Akcja „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, takie hasło przyświeca akcji prowadzonej na całym Mazowszu, w ramach kampanii społecznej, propagującej poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Kampania organizowana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Dnia 27 października dzieci z naszego przedszkola  uczestniczyły w zajęciach tematycznych prowadzonych w ramach tej kampanii.

Starszy inspektor Emilia Liberadzka – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, omówiła z dziećmi rodzaje zagrożeń na jakie mogą się natknąć w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić.

Szczególną uwagę zwróciła na konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego i bycia widocznym na drodze.

Podkreśliła, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych – szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym.  Policjanci i eksperci są zgodni, że po zmroku, pieszy z odblaskiem, jest zauważony pięć razy szybciej, niż pieszy nieoznaczony.

Wszystkie przedszkolaki biorące udział w tym wydarzeniu, otrzymały odblaskowe maskotki.

 

Edyta Marchel