Przedszkolak wolontariuszem

Zachęcamy wszystkich rodziców, jak również nasze przedszkolaki, do brania udziału w popieranych przez nas akcjach. Czasami mały gest lub odrobina dobrych chęci potrafią odmienić ludzkie życie lub przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę! Dbajmy o nasze środowisko! Tak niewiele potrzeba by na świecie było lepiej.

ZBIERAMY NAKRĘTKI PLASTIKOWE

Zbieramy wszelkiego rodzaju nakrętki plastikowe: po wodzie mineralnej, soku, napojach gazowanych, mleku, środkach czystości, kosmetykach. Zostaną one wymienione na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych, którym pomaga. Akcja trwa nieustannie! A na jeden wózek potrzebnych jest kilkadziesiąt tysięcy nakrętek. Przyłącz się do zbiórki już dziś!
Nakrętki będziemy wrzucać do pojemnika wystawionego w szatni przedszkola.

ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

bateria

To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program Zbieraj baterie! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Zużyte baterie należą do grupy odpadów komunalnych, lecz ze względu na swój charakter nie powinny być wrzucane do zwykłego pojemnika na odpady, którego zawartość następnie trafia na składowisko odpadów. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania. Dbajmy o nasze środowisko!

AKCJA PCK

Polski Czerwony Krzyż zachęca do włączenia się w trzecią edycję akcji „Gorączka Złota PCK »Detektyw Grosik«”. Akcja ta polega na zbieraniu złotych monet o nominale 1, 2, 5 groszy przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Kwoty uzbierane przez placówki zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z Warszawy, m.in. na wyprawki szkolne, organizację twórczych warsztatów dla dzieci, zajęcia pierwszej pomocy, gry i zabawy. Podczas ostatniej edycji uzbierano 1018,4 kg monet co dało łącznie kwotę 11 356,37 zł” – informują organizatorzy.

detektyw