Najpiękniejszy kącik Pani Wiosny

pani-wiosnaDzieci, Rodzice, Nauczyciele. Ogłaszamy wielki konkurs pt. : „Najpiękniejszy kącik Pani Wiosny

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci, uwrażliwienie na piękno wiosennej przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci , rodziców  oraz zachęcenie do współdziałania.

Zapraszamy dzieci z wszystkich grup przedszkolnych aby przy współudziale rodziców i nauczycielek urządzali wiosenne kąciki przyrody. W specjalnie wydzielonym miejscu w każdej sali będziemy gromadzili  obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej. Podczas oceny kącików zwrócimy uwagę na  estetykę  i oryginalność . Zaprezentowane okazy powinny  wywoływać  zaciekawienie i chęć ich  poznania.

Wszystkim grupom życzymy ciekawych pomysłów, gdyż przewidziano  nagrody . Wręczenie nagród nastąpi w Pierwszy dzień wiosny czyli 21 MARCA .