Dyżur Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającą się nieobecnością psychologów na dyżurach w przedszkolach Pani Żaneta Napiórkowska – psycholog, przypomina, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ul. Wrzeciono 24 działa bez zakłóceń i istnieje możliwość odbycia rozmowy oraz przeprowadzenia badań. Jednocześnie psycholog zachęca do konsultacji i badań gotowości szkolnej szczególnie rodziców dzieci kończących przedszkole oraz wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka. Na wizytę w poradni można umówić się telefonicznie pod numerem: 22 835 03 48. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie podjęła dodatkowe działania mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży wzmożonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia dla rodziców i nauczycieli.
W tym okresie Poradnia nadal pracuje w trybie stacjonarnym: od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty 9:00-13:00.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację i trudności, które mogą z niej wynikać,
zapraszamy do korzystania ze wsparcia naszych specjalistów po wcześniejszym telefonicznym
umówienia się na spotkanie. Aby otrzymać pomoc w trybie pilnym (dotyczy sytuacji
kryzysowych) należy zgłosić taką potrzebę wsparcia w trakcie rozmowy rejestracyjnej.
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej dodatkowo uruchomiliśmy możliwość
wsparcia telefonicznego pod numerem 723 249 204