Zajęcia dodatkowe

Nazwa Ilość
Zajęcia muzyczne 2 razy w tygodniu
Język angielski 2 razy w tygodniu
Warsztaty plastyczne 1 raz w tygodniu