Wycieczka grupy IV i V do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie

Środowisko przyrodnicze jest środowiskiem wychowawczym – zarówno ingerencja w świat przyrody, jak też jego ochrona są nośnikami wielu wartości wychowawczych. Wywiera ona wpływ na psychikę, osobowość i aktywność dziecka. Ukierunkowuje zasięg i charakter działalności wychowawczej, w toku której odbywa się kształtowanie prawidłowych postaw wobec przyrody. W oparciu o powyższą idę została zorganizowana wycieczka dla grupy IV i V do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.

Dnia 4 października gdy dotarliśmy do Celestynowa przywitał nas serdecznie
Pan Gospodarz- Leśniczy, który towarzyszył nam podczas wycieczki dostarczając nam wiele ciekawych informacji na temat roślin i zwierząt. Wycieczkę rozpoczęliśmy spacerem po lesie i okolicy podziwiając piękno natury oraz domy leśnych zwierząt i owadów. Dzieci były pod wielkim wrażeniem słuchając leśnych opowieści. Po powrocie z lasu drugim etapem naszych odwiedzin były zajęcia edukacyjne. Tematyką zajęć był świat zwierząt występujących
w polskich lasach. Dzieci oglądały ekspozycje przedstawiającą mieszkańców lasów warszawskich- majestatyczne jelenie, okazałe łosie, znane wszystkim dziki, sarny, bobry, niepozorne łasice i wiele innych. Po ekspozycji przenieśliśmy się do miniaturowego lasu, czyli sali z makietą „Cykl życia lasu”, prezentującą cykl życia drzewostanu od nasionka do dojrzałego drzewostanu oraz codzienną prace leśników. Dzień był pełen wrażeń, a zebrane dary lasu z wycieczki zawędrowały do naszego przedszkolnego kącika przyrody.

 

Anna J.