Plan miesięczny – Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ CZERWIEC 2020 GRUPA IV

OPRACOWAŁY: PAULINA DĄBKOWSKA, MARTYNA MATLAKOWSKA

 

 

 

Temat I Dzień dziecka

 

01.06.2020 (poniedziałek)

 • zabawa oddechowa „Pingpongowe piłeczki”, zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe latawce” (PP I 5, 9)
 • „w co lubią bawić się dzieci?” – prezentacja zdjęć; praca plastyczna „Ludziki
  z Kinder niespodzianki” (PP IV 5, 8)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 34–35) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez nalepianie zgodnie instrukcją

 

02.06.2020 (wtorek)

 • wysłuchanie wierszyka Gruby goryl; krótkie omówienie rymowanki, wstążkowe G” – chodzenie po wstążce ułożonej na kształt litery (PP I 8, 9)
 • „słówka na g” – wymienianie słów na g występujących w tekście, podawanie innych
  z g w nagłosie (PP IV 6)
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Pracowite mrówki” (PP I 5)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 36) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, rysowanie litery palcem

 

 • (środa)

 

 • „uśmiechnięte dzieci” – lepienie ludzików z plasteliny, wykonanie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny „Koniki”, zabawa logopedyczna usprawniająca mięśnie twarzy „Uśmieszki (PP IV 8, 7)
 • „moje prawa” „moje obowiązki” – pogadanka i wykonanie plakatu (PP IV 1, 5, 8)
 • pogadanka o Indianach, wysłuchanie i nauka utworu indiańskiego Ani Kuni (CD), nauka pląsu do indiańskiej melodii, ”, zabawa ruchowa „Indianie polują” (PP IV 1, 7)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 37) – rozwijanie słuchu fonematycznego

 

 

04.06.2020 (czwartek)

 • zabawa matematyczna „Kolorowe kształty” (PP IV 12)
 • „dzieci świata” – oglądanie prezentacji multimedialnej, praca techniczna „Dzieci
  z różnych stron świata” (PP IV 1, 8, 9)
 • wysłuchanie opowieści rymowanej Łapacz snów (PP IV 6)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 38–39) – wyszukiwanie różnic i podobieństw między dziećmi

 

 

05.06.2020 (piątek)

 • zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Szukamy kolorów!” (PP IV 12)
 • zabawa „Znam litery” (PP IV 4, 6)
 • „Kolorowe kule” – doświadczenie i ćwiczenie manualne (ugniatanie ciasta)
  (PP IV 11)
 • zabawa ruchowa „Skaczemy jak piłka”, zabawa ruchowa na czworakach „Koty się bawią” (PP I 5)

 

 

Temat II Świat owadów

 

08.06.2020 (poniedziałek)

 • wyjaśnienie skąd się biorą motyle, prezentacja i omówienie kolejnych etapów rozwoju motyla (PP IV 18)
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Motyle na łące” (PP I 5)
 • wysłuchanie wiersza Doroty Gellner Motyl, omówienie utworu (PP IV 5, 6)
 • praca plastyczna „Kolorowe motyle” (PP IV 8)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 40) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, rysowanie litery palcem

 

09.06.2020 (wtorek)

 

 • poznanie obrazu graficznego litery H, ułożenie litery ze sznurka, porównanie słów: homar i komar (PP IV 4)
 • wysłuchanie wiersza „Na huśtawce” (PP IV 5, 6)
 • malowanie litery H farbami (PP IV 8)
 • zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy – biedronka patrzy!” (PP I 5)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 42) – utrwalenie wiedzy na temat cyklu rozwojowego motyla, doskonalenie liczenia i sprawności grafomotorycznej

 

10.06.2020 (środa)

 

 • „motylowe puzzle” – ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową, -zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Znajdź motylka” (PP IV 12)
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych (PP I 7)
 • praca plastyczna „Korona” (PP IV 8)
 • „taniec motyli” – improwizacja ruchowa do muzyki (PP I 5, IV 7)
 • przewlekanie sznurówki i zawiązywanie kokardki (KA, k. 3), wykonanie ćwiczenia
  w KP4 (ćw. 2, s. 43) – doskonalenie umiejętności liczenia

 

 

 

 

 

11.06.2020 (czwartek)

BOŻE CIAŁO

 

 

12.06.2020 (piątek)

 • zabawa taneczna „Tańczące baloniki” (PP I 4, 5, IV 7)
 • ćwiczenie rozwijające małą motorykę „Gazetowa kula” (PP I 9)
 • prezentacja zdjęć z owadami (PP IV 2, 5, 9, 18)
 • praca plastyczna „Owady” (PP IV 8, 18)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 44) – rozwiązywanie zagadek, wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 45) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu, rysowanie liczby palcem, wskazywanie elementów, których jest dziesięć

 

 

Temat III Uroki lata

 

15.06.2020 (poniedziałek)

 • przeczytanie wierszy Wandy Chotomskiej „Co słychać” oraz „Lato”(PP IV 6)
 • lepienie z plasteliny ula (PP I 9)
 • zabawa matematyczna „Czego jest więcej?” (PP IV 15)
 • wykonanie pajęczynek (KA, k. 28–30), wykonanie ćwiczenia w KP4
  (ćw. 1, s. 46)
  – rysowanie, przeliczanie i porównywanie

liczebności zbiorów

 

 

16.06.2020 (wtorek)

 • tworzenie ślimaków z masy papierowej (PP I 9, IV 11)
 • „wiosna odchodzi, lato przychodzi” – układanie nazw pór roku z rozsypanki literowej, rozmowy kierowane na temat czasu, w którym zaczyna się lato (PP IV 16, 18)
 • „prawda czy fałsz?” – określanie prawdziwości zdań (PP IV 3)
 • „jak zmienia się krajobraz latem?” – obserwacje przyrodnicze (PP IV 18)
 • ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 47) – rozwijanie umiejętności matematycznych
  i logicznego myślenia

 

17.06.2020 (środa)

 

 • zabawa konstrukcyjna „Domki z patyczków” (PP IV 11)
 • nauka piosenki „Lato na dywanie” (PP IV 7)
 • „Jak zachować się podczas burzy?” – pogadanka wspierana obrazkami (PP IV 5, 18)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 48 – 49) – utrwalenie nazw mieszkańców łąki, kształtowanie orientacji przestrzennej

 

 

 

 

18.06.2020 (czwartek)

 • „kiedy powstaje tęcza?” – wyjaśnienie zjawiska, oglądanie ilustracji (PP IV 18, 19)
 • praca plastyczna „Tęcza – wielobarwny łuk” (PP IV 8)
 • rozwiązywanie zagadek tematycznych (PP IV 5)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 50) – utrwalenie wiedzy na temat zjawisk typowych dla lata, wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 51)

określanie kierunków, liczenie

 

 

19.06.2020 (piątek)

 • praca plastyczna „Nad morzem” (PP IV 8)
 • zabawa ruchowa „Fruwamy jak motyle” (PP I 5)
 • zabawa z klasyfikowaniem „Co rośnie latem?” (PP IV 16, 18)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 52) – rysowanie w odpowiedniej liczbie składników wskazanych zup

 

 

Temat IV Wakacje tuż-tuż

 

22.06.2020 (poniedziałek)

 • zabawa twórcza „Plastelinowy plac zabaw” (PP IV 8)
 • ćwiczenie rozwijające zmysł dotyku „Alfabet Braille’a” (PP I 9)
 • „czym pojedziemy na wakacje?” – prezentacja obrazkowa różnych środków transportu, „Wodne, powietrzne i lądowe” – zabawa rozwijająca umiejętność klasyfikowania (PP IV 9)
 • zabawa z sylabizowaniem „Przyszło lato” (PP IV 2)

 

23.06.2020 (wtorek)

 • zabawa z mapą Polski „W góry czy nad morze?” (PP IV 19)
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Jedziemy w góry” (PP I 5)
 • „Co spakuję do plecaka?” – klasyfikowanie przedmiotów w zależności od miejsca wyjazdu, prezentacja obrazków – ekwipunku wakacjowicza (PP IV 5)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 53) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez określanie zasad pierwszeństwa, przeliczanie osób, dorysowywanie elementu

 

 

 

 

 

24.06.2020 (środa)

 • praca techniczna „Ocean w słoiku”: formowanie rybek z plasteliny, umieszczanie ich w słoikach, napełnianie słoików wodą i brokatem w kolorze niebieskim, ozdabianie słoików (PP IV 8)
 • nauka piosenki „Tato już lato” (PP IV 7)
 • czytanie bajki terapeutycznej Małgorzaty Pyry „Zuzia i Medor jadą na wycieczkę” (PP IV 5, 6)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 54) – opowiadanie historyjki, wyjaśnianie zasad bezpieczeństwa

25.06.2020 (czwartek)

 • praca techniczna „Zakładka do książek” (PP IV 8, 11)
 • oglądanie mapy świata – wskazywanie morza i innych zbiorników wodnych (PP IV 19)
 • „Co przywiozę z nadmorskich wakacji?” – oglądanie zdjęć pamiątek z wakacji (PP IV 12, 19)
 • „w którą stronę płynie rybka?” – określanie kierunków (PP IV 14)
 • zabawa matematyczna „Tocząca kostka” – przeliczanie wykonanie ćwiczenia w
  KP4 (ćw. 2, s. 55) – wskazywanie przedmiotów przydatnych w upalny dzień

 

 

26.06.2020 (piątek)

 • nauka piosenki „Kolorowe lato” (PP IV 7)
 • karty pracy matematyczne – określanie kierunków, liczenie (PP IV 14, 15)
 • zabawa skoczna „Start rakiety” (PP I 5)
 • wakacyjne marzenia – praca plastyczna – malowanie farbami lub pastelami (PP IV 8)
 • wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 56) – projektowanie wakacyjnej kartki pocztowej

 

29.06.2020 (poniedziałek)

 • „Guziki” – układanie liter z guzików (PP IV 4)
 • zabawa matematyczna „Różne wielkości”(PP IV 12, 13)
 • zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Szukamy przeciwieństw” (PP IV 5)
 • nauka piosenki „Przyszło lato” – wysłuchanie wersji P. Fronczewskiego
  i J. Trzepiecińskiej (PP IV 7)

 

30.06.2020 (wtorek)

 

 • zabawa „Dzielimy na sylaby i liczymy” (PP IV 2)
 • zabawa ruchowa na czworakach „Żuczek tragarz” (PP I 5)
 • zabawa dźwiękonaśladowcza „Odgłosy na łące” (PP IV 18, 19)
 • utrwalanie wiedzy na temat zjawisk typowych dla lata (PP IV 18)