Zajęcia dodatkowe

Nazwa Ilość Płatne Bezpłatne
Zajęcia muzyczne 2 razy w tygodniu
Język angielski 2 razy w tygodniu
Warsztaty plastyczne 1 raz w tygodniu
Warsztaty teatralne 1 raz w tygodniu
Teatrzyki, koncerty raz w miesiącu finansowane ze środków Rady Rodziców