Plan miesięczny – Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC 2020 GRUPA VI

 

Temat I „Dzień Dziecka” 1.06 -5.06

 

1.06  Poniedziałek (III 1, 7, 8; IV 1, 2, 5, 13)

–  Zabawa „Zmierz długość” – ustalenie jednostki miary, porównywanie długości przedmiotów.

– Dzieci mają swoje prawa” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „ Marzenia”

–  Zajęcia plastyczne „Narysuję swoje prawa” – doskonalenie umiejętności rozplanowania pracy na kartce.

 

2.06  Wtorek  (I 5, 9; III 5; IV 2, 4, 8)

– Zabawa „Co lubią dzieci?” – kształtowanie koncentracji uwagi, rozumienia poleceń słownych.

– Przygotowanie do czytania i pisania – poznanie kształtu litery g, G drukowanej i pisanej,

– Zabawa w kalambury „Mam prawo do…”.

 

3.06  Środa (I 5; II 2, 6, 7, 8;  III 2, 5, 9; IV 2, 4, 9)

– Zabawa „Przenieś ziarna fasoli” – ćwiczenie zręczności dłoni i skupienia uwagi.

– Ćwiczenia oddechowe – zwrócenie uwagi na poprawne wdechy i wydechy.

–  Zabawy rozwijające współpracę w grupie „Dobrej zabawy!” – doskonalenie umiejętności współdziałania w drużynie

4.06   Czwartek (III 5, 9; IV 1, 11, 16, 19)

– Zajęcia matematyczne „Która godzina?” – rozwijanie zainteresowań pomiarem czasu, rodzajami zegarów, kształtowanie umiejętności odczytywania godzin.

– Zabawa ruchowa „Zegary”.

-Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne: „Zegar” – rozwijanie umiejętności wykonania zadania według wzoru

 

5.06   Piątek (I 5, 8, 9; III 5;  IV 4, 9, 16)

– Zabawy dydaktyczne „Płynie czas” – utrwalanie nazw i kolejności miesięcy w roku, dni w tygodniu, doskonalenie umiejętności odczytywania i ustawiania godzin na zegarze,

– Zabawa ruchowa „Nakręcamy zegary”.

– Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw VII.

–  Zabawa słuchowa „Gdzie jest zegar?”.

 

Temat II „Świat owadów” 8-12.06

 

8.06    Poniedziałek (III 1, 5; IV 1, 2, 8, 11, 14, 18, 19)

– „Na łące” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan Łąka – poznanie środowiska przyrodniczego: łąka – roślinność i mieszkańcy

– Zabawa ruchowa „Spacer po łące”.

– Zajęcia plastyczne „Wiosna na łące” – doskonalenie umiejętności planowania pracy,

wykorzystanie różnorodnych materiałów, rozwijanie pomysłowości

9.06   Wtorek (I 5, 9; III 5;  IV 2, 4, 5, 8)

-Ćwiczenie percepcji słuchowej „Co piszczy w trawie?”

-Przygotowanie do czytania i pisania – poznanie drukowanej i pisanej litery h, H

– Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw VIII

10.06   Środa (I 5; III 5; IV 2, 4, 5, 6,  18, 19)

– „Papierowe biedronki” – doskonalenie umiejętności wykonania pracy według wzoru, rozwijanie sprawności manualnych.

– „Jaka pogoda?” – zajęcia z wykorzystaniem opowiadania U. Piotrowskiej Burza i po burzy – budzenie zainteresowania zjawiskami  atmosferycznymi, próba zrozumienia powstawania zjawiska tęczy

11.06  Czwartek (I 5; III 5; IV 1, 8, 13, 18)

– Zajęcia matematyczne „Liczymy kwiaty, motyle, żabki” – poznanie zapisu cyfrowego liczby 10, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10

– Zabawa ruchowa „Bociany”.

– Zajęcia plastyczne „Krąży bocian nad łąką” – wykonanie sylwety ptaka

12.06   Piątek (I 5, 9; III 3, 5; IV 1, 2, 8, 19, 20)

– Praca z obrazkiem „Masz wiadomość” – poznanie sposobów przekazywania wiadomości dawniej i dziś, rozumienie konieczności znajomości własnego adresu zamieszkania, poznanie znaczenia pracy listonosza.

– Zabawa konstrukcyjna „Ul” – rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej dzieci, doskonalenie współdziałania w grupie

– Zabawa „Skojarzenia” – doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności opisu słownego, posługiwanie się przyimkami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni, orientacja na kartce.

 

Temat III „Uroki lata” 15-19.06

 

15.06   Poniedziałek (I 5, 9; III 5; IV 1, 2, 5, 8, 18)

–  Praca z tekstem  – utrwalenie wiadomości na temat żywiołów: wody, ognia, powietrza, ziemi, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski  i odpowiedzialności o przyszłość życia na Ziemi.

– Zajęcia plastyczne „Malowanie powietrzem” – doskonalenie siły i długości wydechu, rozwijanie wyobraźni.

– Zabawa „To już lato” – opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie latem oraz cech letniej pogody.

16.06   Wtorek (I 5, 9; III 1, 5; IV 1, 2, 4, 8, 12, 15, 19)

– Zabawy dydaktyczne „Wiele już potrafię” – kształtowanie wiary we własne możliwości,

– Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw IX.

– Zabawa „Ułóż zdanie” – kształtowanie umiejętności budowania zdań z określonymi wyrazami.

17.06   Środa (I 5; III 5; IV 1, 2, 5, 7, 18)

– Zajęcia z wykorzystaniem wiersza L. Łącz Wycieczka – wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem wiersza

– Zajęcia umuzykalniające – letnie zabawy na trampolinie. Zabawa rytmiczna „Letnia rozgrzewka”. Zabawa z piosenką Trampolina.

18.06  Czwartek (III 5; IV 1, 2, 5, 8, 14)

– Ćwiczenia oddechowe – regulowanie siły i długości oddechu.

– Zajęcia matematyczne „Rysuj ze mną” z wykorzystaniem wiersza M. Mazan Mój rysunek – utrwalanie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni, utrwalenie kierunków (lewa, prawa).

– Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne – „Kolorowy kwiat”

19.06   Piątek (I 5, 9; III 2, 5, 6;  IV 1, 4, 5)

– Zabawa tematyczna „Jak dobrze sobie pomagać” – dostrzeganie potrzeb innych i sprawianie im przyjemności.

–  Zabawa „Pomocna pajęczyna”.

– Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów klocków – rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

 

Temat: „Wakacje tuż-tuż” 22-30.06

22.06   Poniedziałek (II 6; III 5; IV 1, 2, 4, 8, 15, 16)

– „Po wakacjach idziemy do szkoły” – rozumienie konieczności podjęcia nauki w szkole, nazywanie pomieszczeń szkolnych, utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 10 – rozwiązywanie działań.

– Zajęcia plastyczne „Karuzela pór roku” – rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów, utrwalenie nazw pór roku i nazw miesięcy.

– Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pajączki – raczki”.

23.05   Wtorek (I 5, 9; III 5, 7; IV 2, 4, 6, 19)

– „Bezpieczne wakacje” – praca obrazkiem i wierszem, przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

– Zabawa ruchowa „Wyruszamy w rejs”.

– Zajęcia ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne, Zestaw X.

24.05   Środa (II 7, 8; III 5; IV 2, 4, 7, 8, 19, 20)

– Praca z obrazkiem „Czym piszemy?” – poznanie i nazywanie narzędzi pisarskich używanych dawniej i dziś

-Zajęcia umuzykalniające – do szkoły gotowi start! Nauka piosenki Do szkoły gotowi start!. Rozwijanie pamięci

– Zabawa „Wakacyjne kalambury” – rozwijanie wyobraźni, utrwalanie słownictwa związanego z okresem wakacji

25.05   Czwartek (II 11; III 5; IV 1, 2, 4, 8, 10, 11)

– „Wakacyjne podróże” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan Na wakacje! – zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, mazury, las, wieś) i ich położeniem na mapie

– Opowieść ruchowa „Wakacyjna wyprawa”.

– Zajęcia plastyczne „Wakacyjne wyprawy Trampolinka” – książeczka na podstawie ćwiczenia z KP5, s. 75 – doskonalenie umiejętności rysowania do tekstu, rozwijanie wyobraźni plastycznej.

– Zabawa „Po sznurku” – ćwiczenie równowagi.

–  Zabawa „Kto jest nauczycielem?” – ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności obserwacji i zdolności naśladowania.

26.05   Piątek (I 5, 9; III 1, 5; IV 2, 7, 9, 14, 19)

– Zajęcia matematyczne „Prawa/lewa” – doskonalenie orientacji w schemacie ciała, doskonalenie umiejętności określania kierunków – rozróżnianie strony prawej i lewej,

– Ćwiczenia oddechowe „Muszelki” – kształtowanie umiejętności gospodarowania oddechem, doskonalenie sprawności mięśnia okrężnego ust.

– „Prawda czy fałsz?” – rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia.

– Ćwiczenia lateralizacji „Narysuj to, co powiem”.

29.06   Poniedziałek (I 5; II 2, 6, 7, 8;  III 2, 5, 9; IV 2, 4, 9)

– Gra w parach „Kółko i krzyżyk” – rozumienie i przestrzeganie zasad, kształtowanie prawidłowych reakcji emocjonalnych w sytuacji wygranej i porażki.

– Zabawa „Głuchy telefon” – rozwijanie wrażliwości słuchowej, koncentracji uwagi.

– Zabawa „Lasso” – ćwiczenie zręczności i celności.

30.06   Wtorek (I 5, 9; III 5;  IV 4, 11, 12)

– Układamy litery” – układanie kształtów poznanych liter z różnych rodzajów klocków, kolorowych guzików.

– Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Mówię o…”.

– Zabawa ruchowa z elementami rzutu „Rzut do kosza za punkt”.

– Ćwiczenia orientacji przestrzennej „Gdzie mam iść?”.

 

 

Opracowały: H. Woźnicka, A. Kalwas