Wysokość opłat

 

Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła Uchwałę NR XXXIX/1031/2017  dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się  z Uchwałą TUTAJ

Zgodnie z tą uchwałą dzieci, które rozpoczynają naukę w przedszkolu w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat zostają zwolnione z opłaty za godziny poza podstawą programową. W tym roku szkolnym oznacza to dzieci, które urodziły się w 2010 r. i starsze.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją TUTAJ

Zapraszamy do zapoznania się z listem pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie reformy edukacji TUTAJ

 

Wysokość Opłat
Rodzaj opłaty
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13:00 1,00 zł za godzinę
stawka żywieniowa dziecka 4 posiłki 8,00 zł dziennie
stawka żywieniowa dziecka 3 posiłki 6,40 zł dziennie
usprawiedliwiona nieobecność dziecka nie pobiera się opłaty za żywienie od drugiego dnia nieobecności
opłata na Radę Rodziców wg deklaracji rodziców miesięcznie

 

Konta Do Opłat
Pobyt dziecka w przedszkolu
Nr konta 33 1030 1508 0000 0005 5020 5009
Odbiorca przelewu Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka",
ul. Gajcego 9 w Warszawie
Żywienie (płatność z góry za miesiąc następny)
Nr konta 42 1030 1508 0000 0005 5020 5041
Odbiorca przelewu Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka",
ul. Gajcego 9 w Warszawie
Rada Rodziców, lekarz
Nr konta 32 1320 1104 3023 5487 2000 0001
Odbiorca przelewu Rada Rodziców Przedszkola nr 272 im. "Misia Uszatka",
ul. Gajcego 9 w Warszawie

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASADY O ROZDZIELNYCH WPŁATACH – ODDZIELNIE NA KAŻDE KONTO

Właścicielem kont jest Przedszkole nr 272

Prosimy o dokonywanie przelewów do 15. dnia miesiąca.

Opłaty za żywienie płatne w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dziecko korzysta z żywienia.

Opłaty na konto Rady za bieżący miesiąc.

Opłaty za pobyt za miesiąc poprzedni.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT znajdują się w systemie iPrzedszkole. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień związanych z opłatami udziela:

EWA SOBOLEWSKA,
tel. 022 835 21 57
e-mail: kierownik@uszatek.waw.pl