Opłaty za Dyżur Wakacyjny 2017

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 272 im. „Misia Uszatka” dla dzieci zakwalifikowanych jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Opłatę za żywienie podczas dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu 17-28 lipca 2017 należy wnieść przelewem na następujące konto bankowe:

   42 1030 1508 0000 0005 5020 5041 – odbiorca DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

    Tytuł przelewu: opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka

    pełna opłata z góry za 10 dni (wszystkie posiłki) : 80,00 zł (stawka dzienna 8 zł – wszystkie posiłki)

    lub 64,00 zł (stawka dzienna 6,40 zł – bez podwieczorków – tylko dzieci, które na pewno będą odbierane po obiedzie przez wszystkie dni akcji).

    Należy wnieść pełną opłatę – za wszystkie dni! Po zakończeniu dyżuru i uregulowaniu opłaty za pobyt, NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO PRZEZ PAŃSTWA W NASZYM PRZEDSZKOLU WNIOSKU Z PODANYM NUMEREM KONTA (druk do pobrania ze strony www.uszatek.waw.pl) realizowane będą zwroty. Warunkiem pełnego zwrotu za nieobecność dziecka jest zgłoszenie tego pisemnie u nauczyciela lub elektronicznie: p272@edu.um.warszawa.pl najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym nastąpi nieobecność.