matematyczna „Jak daleko jest do…?”- próby dokonywania pomiaru długości (PP IV 13)

– Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Gdzie jest piłka Zajączka?”- uważne słuchanie opowiadania, rozmowa na temat przeczytanego opowiadania (PP III 8)

– Wyjaśnienie pojęcia przyjaciel, burz mózgu, zabawa „Prawda czy fałsz?” (PP IV 1)

– Opowieść ruchowa „Wspominamy wakacje”- aktywny  udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP III 5)

– Zabawa matematyczna „Gdzie ukryły się figury?”- rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych (PP IV 12)

 

 Temat II Ja i ty to my

– Zabawa integrująca „Uśmiechnięta Ola”- powitanie i wyrażanie nastroju (PP III 5)                                 – „Przedszkolne zgadywanki”- rozpoznawanie osób z grupy po opisie słownym- uważne słuchanie wypowiedzi  innych, pytania pomocnicze i pytania o niezrozumiałe fakty (PP III 2, IV 2)                          – Zabawa matematyczna „Ile kredek?”- przeliczanie elementów i podawanie właściwego wyniku (PP IV 12)                                                                                                                                                             – Zabawa pantomimiczna „Jakie mamy minki?”- pokazywanie różnych nastrojów, wyrażanie i nazywanie swoich emocji, odgrywanie roli w zabawach za posługując się mimiką (PP IV 1)

– „Jakie mamy dzisiaj nastroje?”- wypowiadanie się na kreślony temat PP IV 2)

– Zabawa ruchowa „Misie śpią, misie biegają”- kształtowanie szybkości reakcji na umówiony sygnał (PP III 1)

– Zabawa badawcza „Jaki to kształt?”- rozpoznawanie za pomocą dotyku (IV 12)

– Zapoznanie z obrazem graficznym litery A- poznanie wyglądu litery, poznanie pojęcia alfabet         (PP IV 4)

 

Temat III To jestem ja

-Zabawa ruchowa „To, co lubię”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

–  Zabawy „Jesteśmy malarzami”, „Kolor włosów” – zwrócenie uwagi na cechy zewnętrzne własnej osoby (PP III 8, IV 12)

– Wysłuchanie i omówienie wiersza Doroty Gellner  „Urodziny”- rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, wypowiedzi dzieci związane z treścią utworu (PP III 8)

– Zabawa ruchowa „W prawo, w lewo” – próby rozróżniania prawej i lewej strony (PP IV 14)

– Ćwiczenia oddechowe „Gasimy świecę”- próby regulowania fazy wdechu i wydechu (PP IV 2)

– Ćwiczenia słuchowo- ruchowe: „Każdy ruch ma swój dźwięk”, „Jakie zwierze słyszysz?”- kojarzenia dźwięku z przypisanym do niego ruchem, rozpoznawanie odgłosów zwierząt (PP IV 1, 7, 18)

– Zabawa ruchowa bieżna „Budujemy mur”- próby tworzenia muru z różnych przedmiotów (PP I 6)

– Zabawa naśladowcza „Lustro”- aktywne uczestnictwo w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela (PP I 5)

 

Temat IV Lecą liście kolorowe 

– Zabawa rozwijająco spostrzegawczość „Jesienne memory”- próby grupowanie obiektów w sensowny sposób (PP IV 12)                                                                                                                                      – Zabawa matematyczna „Czego jest więcej?”- próby szacunkowo określenia liczebności zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów (PP IV 15)                                                                                                         – Zabaw słowna „Coś na o”- wykonywanie ćwiczeń usprawniających narząd mowy (PP IV 2)                       – Wykonanie farbami plakatowymi pracy plastycznej z wizerunkiem litery O- zapoznanie ze znakiem graficznym litery O (PP I 7, 9, IV 8)                                                                                                                         – Ćwiczenia oddechowe z piłeczką- aktywne i chętne uczestnictwo z zabawach oddechowych (PP IV 2)

–  Rozmowa „Co lubię robić w parku jesienią?- próby formułowania dłuższych wypowiedzi na podany temat (PP IV 2, 5)                                                                                                                                                      – Zabawa „Gdzie mieszka owoc?”- rozpoznawanie gatunków drzew z najbliższego otoczenia (PP IV 18) – Ćwiczenia słuchowo- ruchowe „Muzyczny spacer po lesie”- wykonanie układu ruchowego do piosenki z użyciem rekwizytów (PP IV 1, 7)                                                                                                          – Praca plastyczno- konstrukcyjna „Jesienne stworki” – poznanie różnych technik plastycznych (PP I 6, IV 8, 11)                                                                                                                                                                         – Praca techniczna „Kasztanowe pajęczynki” – doskonalenie sprawności manualnej (PP I 7)

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

– indywidualne rozmowy z dziećmi,

-kontakt telefoniczny z rodzicami

 

  1. Beata Słomczyńska
  2.  Daniela Pakulska