Plan miesięczny – Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
CZERWIEC – GRUPA II
Dzień dziecka
Podstawa programowa: I 5,9; II 1; III 1,2,5,7; IV 1,2,5,7,8,12,13

1.6 (poniedziałek)

Oglądanie ilustracji dzieci z różnych stron świata. Zwrócenie uwagi na prawa dziecka.
Zabawa słowna – ,,Dokończ zdanie” – Mam prawo do…….

2.6 (wtorek)

Wysłuchanie wiersza M. Mazan ,,Krzesłem na księżyc”. Rozmowa inspirowana wierszem.Zabawa dramowa ,,To już potrafię”

3.6 (środa)

Prace plastyczne ,,Portret przyjaciela”. Ćwiczenia artykulacyjne ,,Śmiech dzieci”.

4.6 (czwartek)

Oglądanie z dzieckiem rodzinnych fotografii ukazujących dziecko w różnych okresach jego
życia. Swobodne wypowiedzi na ich temat. Słuchanie piosenki ,,Bo co może mały

człowiek”. (https://www.youtube.com/watch?v=sFF–8q1Eek)

5.6 (piątek)

Zabawa matematyczna ,,Wyższe-niższe”. Wykonanie KP3, k 73.
Język angielski
• kid/child (dziecko)
• toys (zabawki)
• friend (przyjaciel)
Co w trawie piszczy?
Podstawa programowa I 5,9; III 1,5, IV 1,2,3,5,8,11,14

8.6 (poniedziałek)

Wysłuchanie tekstu U.Piotrowskiej ,,Lubię leżeć na trawie”, rozmowa na temat treści.
Zabawa ortofoniczna ,,Wiatr w trawie”

9.6 (wtorek)

Praca plastyczna – wykonanie kolażu do tekstu ,,Lubię leżeć na trawie”. Ćwiczenie
oddechowe ,,Co pachnie na łące?”

10.6 (środa)

Oglądanie ilustracji zwierząt łąkowych, swobodne wypowiedzi na temat ich wyglądu.
Słuchanie piosenki ,,Bąki z łąki” (https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak).
Improwizacja ruchowa do muzyki.

12.6 (piątek)

Wysłuchanie tekstu wiersza M.Mazan ,,Niebieski motylek”. Rozmowa inspirowana
wierszem. Wykonanie ćwiczenia z KP3, k 75
Język angielski
• Flowers (kwiaty)
• Grass (Trawa)
• Butterfly (motyl)
• Bee (pszczoła)
• Meadow (łąka)
Bezpieczne wakacje
Podstawa programowa: I 5,9; II 7,11; III 1,5,6,8,9; IV 1,2,3,5,8,11,12,16

15.6 (poniedziałek)

Wysłuchanie opowiadania U.Piotrowskiej ,,Trampolinek jedzie na wakacje” na temat treści
wiersza i bezpiecznego odpoczynku w czasie wakacji. Wykonanie KA, k 29

16.6 (wtorek)

Oglądane obrazków przedstawiających różne regiony Polski, swobodne wypowiedzi na ich
temat. Układanie obrazka (pocztówki z części)

17.6 (środa)

Praca plastyczna ,,Kolorowy stworek”. Komponowanie na plamie kleksa. Wysłuchanie
piosenki ,,Niech żyją wakacje” (https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY)

18.6 (czwartek)

Kodowanie – kolorowanie obrazków o tematyce wakacyjnej. Zabawa artykulacyjna ,,Na
wsi”

19.6 (piątek)

,,Wakacyjne zagadki” – odgadywanie zagadek słuchowych. Ćwiczenia z KP3, k77
Język angielski
• Holiday (wakacje)
• Sea (morze)
• Mountains (góry)
• Travel/journey (podróż)
• Where are you going on holidays? (Gdzie jedziesz na wakacje?)
Witaj lato!
Podstawa programowa: I 5,7,8; III 1,5l IV 2,3,8,15,16

22.6 (poniedziałek)

Wysłuchanie wiersza U.Piotrowskiej ,,Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato”. Rozmowa
inspirowana treścią wiersza.

23.6 (wtorek)

Ćwiczenia lateralizacji ,,Posłuchaj i narysuj”. Układanie krótkiego opowiadania do rysunku.

24.6 (środa)

Oglądanie ilustracji przedstawiających letnie krajobrazy, swobodne wypowiedzi na ich
temat. Rozmowa na temat charakterystycznych cech lata.

25.6 (czwartek)

Zabawa dydaktyczna ,,Zgadnij czego brakuje”. Rozwijanie spostrzegawczości, przeliczanie
elementów

26.6 (piątek)

Praca plastyczna ,,Lato” wykonana dowolną techniką. Wysłuchanie piosenki ,,Po łące biega
lato” (https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E)

29.6 (poniedziałek)

Zabawa słowna: Dokończ zdanie – Moja ulubiona zabawa….. Zabawy z wykorzystaniem
balona. Ćwiczenia grafomotoryczne ,,Od startu do mety”, ,,Piłka”
Język angielski
• What’s the weather like today? (Jaka jest dzisiaj pogoda?)
• It’s hot (Jest gorąco)
• It’s sunny (Jest słonecznie)
• Sun (słońce)
• Clouds (chmury)
• Flowers (kwiaty)
Rozwijanie sprawności ruchowej:
1-5.6
zestaw ćwiczeń numer I
8-12.6 zestaw ćwiczeń numer IX
15-19.6 zestaw ćwiczeń numer IV
22-30.6 zestaw ćwiczeń numer III

 

Ewa Kalińska-Walczak
Magdalena Kopańska