Kontynuacja Edukacji Przedszkolnej

W dniach  od 13 do 19 lutego do godz. 16.00 przyjmujemy deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie formularza (w szatni bądź na stronie internetowej przedszkola – TUTAJ), wypełnienie, podpisanie przez obojga rodziców i niezwłoczne dostarczenie do przedszkola, najpóźniej do 19.02.2019 do godz. 16.00

BRAK DOSTARCZENIA FORMULARZA W TERMINIE SKUTKUJE UTRATĄ MIEJSCA W PLACÓWCE