Plan miesięczny – Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 1. I CZERWIEC

 

 

Temat tygodnia:Dzien Dziecka

Podstawa programowa:I, 5 II, 1 III, 1,2, 7,8, IV, 1,2,7,8,12,15

 

01.06 – poniedziałek

 • poznawanie dzieci różnych narodowości na podstawie ilustracji
 • określanie różnic i podobiestw między dziećmi różnych narodowości
 • słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Dzieci”
 • praca plastyczna „Planeta dzieci”

 

02.06 – wtorek

 • Rozwiązywanie zagadek dotyczących zabaw – kształtowanie logicznego myślenia
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, motoryki dużej
 • rozwijanie sprawności manualnej i plastycznej

 

03.06 – środa

 • Tanczymy z okazji naszego święta – gry i zabawy
 • kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie reakcji na muzykę o zmiennym charakterze

 

04.06 – czwartek

 • rozwijanie umiejętności segregowania
 • zabawa zrecznosciowa „Tajemnicze pudełko”
 • doskonalenie umiejętnosci liczenia – zabawa matematyczna

 

05.06 – piątek

 • Zabawa dydaktyczna „Znajdź swój kolor” – utrwalenie nazw kolorów
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Praca plastyczna „Dziwne zwierzęta”

 

 

Temat tygodnia: Ile nóg ma stonoga?

Podstawa programowa I5, II 10, IV 1, 2, 5, 11, 12, 13, 15,

 

08.06 – poniedziałek

 • poznawanie roślin i zwierząt występujących na łące
 • rozmowa na temat łąki z wykorzystaniem ilustracji
 • zabawa dźwiękonaśladowcza „naśladowanie dźwięków przyrody”
 • praca plastyczno – techniczna „zielone żabki”

 

09.06 – wtorek

 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Nóżki”
 • praca plastyczno – techniczna „Stonoga'”
 • Zabawa matematyczna „kolorowa stonoga” – przeliczanie elementów

 

10.06 – środa

 • Słuchanie piosenki tradycyjnej „Stonoga”
 • rozwijanie koordynacji i wyobraźni ruchowej
 • rozwijanie małej motoryki
 • ćwiczenie spostrzegawczości

 

11.06 – czwartek

 • poznanie pracy pszczelarza i sposobu wytwarzania miodu
 • opowiadanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje miód”
 • samodzielne smarowanie kromki chleba miodem, degustacja miodu, ćwiczenie logopedyczne

 

12.06 – piątek

 • Słuchanie wiersza ze zrozumieniem Doroty Gellner „Motyle znad łąki”
 • Praca plastyczna ‚Symetryczny motyl”
 • ćwiczenie oddechowe „latające motyle”

 

 

Temat tygodnia: Słoneczne lato

Podstawa programowa:I5, III 2, 6, 8, IV1, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15,

 

15.06 – poniedziałek

 • Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Słońce”
 • poznanie znaczenia słoca dla życia człowieka i roślin
 • prowadzenie codziennej obserwacji roślin, wyciąganie wniosków z obserwacji
 • praca plastyczna „Malujemy słońce”

 

16.06 – wtorek

 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Deszczowe Dziwaki”
 • rozpoznawa nie prostych symboli oznaczających zjawiska pogodypraca plastyczno – manualna „Deszczowe Dziwaki”

 

17.06 – środa

 • Utrwalenie znajomości liczebników głównych na podstawie wylicznki Pauliny Wrzesien „Matematyczne lato”
 • rozpoznawanie odgłosów łąki – ćwiczenie słuchowe

 

18.06 – czwartek

 • poznanie polisensoryczne truskawki
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i przewidywania jej efektów
 • doskonalenie umiejętności plastycznych podczas malowania „Truskawka”

 

19.06 – piątek

 • Inscenizacja historyjki obrazkowej z KP2,k67
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

 

 

Temat tygodnia: Jedziemy na wakacje

Podstawa programowa:II 10, 11, III 7, 8, IV 1,2, 5, 7,8,11,1215,18

 

22.06 – poniedziałek

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu
 • kształtowanie świadomości, że dziecko powinno jechać w samochodzie w specjalnym foteliku
 • ćwiczenie grafomotoryczne „połącz kropki”
 • praca plastyczna „Kolorowy balon” – rozwijanie umiejętności manualnych

 

23.06 – wtorek

 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Las” – rozmowa inspirowana wierszem
 • Praca plastyczna „W lesie” – doskonalenie sprawności manualnych

 

24.06 – środa

 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Muszelki”
 • poznanie znaczenia słów: morze, rzeka, jezioro
 • ćwiczenie grafomotoryczne „Nad wodą”
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczacych spędzania czasu nad wodą

 

25.06 – czwartek

 • poznawanie górskiego krajobrazu na podstawie ilustracji
 • doskonalenie syntezy i analizy sylabowej „Z czym kojarzą ci się góry?”
 • doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej w zabawie „Spacer po górach”

 

26.06 – piątek

 • Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Wakacyjne marzenia Trampolinka”
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu
 • praca plastyczna „wakacyjny obrazek” wspieranie inwencji twórczej dziecka

 

29.06 – poniedziałek

 • Nauka piosenki „Jedzie pociąg z daleka”
 • ćwiczenie grafomotoryczne „Nad jeziorem”

 

30.06 – wtorek

 • Co możemy robić na wakacjach, wypowiadanie się na podstawie ilustracji
 • wakacyjne karty pracy – ćwiczenia wspierające rozwój małej motoryki, logicznego yślenia o spostrzegawczości

 

Opracowała: Anita Olszewska