Zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:

sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych do kuchni Przedszkola nr 272 im. „Misia Uszatka” w Warszawie, ul. Gajcego 9

Treść zawiadomienia można znaleźć tutaj.