Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. apel znajduje się TUTAJ