Dogrywka #4

Drodzy Rodzice dnia 29.04.2017 (sobota) będzie miała miejsce Czwarta Dogrywka.

Konkurencja, w jakiej odbędzie się rywalizacja podczas Dogrywki #4 polega na przepłynięciu jak najdłuższego dystansu przez reprezentantów danego przedszkola w określonym czasie (2 h dla każdej tury). Zmian pływaków na torze można dokonywać po przepłynięciu przez daną osobę pełnej długości basenu (25 m). Do końcowego wyniku przedszkola będą zaliczone pokonane PEŁNE długości basenu. Dogrywka odbywać się będzie w dwóch turach:

 I tura 11:30 -13:30

II tura 14-16

!! NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W I TURZE !!

Udział w Dogrywce jest dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia, poprzez podpisanie listy, bezpośrednio w Biurze Dogrywki w dniu zawodów.

Każde przedszkole biorące udział w akcji będzie miało do dyspozycji jeden tor na pływalni. W danym czasie, na torze ma prawo znajdować się tylko jedna osoba reprezentująca dane przedszkole. 6. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem pływalni dostępnym na stronie
http://crs-bielany.waw.pl/kompleks-lindego-20-plywalnia/regulamin/

 Niedostosowanie się do zapisów Regulaminu, zwłaszcza dotyczących stroju i zachowania na pływalni będzie skutkowało usunięciem przez obsługę pływalni. Podczas trwania Dogrywki na pływalni obecny będzie ratownik.

Trzy przedszkola, które przepłyną największy dystans zostaną nagrodzone bonami na zakup sprzętu sportowego w wysokości:

500 PLN

300 PLN

200 PLN

Przedszkole, w składzie którego będą brały udział osoby nieuprawnione (w myśl Regulaminu) zostanie zdyskwalifikowane z Dogrywki #4.

Miejsce : Pływalnia CRS Bielany, ul. Lindego 20

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE !!!