Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

­    kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe,

oraz

­    kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych są dostępne TUTAJ

Kryterium dochodowe jest dostępne TUTAJ