Realizacja programu „Wiem, co jem”

Jesteśmy nauczycielkami pracującymi w przedszkolu nr 272 im „Misia Uszatka” w Warszawie. Chciałybyśmy zrealizować projekt naszego pomysłu „Smakujemy Polskę”. Uważamy, że to co Polskie jest najlepsze. Naszym głównym zamierzeniem jest przeprowadzić wraz z przedszkolakami kulinarną podróż po Polsce. W naszych działaniach uwzględnimy kilka regionów naszego kraju. Będziemy organizować cykliczne spotkania, w których przybliżymy dzieciom tradycje i smaki charakterystyczne dla danego regionu. Pragniemy przekazać jak żywa jest jeszcze – pomimo „szybkiego”, przemysłowego jedzenia pamięć smaku, smaku dobrych polskich potraw.

Tradycja jedzenia i wszystko co się z tym wiąże jest bardzo ważną częścią dziedzictwa kulturowego. Zadaniem nas jako dorosłych jest uświadamianie i przekazywanie oraz promowanie dzieciom korzeni z których się wywodzimy. Bardzo chciałybyśmy włączyć w nasz projekt starsze pokolenie, które byłoby pomostem łączącym dwa kulinarne światy.

Cyklicznie w danym miesiącu zorganizujemy spotkanie angażujące dzieci i cały personel poświęcone tematyce kulinarnej. W  tym dniu dzieci ubiorą się w kolor danego regionu, poznamy smaki wszystkimi zmysłami. Będziemy malować, tańczyć, słuchać muzyki, smakować, odkryjemy  nowe  kulinarne doznania oraz stare, dobre zapomniane przepisy.

Bo jak to mówi stare dobre przysłowie „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Beata S.

Anita O.