Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ GRUPA II

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, PATRYCJA GOŁĄB

Temat I Nasze przedszkole  

 • Zabawa integracyjna „Jestem ja, jesteś ty” (PP III 5)
 • „Witam uprzejmie” – zabawa zapoznawcza (PP I 5)
 • Zwiedzamy przedszkole, zapoznajemy się z różnymi pomieszczeniami: sale, szatnia, kąciki zabaw.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych, usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia, ubierania i rozbierania się, mycia rąk, korzystania z toalety (PP I 1, 2)
 • Wysłuchanie opowiadania „W drodze do przedszkola” (PP III 8, IV 3)
 • „W jaki sposób dbamy o porządek w naszej sali?”. Ustalamy miejsce zabawek na półkach oraz odnoszenia zabawek po skończonej zabawie na wyznaczone miejsce (PP I 7)
 • Wysłuchanie wiersza I. Salach „Porządki”, „Zabawki”. (PP IV 2)
 • Zabawa dydaktyczna „Pasuje, nie pasuje?” – Dobieranie pasujących do siebie logicznie obrazków (PP IV 12)
 • Zabawa, „Jakiej zabawki brakuje?” – ćwiczenie spostrzegawczości, odgadujemy, jakiej zabawki brakuje. (PP IV 12)
 • „O jakiej zabawce opowiadam?” – umiejętne dokonywanie syntezy, próby uogólniania.(PP IV 2)
 • Rozmowa na temat zachowania się w grupie podczas zabaw drobnych konfliktów – znaczenie słów „proszę – dziękuję – przepraszam” (PP III 3)
 • „Idziemy myć ręce” – zabawa orientacyjno – porządkowa, reagowanie na sygnał, nabywanie umiejętności ustawiana się w szeregu. (PP I 5, 8)

 

 Temat II Wszyscy razem

 • Zabawa dydaktyczna, „Kto cię woła?” – rozróżniamy po głosie imię dziecka wołającego. (PP IV 6)
 • Rysowanie na kartkach na temat dowolny, nauka prawidłowego trzymania kredki. (PP IV 8)
 • Ćwiczenia gimnastyczne według Kazimiery Wlaźnik (PP I 5)
 • Słuchanie opowiadania „Każdy się postara” – ilustrowanego pacynką. Zapoznanie z rolą osoby dorosłej, jako pomocnika w rozwiązywaniu problemów. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania. (PP IV 2)
 • Skaczące kredki – zabawa ruchowa z elementami skoku (PP I 5)
 • Zabawa gramatyczna „Mój dzień w przedszkolu”. Próby mówienia o przeżytych wydarzeniach. Poprawne stosowanie form fleksyjnych w rzeczownikach. Oczekiwanie na swoją kolej ( PP IV 2)
 • Ćwiczenia oddechowe – „trawka” – dmuchamy w bibułkę (PP I 9)
 • Rozmowy w małych zespołach, „Jaką chciałbym mieć zabawkę?”. Próby uzasadniania swojego wyboru. (PP IV 2, 5)
 • Wysłuchanie opowiadania według tekstu, J. Pozacińskiej „Po drabinie”. Zapoznanie ze słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni „wyżej – niżej”.(PP IV 11)

 

Temat III Jestem przedszkolakiem

 

 • Rysowanie kredkami na temat „Mój kolega”. Zapoznanie z wyglądem postaci – części ciała, proporcje. (PP IV 11)
 • Malowanie farbami plakatowymi na temat „Moja zabawka”. Oglądanie wybranych zabawek, wyróżnianie części składowych np. samochód – koło, kierownica, światła. Umiejętne nabieranie farby na pędzel. (PP IV 8)
 • Słuchanie piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”. Zabawa inscenizowana do piosenki. Ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach „ram – tam – tam”. Ćwiczenie reakcji na przerwy w muzyce w zabawie „Wróć do swojego koła”. Kształcenie spostrzegawczości słuchowej. (PP I 5; IV 7)
 • Zabawa integracyjno- ruchowa „Piłka w kole” (PP IV 13)
 • Zabawa „Wesoły i smutny przedszkolak”- próby rozpoznawanie i nazywania własnych uczuć: radość, smutek, złość (PP II 1)
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, poznanie zabawy ruchowej „Berek” (PP III 5, 7)
 • „Co to jest?” – rozwijanie myślenia logicznego, ćwiczenie pamięci (PP IV 5)
 • „Zrób to co ja” – zabawa ruchowo- naśladowcza (PP I 1, 5)

Temat IV Witamy Panią Jesień

 • Systematycznie gromadzimy w kąciku przyrody skarby jesieni (szyszki, żołędzie, kasztany, liście, igły drzew). (PP IV 12)
 • Układanie kosza z darów Pani Jesieni. (PP IV 12)
 • Oglądanie liście różnych drzew i dzielimy je na zbiory według kształtu. Dowiadujemy się, dlaczego liście opadają. (PP IV 12)
 • Rozmowa o oznakach zbliżającej się jesieni i jak wyobrażamy sobie Panią Jesień. (PP IV 2)
 • Próby rysowania kredkami Panią Jesień. (PP IV 8)
 • Słuchani piosenki „Jarzębinowa piosenka” – opowiadamy o jej treści, określamy charakter, gramy na instrumentach perkusyjnych. (PP IV 7)
 • Malowanie farbami plakatowymi na dużym arkuszu papieru jesienne barwy. (PP IV 8)
 • Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie szumu drzew na zgłoskach „szu – szu – szu”. (PP IV 7)
 • Zabawa dydaktyczna „Znajdź drugi taki sam…” – kształtowanie spostrzegawczości poprzez prawidłowe odszukiwanie drugiego takiego samego elementu np. szyszka – szyszka. (PP IV 12)
 • Naklejanie liści na szary papier i tworzenie z nich jesiennych kompozycji. (PP IV 8)
 • „Jesienne drzewa” stemplowanie – pomalowanych liści, odbijanie na papierze i naklejanie liści na papier, dorysowywanie kredką brakujące elementy np. ogonek, główkę. (PP IV 8)
 • Zbieramy jabłka – zabawa ruchowo- naśladowcza (PP I 5)

 

 

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 • Indywidualne rozmowy z dziećmi,
 • Indywidualne/telefoniczne rozmowy z Rodzicami,