Dogrywka 3#

Drodzy Rodzice dnia 08.04.2017 (sobota) będzie miała miejsce Trzecia Dogrywka.

W programie:

Konkurencja, w jakiej odbędzie się rywalizacjapodczas Dogrywki #3 jest niespodzianką. Odbywać się będzie w godzinach 14 – 16. O szczegółach i przebiegu poinformujemy na miejscu rozgrywania Dogrywki #3. Zapewniamy, że jest bezpieczna dla startujących, jednak udział odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika.

Trzy przedszkola, które uzyskają największą ilość punktów zostaną nagrodzone bonami na zakup sprzętu sportowego w wysokości:

500 PLN

300 PLN

200 PLN

Przedszkole, w składzie którego będą brały udział osoby nieuprawnione (w myśl Regulaminu) zostanie zdyskwalifikowane z Dogrywki #3.

Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Przedszkola do dnia 05.04.2017

 Wybór reprezentacji Przedszkola musi odbyć się z zachowaniem zasady 5 kobiet + 5 mężczyzn + rezerwowi (maksymalnie 2 kobiety + 2 mężczyzn).

Miejsce :

AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, Hala Gier AWF Warszawa

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE !!!