Próbna ewakuacja pożarowa

Dnia 29.09.2017 r. w naszym Przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja pożarowa. Celem akcji było nabywanie przed dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich  z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym przeprowadzeniem ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku Przedszkola. O przebiegu i zakresie działań została wsześniej poinformowana jednostka Straży Pożarnej. Ta też jednostka przyjechała do naszego Przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na umówiony sygnał opuścili budynek i teren przedszkola wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i udali się na miejsce zbiórki. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, szybko i bezpiecznie opuściły budynek. Na dzieci czekała niespodzianka, samochód ratowniczy straży pożarnej. Dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem strażaków, przymierzyć kask i wejść do wozu strażackiego, co wzbudziło ogromny zachwyt przedszkolaków.
W próbnej ewakuacji wzięło udział 97 dzieci z 6 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki.
Tego typu ćwiczenia są bardzo potrzebę już od najmłodszych lat, gdyż uczą jak w sytuacji zagrożenia należy się zachować. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników, kadrę pedagogiczną oraz pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki opuszczenia miejsca zabaw i pracy.