Plan miesięczny – Czerwiec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ CZERWIEC GRUPA V

OPRACOWAŁA: Patrycja Gołąb, Agnieszka Olszewska

Tydzień I Dzień Dziecka

1.06 Poniedziałek

 • „Dzieci mają swoje prawa”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Marzenia” – uświadomienie dzieciom, jakie przysługują im prawa, wdrażanie do nazywania swoich uczuć, rozumienie, że dzieci z różnych stron świata mogą różnić się od siebie, ale lubią robić podobne rzeczy (PP III 1, 7, 8)
 • Zabawa z piłkami – doskonalenie umiejętności chwytania piłki oburącz, rzutu prawą i lewą ręką (PP I 5, III 5)

2.06 Wtorek

 • Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchnij mnie (PP I 9)
 • Praca plastyczna – obrazek wykonany techniką origami – rozwijanie sprawności manualnych (PP IV 1, 8)
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania- poznanie litery g, G pisanej i drukowanej. Wymyślanie słów zawierających literę g, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalenie poznanych liter (PP IV 2, 4, 8)

 

3.06 Środa

 • Zabawa „Głuchy telefon”- rozwijanie wrażliwości słuchowej, koncentracji uwagi (PP IV 2)
 • „Szukamy przeciwieństw”- zabawa rozwijająca spostrzegawczość (PP IV 12)
 • „Dzieci świata”- poznawanie ras i miejsc, skąd wywodzą się dzieci (PP III 7; II 2)

4.06 Czwartek

 • Zabawa ruchowa z elementami rzutu „Rzut do kosza za punkt” (PP III 5)
 • Zajęcia matematyczne, „Która godzina?”- Rozwijanie zainteresowań pomiarem czasu, rodzajami zegarów, kształtowanie umiejętności odczytywania godzin (PP IV 16)

5.06 Piątek

 • Zabawa, „Która godzina?” – Doskonalenie umiejętności liczenia i koncentracji uwagi (PP IV 15)
 • Zabawa dydaktyczna „Płynie czas” –utrwalanie nazw i kolejności miesięcy w roku, dni w tygodniu, doskonalenie umiejętności odczytywania i ustawiania godzin na zegarze (PP IV 4, 16)

 

 

Tydzień II Świat owadów

8.06 Poniedziałek

 • „Na łące” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Łąka” – poznanie środowiska przyrodniczego: łąka – roślinność i mieszkańcy (PP IV 2, 18, 19)
 • Zajęcia plastyczne „Wiosna na łące” – doskonalenie umiejętności planowania pracy, wykorzystanie różnorodnych materiałów, rozwijanie pomysłowości (PP IV 1, 8)

9.06 Wtorek

 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania- poznanie litery h, H pisanej i drukowanej. Wymyślanie słów zawierających literę h, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalenie poznanych liter (PP IV 2, 4, 8)
 • Zabawa ruchowa skoczna, „Kto dalej” (PP III 5; I 5)

 

10.06 Środa

 • „Jaka pogoda?” – Zajęcia z wykorzystaniem opowiadania U. Piotrowskiej „Burza i po burzy” – budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi, próba zrozumienia powstawania zjawiska tęczy, próby łączenia przyczyny ze skutkiem, próby przewidywania, co się może zdarzyć (PP IV 2, 4, 5, 8)
 • Zabawa badawcza „Tęcza na talerzu”- (PP IV 9, 18)
 • Praca plastyczna z wykorzystaniem gąbki kuchennej „Tęcza” (PP IV 1, 8)

11.06 Czwartek- Boże Ciało

12.06 Piątek

 • Zajęcia matematyczne „Liczymy kwiaty, motyle, żabki” – monografia liczby 10 –poznanie zapisu cyfrowego liczby 10, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10, układanie zadań z treścią, porównywanie liczebności zbiorów (PP IV 12, 15, 18)
 • Spacer po 10 – chodzenie po wstążkach (PP I 5)
 • „Klockowe 10” – układanie liczby z klocków (PP IV 15)

Tydzień III Uroki lata

15.06 Poniedziałek

 • Zabawa „To już lato” – opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie latem oraz cech letniej pogody (PP IV 18)
 • Żywioły – utrwalenie wiadomości na temat żywiołów: wody, ognia, powietrza, ziemi; doskonalenie umiejętności wypowiedzi na dany temat, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą (PP IV 2, 5, 18)
 • Zabawa „Bańka w bańce” –doskonalenie wydechu (PP I 9)

16.06 Wtorek

 • „Wesoła łąka” –ekspresja ruchowa do utworu muzycznego (PP IV 1, 7)
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznych (PP IV 5)
 • Zabawa równoważnia „Po kole do przodu i do tyłu” (PP I 5, 8)

17.06 Środa

 • Zajęcia z wykorzystaniem wiersza L. Łącz „Wycieczka” – wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem wiersza, wypowiadanie się na określony temat (PP IV 2, 18)
 • „Czego potrzebują rośliny?” – Przypomnienie warunków niezbędnych do wzrostu rośliny (PP IV 18)
 • Zabawa z klasyfikowaniem, „Co rośnie latem?” (PP IV 2, 18)

18.06 Czwartek

 • Zajęcia matematyczne „Rysuj ze mną” z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Mój rysunek” – utrwalanie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni (PP IV 2, 5, 14)
 • Zabawa rytmiczna „Letnia rozgrzewka” – poruszanie się w rytm muzyki, reagowania na sygnał (PP IV 1, 7; I 5)

19.06 Piątek

 • Zabawa tematyczna „Jak dobrze sobie pomagać” – dostrzeganie potrzeb innych i sprawianie im przyjemności (PP IV 5, III 5)
 • Zabawa pantomimiczna, „Co robię w lecie?” (PP II 3; III 2, 5)
 • Zabawa ruchowa „Fruwamy jak motyle” (PP I 9)

 

Tydzień IV Wakacje tuż – tuż

22.06 Poniedziałek

 • Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Pajączki- raczki” (PP I 5)
 • „Po wakacjach idziemy do szkoły”- zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętności wypowiadania się na określony temat, nazywanie pomieszczeń szkolnych, utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10- rozwiązywanie działań (PP IV 15, IV 4, IV8)
 • Zajęcia plastyczne „Karuzela pór roku” -rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów, rozwijanie staranności i dokładności, utrwalenie nazwy pór roku i nazw miesięcy (PP IV 1, IV 16)

 

23.06 Wtorek

 • Zabawa, „Co tu nie pasuje?”- Rozwijanie logicznego myślenia poprzez klasyfikowanie na podstawie pojęć ogólnych (PPIV 2)
 • Ćwiczenia oddechowe „Labirynt”- doskonalenie siły i kierowania wydechem, regulowanie fazy wdechu i wydechu (PP IV 7)
 • „Bezpieczne wakacje”- praca z obrazkiem i wierszem, przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wdrażanie zasad kulturalnego wypoczynku, doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem (PP IV 1, IV 2, IV 4)

24.06 Środa

 • Zabawa „Łańcuszek głosek”- doskonalenie analizy i syntezy głosowej wyrazów (PP IV 12)
 • Zabawa „Wakacyjne kalambury”- rozwijanie wyobraźni, utrwalanie słownictwa związanego z okresem wakacyjnym, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów (PP IV 2, IV 9)
 • Zabawa ruchowa skoczna „Kto dalej?”- (PP I5, I 9)

25.06 Czwartek

 • Zabawa „Po sznurku”- ćwiczenia równowagi i wzmacniania motoryki dużej (PP I 5, I 9)
 • „Wakacyjne podróże”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Na wakacje!”- Zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, mazury, las, wieś) i ich położeniem na mapie, doskonalenie techniki czytania kształtowanie logicznego myślenia (PP IV 9, IV 10”
 • Zajęcia plastyczne „Wakacyjne wyprawy Trampolinka”- doskonalenie umiejętności rysowania do tekstu, rozwijanie wyobraźni plastycznej (PP IV 1)

26.06 Piątek

 • „Prawda czy fałsz?”- rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia (PPIV 9)
 • Zabawa „Czy znasz tę roślinę?”- rozpoznawanie i nazywanie roślin chronionych i trujących (PP IV 18)
 • Zajęcia matematyczne „Prawa/ lewa”- doskonalenie orientacji w schemacie swojego ciała, doskonalenie umiejętności określania kierunków- rozróżnianie strony prawej i lewej, kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby i innych obiektów, rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek (PP IV 14, IV 5, IV 19)

  29.06 Poniedziałek

 • Zabawa ruchowa z dźwiganiem „Bieg z dźwiganiem ciężarów” (PP I 5)
 • Zabawa „Kto jest nauczycielem?”- ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności obserwacji i zdolności naśladowania (PP IV 5)

30.06 Wtorek

 • Układanie puzzli- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej; gra w parach lub małych drużynach w gry planszowe- rozumienie i przestrzeganie zasad (PP III 5)
 • Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Spacer po tęczy” (PP I 5)
 • Ćwiczenia oddechowe „Muszelki”- kształtowanie umiejętności gospodarowania oddechem, doskonalenie sprawności mięśnia okrężnego ust (PP I 9)

 

 

Kochani życzymy udanych i wspaniałych wakacji 🙂