Opieka wakacyjna

Szanowni Rodzice w  dniach  od 23 lutego do 1 marca do godz. 16.00 przyjmujemy ANKIETY dotyczące deklaracji opieki przedszkolnej w lipcu i sierpniu 2021.


Ankiety dostarczamy równolegle z deklaracją kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie formularza (w szatni, badź TUTAJ , wypełnienie, podpisanie przez obojga rodziców i niezwłoczne dostarczenie do przedszkola, najpóźniej do 01.03.2021 do godz. 16.00

BRAK DOSTARCZENIA FORMULARZA W TERMINIE SKUTKUJE UTRATĄ MIEJSCA  W PLACÓWCE W OKRESIE OPIEKI WAKACYJNEJ 01.07.21-13.08.21