Harmonogram zapisów

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2017 r.

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
10 kwietnia 26 kwietnia Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie
na dyżury wakacyjne.
21 kwietnia 26 kwietnia Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
26 kwietnia

godz. 12.00

12 maja

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
26 kwietnia

godz. 12.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.
25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.
25 maja
godz. 14.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
25 maja

 

16 czerwca Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
21 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.
21 czerwca

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.