Magiczna moc bajek

Kilka słów o programie

Głównym celem Projektu i grupy jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
Cele szczegółowe:
-Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
-Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
– Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
-Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
-Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
-Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
-Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy