Ubezpieczenie

Ubezpieczenie EDU PLUS
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Numer polisy seria: EDU-A/P numer 031239
Kwota składki 19,80 zł.
Opcja PODSTAWOWA PLUS
(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu)

 

ZGŁASZANIE SZKÓD :  tel (22) 212 20 12